Hội nghị Trung ương 6 thảo luận về đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa

Hoàng Yến

(Dân trí) - Ngày 6/10, Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII bước vào ngày làm việc thứ tư.

Hội nghị Trung ương 6 thảo luận về đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa - 1

Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (Ảnh: Quốc Chính)

Tiếp tục chương trình Hội nghị Trung ương 6, khóa XIII, sáng 6/10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại Hội trường, thảo luận về Đề án tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, thay mặt Bộ Chính trị điều hành thảo luận.

Cũng trong khuôn khổ hội nghị, Đề án tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trước đó đã được đưa ra thảo luận tại tổ từ chiều 5/10.

Buổi chiều, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại tổ, thảo luận Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2022, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2023 và kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 3 năm 2023 - 2025.