Lã Vọng biến đất bãi đỗ xe, cây xanh thành nhà hàng

(Dân trí) - Thanh tra Chính phủ phát giác hàng loạt sai phạm trong việc sử dụng các ô đất DX1, DX2, DX3, DX4 và CX2 Khu đô thị Đông Nam đường Trần Duy Hưng (quận Cầu Giấy, Hà Nội).

Theo kết luận thanh tra toàn diện các dự án của Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Lã Vọng và các đơn vị thành viên trên địa bàn Hà Nội của Thanh tra Chính phủ, dự án tại ô đất DX1, DX2, DX3, DX4 và CX2 Khu đô thị Đông Nam đường Trần Duy Hưng (quận Cầu Giấy) được UBND TP Hà Nội phê duyệt quy hoạch chi tiết năm 2005.

Các ô đất ban đầu có chức năng là bãi đỗ xe, riêng ô đất CX2 có chức năng là cây xanh tập trung (không có chức năng dịch vụ công cộng).

Sau đó, theo đề nghị của Sở Quy hoạch kiến trúc Hà Nội, năm 2010 UBND TP Hà Nội phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết; mật độ xây dựng các ô đất DX tăng từ 0 lên 18%, CX2 là 5% so với quy hoạch phê duyệt trước đó.

Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội đã tham mưu đề xuất để UBND TP Hà Nội chấp thuận cho Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Lã Vọng lập và thực hiện dự án.

"Việc lựa chọn nhà đầu tư không thực hiện thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng để kêu gọi vào đầu tư; giao dự án không thông qua đấu giá, vi phạm Nghị định 181/2004 của Chính phủ về hướng dẫn thực hiện Luật Đất đai 2003 đối với thuê đất đã giải phóng mặt bằng có Quy hoạch chi tiết 1/500"-kết luận nêu rõ.

Lã Vọng biến đất bãi đỗ xe, cây xanh thành nhà hàng - 1

Nhà hàng kinh doanh trong dự án khu đô thị Đông Nam đường Trần Duy Hưng (Ảnh: ANTĐ).

Nhiều sai phạm, sử dụng đất sai mục đích

Theo kết luận thanh tra, ngày 8/4/2011 UBND TP Hà Nội có quyết định thu hồi 10.334 m2 đất, giao cho Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Lã Vọng thuê trong thời hạn 50 năm.

Căn cứ đơn giá đất sản xuất nông nghiệp được UBND TP Hà Nội phê duyệt, Sở Tài chính Hà Nội đã phê duyệt đơn giá thuê đất đối với các ô đất DX1, DX2, DX3, DX4 cho mục đích kinh doanh bãi đỗ xe, dịch vụ công cộng là 187.197 đồng/m2/năm; ô đất CX2 đất thuê làm mặt bằng kinh doanh thuộc các ngành thương mại, dịch vụ không phải dịch vụ công cộng là 94.769 đồng/m2/năm.

Tổng tiền thuê đất là 13,266 tỷ đồng, được miễn giảm trong thời gian xây dựng 3,833 tỷ đồng, còn lại số tiền trên 9,4 tỷ đồng đến tháng 8/2018 công ty đã nộp vào ngân sách nhà nước.

Thanh tra Chính phủ khẳng định, UBND TP Hà Nội không tính lại đơn giá thuê đất phần xây dựng sai quy hoạch làm tăng hệ số sử dụng đất, việc xây dựng sai quy hoạch đã được Sở Xây dựng xử phạt theo quy định.

Sở Tài chính Hà Nội căn cứ lấy kết quả kiểm toán giá trị đầu tư hạ tầng toàn bộ khu đô thị năm 2012 là 102,339 tỷ đồng để phân bổ chi phí hạ tầng cho tổng diện tích 29,7 ha các ô đất, đơn giá chi phí hạ tầng 344.226 đồng/m2 để làm căn cứ tính tiền xuất đầu tư hạ tầng phải nộp cho năm 2016 là chưa đủ cơ sở.

“UBND TP Hà Nội không điều chỉnh quy hoạch chi tiết trước khi cho phép Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Lã Vọng sử dụng toàn bộ tầng 1 và tầng 2 công trình tại DX4 để kinh doanh dịch vụ ăn uống là vi phạm Luật Quy hoạch đô thị” - kết luận thanh tra chỉ rõ.

Năm 2014, Thanh tra Hà Nội cũng đã kết luận một số sai phạm tại dự án này. Trong đó nhấn mạnh, UBND TP Hà Nội phê duyệt thêm chức năng dịch vụ công cộng không đúng quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500; đề nghị điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 các ô đất từ bãi đỗ xe, thêm chức năng dịch vụ công cộng và tăng mật độ từ 0 lên 18% không đúng quy định.

Việc ký hợp đồng thuê đất khi chủ đầu tư chưa thực hiện các nghĩa vụ tài chính theo quyết định giao đất của UBND TP Hà Nội.

Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Lã Vọng vi phạm xây dựng sai quy hoạch từ 1 tầng thành 2 tầng; chậm thực hiện nghĩa vụ tài chính; chưa thực hiện xây dựng xong phần công trình dự án tại các ô đất DX1, DX2, CX2 để đưa vào khai thác, sử dụng theo tiến độ được phê duyệt; sử dụng đất trên ô tô đất DX3, DX4 không đúng mục đích bãi đỗ xe, cây xanh tập trung mà làm nhà hàng vi phạm quy định của Luật đất đai.

UBND TP Hà Nội, các sở, ngành, đơn vị có liên quan đã cơ bản thực hiện các nội dung kết luận, kiến nghị của Thanh tra TP Hà Nội. Tuy nhiên theo Thanh tra Chính phủ, nội dung yêu cầu chủ đầu tư xây dựng công trình nhà để xe trên các lô đất DX1, DX2 đã được phê duyệt vẫn chưa được thực hiện.

Thế Kha

Tin liên quan