Mãn nhãn màn pháo hoa đêm Đại lễ

(Dân trí) - Trong tiếng nhạc nền và ánh sáng lazer, màn bắn pháo hoa nghệ thuật kéo dài 20 phút đã thực sự khiến người dân cả nước "mãn nhãn" và mãn nguyện với đêm cuối Đại lễ mừng Hà Nội tròn 1000 năm tuổi.

 
Mãn nhãn màn pháo hoa đêm Đại lễ - 1


Mãn nhãn màn pháo hoa đêm Đại lễ - 2
 
Mãn nhãn màn pháo hoa đêm Đại lễ - 3

Mãn nhãn màn pháo hoa đêm Đại lễ - 4

Mãn nhãn màn pháo hoa đêm Đại lễ - 5


Mãn nhãn màn pháo hoa đêm Đại lễ - 6
 
Mãn nhãn màn pháo hoa đêm Đại lễ - 7
 
Mãn nhãn màn pháo hoa đêm Đại lễ - 8
 
Mãn nhãn màn pháo hoa đêm Đại lễ - 9


Mãn nhãn màn pháo hoa đêm Đại lễ - 10


Mãn nhãn màn pháo hoa đêm Đại lễ - 11


Mãn nhãn màn pháo hoa đêm Đại lễ - 12


Mãn nhãn màn pháo hoa đêm Đại lễ - 13


Mãn nhãn màn pháo hoa đêm Đại lễ - 14


Mãn nhãn màn pháo hoa đêm Đại lễ - 15
Mãn nhãn màn pháo hoa đêm Đại lễ - 16


Mãn nhãn màn pháo hoa đêm Đại lễ - 17


Mãn nhãn màn pháo hoa đêm Đại lễ - 18
 
Mãn nhãn màn pháo hoa đêm Đại lễ - 19
 
Mãn nhãn màn pháo hoa đêm Đại lễ - 20
 
Lê Trường
Tin liên quan
Dòng sự kiện: Đại lễ Hà Nội 1000 năm
Đọc thêm