Ngày làm việc thứ hai Hội nghị Trung ương 6: Thảo luận hai đề án quan trọng

(Dân trí) - Ngày 4/10, Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII bước vào ngày làm việc thứ hai.

Ngày làm việc thứ hai Hội nghị Trung ương 6: Thảo luận hai đề án quan trọng - 1

Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (Ảnh: Quốc Chính)

Buổi sáng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại Hội trường, thảo luận về Đề án tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới.

Ông Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước thay mặt Bộ Chính trị điều hành thảo luận.

Buổi chiều, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại tổ, thảo luận về Đề án tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị.

Tin liên quan
Đang được quan tâm