1. Dòng sự kiện:
  2. Cơn bão Prapiroon
  3. Gỡ khó về thuế, tài chính cho báo chí

Sai phạm tại Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình:

Hỗ trợ tiền Tết trên 2 tỷ đồng chưa đúng đối tượng

Thế Kha

(Dân trí) - "Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận hỗ trợ tiền Tết từ Quỹ phúc lợi của Khu liên hợp thể thao quốc gia với tổng số tiền 2,05 tỷ đồng chưa đúng đối tượng", kết luận thanh tra nêu rõ.

Hỗ trợ tiền Tết trên 2 tỷ đồng chưa đúng đối tượng - 1

Một góc Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình (Ảnh: Đỗ Quân).

Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về công tác quản lý, sử dụng đất đai, tài sản công tại Khu Liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình của Thanh tra Chính phủ cho thấy, Khu liên hợp thể thao quốc gia đã thực hiện một số nội dung chi tiêu không đúng quy định. Đơn vị này đã hạch toán các chi phí với tổng số tiền 45,5 tỷ đồng vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập tính thuế thu nhập doanh nghiệp làm giảm số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp, số thuế thu nhập doanh nghiệp phải truy thu nộp ngân sách nhà nước trên 10 tỷ đồng.

Khu liên hợp thể thao quốc gia không thực hiện nộp ngay 15,6 tỷ đồng tiền thuê đất vào ngân sách nhà nước mà chuyển các khoản tiền này vào tài khoản tại ngân hàng thương mại là không đúng quy định của Bộ Tài chính.

Việc phân bổ chi phí khấu hao tài sản cố định tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh trên phương án tính, trích khấu hao tài sản cố định dùng cho hoạt động sản xuất kinh doanh hàng năm của Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình không đúng thực tế, dẫn đến trích sai quỹ và tăng chi phí được trừ khi xác định thu nhập tính thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập doanh nghiệp tăng thêm phải truy thu nộp ngân sách nhà nước 3,2 tỷ đồng.

Nhận hỗ trợ tiền Tết chưa đúng đối tượng

Kết luận thanh tra còn chỉ rõ, Khu liên hợp thể thao quốc gia không trích quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp số tiền 48,8 tỷ đồng mà sử dụng để chi thu nhập tăng thêm, trích lập quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi, quỹ ổn định thu nhập không đúng quy định.

Từ năm 2011-2018, Khu liên hợp thể thao quốc gia thực hiện nhiều nội dung chi tiền mặt từ Quỹ phúc lợi nhưng không có trong Quy chế chi tiêu nội bộ và các quy định hiện hành với tổng số tiền 2,9 tỷ đồng, không đúng đối tượng, phạm vi sử dụng của quỹ phúc lợi.

Công đoàn Tổng cục Thể dục Thể thao và Công đoàn Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận hỗ trợ tiền Tết 700 triệu đồng từ Quỹ phúc lợi của Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình không phù hợp với quyền, trách nhiệm của tổ chức công đoàn quy định tại Điều 8 Nghị định 200/2013 của Chính phủ quy định chi tiết Điều 11 của Luật Công đoàn.

"Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận hỗ trợ tiền Tết từ Quỹ phúc lợi của Khu liên hợp thể thao quốc gia với tổng số tiền 2,05 tỷ đồng chưa đúng đối tượng của Quỹ phúc lợi" - kết luận nêu.

Từ đó, Thanh tra Chính phủ đã kiến nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu Văn phòng Bộ, Công đoàn Bộ này chấm dứt việc nhận hỗ trợ Tết của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc không đúng đối tượng quy định; chấn chỉnh công tác xét duyệt quyết toán đảm bảo đúng quy định.

Hỗ trợ tiền Tết trên 2 tỷ đồng chưa đúng đối tượng - 2

Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình (Ảnh: Đỗ Quân).

Sai phạm gần 777 tỷ đồng, 2 vụ việc chuyển hồ sơ sang Bộ Công an

Như Dân trí đã thông tin trước đó, Thanh tra Chính phủ đã yêu cầu xử lý tổng cộng số tiền gần 777 tỷ đồng sai phạm trong quản lý, sử dụng đất đai, tài sản công tại Khu Liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đồng ý với kiến nghị của Thanh tra Chính phủ về việc chuyển thông tin (tài liệu hồ sơ, chứng cứ) cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an và VKSND Tối cao để thụ lý, xem xét theo quy định của pháp luật đối với 2 nội dung:

Thứ nhất là việc Khu liên hợp thể thao quốc gia cho thuê mặt bằng các khu đất đã giải phóng mặt bằng đang chờ thực hiện dự án vi phạm quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về quản lý sử dụng tài sản nhà nước, tài sản công, thuộc đối tượng phải nộp tiền thuê đất nhưng chưa nộp ngân sách số tiền lớn.

Thứ hai là việc Khu liên hợp thể thao quốc gia sử dụng đất thực hiện hợp đồng hợp tác đầu tư trạm phân phối gas với Công ty TNHH Tân An Bình trong khuôn viên Cung thể thao dưới nước vi phạm quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về quản lý sử dụng tài sản nhà nước, tài sản công, thuộc đối tượng phải nộp tiền thuê đất, nhưng chưa nộp ngân sách nhà nước, có dấu hiệu gây thất thu tiền ngân sách.