TPHCM:

Người dân dùng nước sạch phải đóng thêm 35% tiền dịch vụ thoát nước?

(Dân trí) - Hiện người dân TPHCM sử dụng nước sạch phải đóng phí bảo vệ môi trường là 10% đơn giá nước sạch. Tuy nhiên, sắp tới có thể đóng thay thế bằng giá dịch vụ thoát nước lên tới 35% đơn giá cấp nước.

Sở Xây dựng TPHCM vừa trình UBND TPHCM dự thảo quyết định ban hành giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021-2025. Theo đó, phí bảo vệ môi trường được thay bằng giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải.

Người dân dùng nước sạch phải đóng thêm 35% tiền dịch vụ thoát nước? - 1

Nguồn nước thô hiện nay được khai thác trực tiếp tại sông Sài Gòn và sông Đồng Nai. 

Đáng chú ý, Sở Xây dựng trình UBND TP sau 5 lần Sở Tài chính thẩm định phương án giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải tại TPHCM và ý kiến của một số đơn vị liên quan.

Cụ thể, Sở Xây dựng đề xuất năm 2021 mức thu dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải là 15% giá nước sạch, mỗi năm tăng 5% và cho đến năm 2025 là 35%. Ngoài ra, mức thuế giá trị gia tăng (VAT) được đề xuất là 10%.

Theo Sở Xây dựng, giá dịch vụ thoát nước trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021-2025 có mức thu tương đối thấp so với các tỉnh, thành khác.

Ngoài ra, phương án tăng trung bình 5%/năm được đánh giá là khả thi, đảm bảo không đột ngột gây tác động xã hội đáng kể và không ảnh hưởng đột biến nguồn chi ngân sách trong suốt lộ trình.

Hiện nay, người dân TPHCM mua nước sạch phải đóng phí bảo vệ môi trường là 10% đơn giá cấp nước, cùng với đó là thuế VAT 5%.

Người dân dùng nước sạch phải đóng thêm 35% tiền dịch vụ thoát nước? - 2

Mức thu dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải có thể lên tới 35% giá nước sạch nếu tờ trình được thông qua.

Theo tờ trình, các cơ quan, tổ chức hộ gia đình (gọi chung là hộ thoát nước) có hoạt động xả nước thải sinh hoạt vào hệ thống thoát nước, nguồn tiếp nhận đã thanh toán tiền dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải thì không phải trả phí bảo vệ môi trường.

Các hộ thoát nước sử dụng nước sạch từ hệ thống cấp nước tập trung của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV sẽ đóng thông qua hóa đơn tiền nước.

Đối với các hộ thoát nước không sử dụng nước sạch từ hệ thống cấp nước tập trung, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức xây dựng phương án giá thu tiền dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải, với giá thu không được thấp hơn mức thu của các hộ sử dụng nước sạch từ nguồn tập trung.

Một phần trăm trên tổng số thu thực tế dùng để chi trả chi phí dịch vụ thu hộ; thực hiện các nghĩa vụ thuế và nghĩa vụ tài chính nếu có. Phần còn lại nộp vào ngân sách Nhà nước để đầu tư, duy trì, phát triển hệ thống thoát nước.

Bài liên quan
Đang được quan tâm