Hậu Giang dự kiến chi hơn 13 tỷ đồng tinh giản 74 biên chế

(Dân trí) - Ngày 12/1, thông tin từ UBND tỉnh cho biết, địa phương này vừa thống nhất thực hiện tinh giản biên chế đợt 1 năm 2021 đối với 74 cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn.

Hậu Giang dự kiến chi hơn 13 tỷ đồng tinh giản 74 biên chế - 1
Hậu Giang dự kiến chi hơn 13 tỷ đồng để tinh giản biên chế đợt 1 năm 2021

Hiện UBND tỉnh giao Giám đốc Sở Tài chính chịu trách nhiệm thẩm định kinh phí và dự toán kinh phí để cấp cho các đối tượng được phê duyệt sau khi có ý kiến thẩm tra của Bộ Nội vụ và báo cáo Bộ Tài chính theo đúng quy định.

Trong số 74 người có 58 người hưởng chính sách về hưu trước tuổi và 16 người hưởng chính sách thôi việc ngay.

Cụ thể, các cơ quan tổ chức hành chính nhà nước có 9 người (2 người hưởng chính sách về hưu trước tuổi; 7 người hưởng chính sách thôi việc ngay). Các đơn vị sự nghiệp công lập có 64 người (56 người hưởng chính sách về hưu trước tuổi; 8 người hưởng chính sách thôi việc ngay). Cán bộ, công chức cấp xã có 1 người hưởng chính sách thôi việc ngay.

Trong các lý do tinh giản đối với 74 biên chế nói trên, có nhiều trường hợp "Không hoàn thành nhiệm vụ trong năm trước liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế, cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế"…

Tổng kinh phí thực hiện tinh giản biên chế lần này dự kiến hơn 13,2 tỷ đồng.