Thứ tư, 01/04/2015 - 08:00

Hôm nay, nhiều tờ báo, tạp chí ngành giao thông ngừng xuất bản

Dân trí

Theo Quyết định số 1016/QĐ-BGTVT phê duyệt Đề án sắp xếp các báo, tạp chí thuộc Bộ Giao thông vận tải, hôm nay (1/4/2015) sẽ dừng xuất bản 6 tờ báo, tạp chí thuộc ngành giao thông.

Cụ thể, dừng xuất bản báo Đường sắt trực thuộc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, tạp chí Hàng hải Việt Nam trực thuộc Cục Hàng hải Việt Nam, tạp chí Hàng không Việt Nam trực thuộc Cục Hàng không Việt Nam, tạp chí Đường bộ Việt Nam trực thuộc Tổng cục Đường bộ Việt Nam, tạp chí Đường thuỷ nội địa Việt Nam trực thuộc Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, tạp chí Đăng kiểm trực thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam.

Riêng Tạp chí Công nghiệp Tàu thuỷ trực thuộc Tổng công ty Công nghiệp tàu thuỷ (SBIC) sẽ chuyển về Hội Khoa học kỹ thuật Công nghiệp tàu thủy Việt Nam quản lý.

Hôm nay, nhiều tờ báo, tạp chí ngành giao thông ngừng xuất bản
Báo Giao thông sẽ tiếp nhận nhân sự làm công tác chuyên môn báo chí theo bàn giao của cơ quan chủ quản các báo, tạp chí dừng xuất bản.

Quyết định do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Đinh La Thăng ký duyệt yêu cầu cơ quan chủ quản của các báo, tạp chí nêu trên có trách nhiệm rà soát, bàn giao nhân sự làm công tác chuyên môn báo chí (phóng viên, biên tập viên, họa sỹ thiết kế) về Báo Giao thông, cũng như bố trí, sắp xếp công việc, giải quyết chế độ, chính sách theo quy định cho nhân sự của báo, tạp chí không thuộc diện chuyển về Báo Giao thông.

Quyết định số 1016 còn nêu rõ: “Báo Giao thông có trách nhiệm: Tiếp nhận nhân sự làm công tác chuyên môn báo chí theo bàn giao của cơ quan chủ quản các báo, tạp chí; bố trí, sắp xếp, thực hiện chế độ, chính sách theo quy định kể từ ngày nhận bàn giao. Thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả truyền thông, chủ động, kịp thời phản ánh thông tin về ngành; nghiên cứu tăng kỳ, tăng số lượng phát hành để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ và bảo đảm hiệu quả hoạt động. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ để tiếp tục thực hiện công tác thông tin, truyền thông mà các báo, tạp chí đang thực hiện”.

Ngoài ra, Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy chủ trì thực hiện các thủ tục theo quy định để chuyển giao Tạp chí Công nghiệp tàu thủy về Hội Khoa học kỹ thuật Công nghiệp tàu thủy Việt Nam.

Thế Kha