Thứ sáu, 03/05/2019 - 08:01

Nghi thức treo cờ rủ Lễ Quốc tang Đại tướng Lê Đức Anh

Dân trí

Đúng 6h sáng nay 3/5, Lễ treo cờ rủ được tiến hành tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), chính thức bắt đầu Quốc tang Đại tướng, nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh trong 2 ngày 3 và 4/5.

Nghi thức treo cờ rủ Lễ Quốc tang Đại tướng Lê Đức Anh - 1
Nghi thức treo cờ rủ Lễ Quốc tang Đại tướng Lê Đức Anh - 2
Nghi thức treo cờ rủ Lễ Quốc tang Đại tướng Lê Đức Anh - 3
Nghi thức treo cờ rủ Lễ Quốc tang Đại tướng Lê Đức Anh - 4
Nghi thức treo cờ rủ Lễ Quốc tang Đại tướng Lê Đức Anh - 5
Nghi thức treo cờ rủ Lễ Quốc tang Đại tướng Lê Đức Anh - 6
Nghi thức treo cờ rủ Lễ Quốc tang Đại tướng Lê Đức Anh - 7
Nghi thức treo cờ rủ Lễ Quốc tang Đại tướng Lê Đức Anh - 8

Đội tiêu binh thực hiện các nghi thức treo cờ rủ Lễ Quốc tang Đại tướng Lê Đức Anh. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN

Nghi thức treo cờ rủ Lễ Quốc tang Đại tướng Lê Đức Anh - 9

Phủ Chủ tịch treo cờ rủ. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN

Nghi thức treo cờ rủ Lễ Quốc tang Đại tướng Lê Đức Anh - 10

Bộ Ngoại giao treo cờ rủ. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN

Nghi thức treo cờ rủ Lễ Quốc tang Đại tướng Lê Đức Anh - 11

Nhà Quốc hội treo cờ rủ. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN

Nghi thức treo cờ rủ Lễ Quốc tang Đại tướng Lê Đức Anh - 12

Cột cờ Hà Nội trên đường Điện Biên Phủ treo cờ rủ. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN

Nghi thức treo cờ rủ Lễ Quốc tang Đại tướng Lê Đức Anh - 13

Kỳ Đài Huế treo cờ rủ để tang Đại tướng Lê Đức Anh. (Ảnh: Đại Dương)

Nghi thức treo cờ rủ Lễ Quốc tang Đại tướng Lê Đức Anh - 14
(Ảnh: Quốc Anh)
    TTXVN