Thứ hai, 09/11/2020 - 10:19

Nhiều công trình chưa được cấp phép tài nguyên nước

Dân trí

Nhiều công trình chưa được cấp giấy phép tài nguyên nước, trong đó các công trình hồ chứa, đập, cống, trạm bơm thủy lợi, nhất là các hồ chứa, hệ thống thủy lợi phục vụ cho sản xuất, sinh hoạt.

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn thực hiện các giải pháp bảo vệ nguồn nước cấp cho các mục đích sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh nước sạch theo Chỉ thị số 34/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Trong đó đề nghị lập, công bố danh mục nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ và thực hiện cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước đối với sông, suối, kênh rạch, hồ tự nhiên, hồ nhân tạo ở các đô thị, khu dân cư tập trung và các nguồn nước khác.

Trường hợp ngân sách địa phương không bố trí đủ để thực hiện nội dung nêu trên thì UBND tỉnh, thành phố tính toán, rà soát, có văn bản đề nghị hỗ trợ từ ngân sách Trung ương gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường để gửi Bộ Tài chính tổng hợp vào dự toán ngân sách hằng năm.

Đồng thời kiểm soát chặt chẽ việc xả thải vào hệ thống sông, hồ, nguồn nước để bảo đảm cấp nước an toàn cho nhân dân, đặc biệt là các nguồn nước có sử dụng cho mục đích sinh hoạt, sản xuất nước sạch.

Nhiều công trình chưa được cấp phép tài nguyên nước - 1
Ảnh minh hoạ

Bộ Tài nguyên và Môi trường khẳng định, để nâng cao hiệu quả bảo đảm chất lượng các nguồn nước, nhất là các nguồn nước cấp cho sinh hoạt và sản xuất của nhân dân thì một trong những biện pháp quan trọng là quản lý, kiểm soát được các hoạt động khai thác, sử dụng nước và hoạt động xả nước thải vào nguồn nước thông qua hoạt động cấp giấy phép tài nguyên nước.

Kể từ khi Luật tài nguyên nước được ban hành, nhiều tổ chức và cá nhân khai thác nước cho các mục đích phát điện, cấp nước, sản xuất,… và xả nước thải đã nghiêm túc chấp hành quy định của pháp luật và đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường và UBND tỉnh, thành phố cấp giấy phép.

Tuy nhiên vẫn còn nhiều công trình hiện nay chưa được cấp giấy phép tài nguyên nước, trong đó các công trình hồ chứa, đập, cống, trạm bơm thủy lợi, nhất là các hồ chứa, hệ thống thủy lợi đa mục tiêu có phục vụ cấp nước cho sản xuất, sinh hoạt.

“Việc các công trình này chưa được cấp phép ngoài việc không tuân thủ pháp luật, không đảm bảo việc kiểm soát hoạt động khai thác, bảo vệ nguồn, chất lượng nước còn gây thất thu ngân sách nhà nước do không tính, phê duyệt và thu được tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước”- Bộ này nhấn mạnh.

Vì vậy, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị UBND tỉnh, thành phố chỉ đạo, đôn đốc các tổ chức, cá nhân quản lý, vận hành các công trình khai thác, sử dụng tài nguyên nước chưa có giấy phép tài nguyên nước nghiêm túc chấp hành việc lập hồ sơ đề nghị cấp phép theo quy định của Nghị định số 201/2013.

Thế Kha