Miễn, giảm 21.300 tỷ đồng tiền thuế cho đối tượng ảnh hưởng dịch Covid-19

(Dân trí) - Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết, các doanh nghiệp đang rất khó khăn. Ngay tại 8 tỉnh không có dịch, doanh nghiệp cũng bị ảnh hưởng đáng kể về nguồn cung ứng hàng hóa, thị trường...

Ngày 16/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo nghị quyết ban hành một số giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch Covid-19. Theo tờ trình do Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc trình bày, gói miễn, giảm thuế này có thể làm giảm thu ngân sách khoảng 21.300 tỷ đồng.

Cụ thể, Chính phủ đề xuất giảm thuế giá trị gia tăng từ ngày 1/10 đến hết ngày 31/12, với doanh nghiệp sản xuất kinh doanh. Các lĩnh vực được giảm gồm vận tải; dịch vụ lưu trú, ăn uống; hoạt động xuất bản (trừ xuất bản theo hình thức trực tuyến); điện ảnh, sản xuất chương trình truyền hình, ghi âm và xuất bản âm nhạc; các đại lý du lịch; sáng tác, nghệ thuật và giải trí; thư viện, lưu trữ, bảo tàng và các hoạt động văn hóa khác; thể thao, vui chơi và giải trí.

Miễn, giảm 21.300 tỷ đồng tiền thuế cho đối tượng ảnh hưởng dịch Covid-19 - 1

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc báo cáo tại hội trường.

Qua đó, số doanh nghiệp được giảm 30% thuế giá trị gia tăng với hàng hóa, dịch vụ, thì số tiền giảm thu ngân sách nhà nước vào 5.000 tỷ đồng. Thường trực Ủy ban Tài chính Ngân sách tán thành với đề xuất này. Tuy nhiên, theo Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách Nguyễn Phú Cường, hỗ trợ thông qua giảm thuế giá trị gia tăng có thể dẫn đến không đạt mục tiêu chính sách khi người thụ hưởng thật sự không phải là người tiêu dùng mà là các doanh nghiệp, tổ chức trung gian kinh doanh hàng hóa/dịch vụ.

Trước vấn đề trên, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cam kết, sẽ chỉ đạo cơ quan thuế tăng cường quản lý, chống thất thoát. "Thuế gián tiếp nên khi giảm người nộp thuế có thể không được hưởng mà doanh nghiệp hưởng, chúng tôi sẽ có biện pháp để tránh tính trạng này", ông Phớc nói.

Chính phủ cũng đề xuất giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2021 với trường hợp tổng doanh thu năm 2021 không quá 200 tỷ đồng và tổng doanh thu 2021 giảm so với năm 2020.

Trường hợp doanh nghiệp mới thành lập hoặc chuyển đổi loại hình kinh doanh, hình thức sở hữu (sáp nhập, hợp nhất, chia tách, giải thể, phá sản...) thì không áp dụng tiêu chí tổng doanh thu năm 2021 giảm so với 2020 trong kỳ tính thuế năm 2021. 

Bộ trưởng Phớc cho biết, việc đề xuất bổ sung thêm điều kiện tổng doanh thu năm 2021 giảm so với tổng doanh thu năm 2020 để đảm bảo đối tượng được giảm thuế thực sự khó khăn do dịch Covid-19. Dự kiến số giảm thu ngân sách theo đề xuất này khoảng 2.200 tỷ đồng.

Với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, Chính phủ đề xuất miễn thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng và các loại thuế khác phải nộp phát sinh từ hoạt động sản xuất kinh doanh của các tháng trong quý III và quý IV của năm 2021. Dự kiến số giảm thu ngân sách theo phương án này khoảng 8.800 tỷ đồng. 

Chính phủ cũng đề xuất miễn tiền chậm nộp thuế, tiền chậm nộp tiền sử dụng đất, tiền chậm nộp tiền thuê đất phát sinh trong năm 2020 và năm 2021 đối với doanh nghiệp, tổ chức (gồm cả đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh) phát sinh lỗ trong năm 2020. Quy định này không áp dụng với các trường hợp đã nộp tiền chậm nộp. Với đề xuất này, số giảm thu ngân sách khoảng 5.300 tỷ đồng.

Theo Bộ trưởng Hồ Đức Phớc, khi thiết kế các chính sách đã tham khảo, lấy ý kiến nhiều cơ quan liên quan và các Ủy ban của Quốc hội.

"Số thuế hỗ trợ theo chính sách này, trong điều kiện thông thường chỉ bằng TPHCM thu 20 ngày. Nhưng giờ khó khăn, được Thường vụ Quốc hội ủng hộ, Chính phủ chợ giúp doanh nghiệp, thì đây là "một miếng khi đói bằng một gói khi no"", ông Phước nhấn mạnh và cho hay, thiết kế chính sách dựa trên mức bình quân tương đối, chứ không thể đạt công bằng 100%.

Nhấn mạnh tính cấp thiết của việc triển khai sớm các giải pháp hỗ trợ, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc cho biết, các doanh nghiệp đang gặp rất nhiều khó khăn. Ngay tại 8 tỉnh không có dịch thì doanh nghiệp cũng bị ảnh hưởng đáng kể về nguồn cung ứng hàng hóa, thị trường, lao động…

Sau khi nghe các báo cáo, thảo luận, Ủy ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết thông qua nghị quyết với tỷ lệ tán thành 100%. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đề nghị cơ quan soạn thảo và cơ quan thẩm tra sớm hoàn thiện dự thảo nghị quyết theo các ý kiến đã được nêu tại phiên họp để trình Chủ tịch Quốc hội ký ban hành trước ngày 1/10/2021.

Tin liên quan
Đang được quan tâm