Hàng trăm đảng viên tại TPHCM bị kỷ luật

(Dân trí) - Năm 2020, cấp ủy các cấp tại TPHCM đã thi hành kỷ luật 7 tổ chức đảng và 337 đảng viên, trong đó số đảng viên bị kỷ luật giảm 72 trường hợp so với năm 2019.

Ngày 6/1, Thành ủy TPHCM đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng năm 2020 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2021; sơ kết 3 năm thực hiện quy định 1374 của Ban Thường vụ Thành ủy.

Hàng trăm đảng viên tại TPHCM bị kỷ luật - 1

Ông Dương Ngọc Hải cho biết, trong thời gian tới sẽ tăng cường kiểm tra, thanh tra, giám sát đối với hoạt động kinh tế đảng để không xảy ra thất thoát tài sản của Đảng bộ TP trong quá trình cổ phần hóa, thoái vốn

Báo cáo tại Hội nghị, ông Dương Ngọc Hải, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM cho biết, trong năm 2020, cấp ủy các cấp đã thi hành kỷ luật 7 tổ chức đảng (giảm 10 trường hợp so với năm 2019) và 337 đảng viên (giảm 72 trường hợp so với năm 2019). 

Trong đó, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy thi hành kỷ luật 3 tổ chức đảng bằng các hình thức: khiển trách 1, cảnh cáo 2; kỷ luật 3 đảng viên bằng các hình thức: cách chức 1, khai trừ 2. 

Các cấp ủy thi hành kỷ luật 4 tổ chức đảng bằng các hình thức: khiển trách 3, giải tán 1; thi hành kỷ luật 334 đảng viên bằng các hình thức: khiển trách 242, cảnh cáo 77, cách chức 9, khai trừ 6.

Theo Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, nội dung vi phạm chủ yếu về thực hiện không đúng quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao; vi phạm các quy định về công tác cán bộ; quản lý Nhà nước về đất đai, trật tự xây dựng; chấp hành không nghiêm nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng; suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm pháp luật của Nhà nước, quy định của ngành, chính sách dân số, kế hoạch gia đình.

Cũng trong năm 2020, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và ủy ban kiểm tra các cấp đã kiểm tra 285 tổ chức đảng, 433 đảng viên. Từ đó, xem xét, thi hành kỷ luật đối với 173 đảng viên, có 58 cấp ủy viên các cấp. 

Trong đó, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy xem xét, thi hành kỷ luật đối với 44 đảng viên bằng hình thức khiển trách 25 trường hợp, cảnh cáo 19 trường hợp. 

Ủy ban kiểm tra quận ủy, huyện ủy, đảng ủy cấp trên cơ sở thuộc Thành ủy thi hành kỷ luật đối với 129 đảng viên, trong đó khiển trách 67 trường hợp, cảnh cáo 27 trường hợp và khai trừ 35 trường hợp. 

Ngoài ra, về giải quyết đơn tố cáo của tổ chức đảng và đảng viên, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và ủy ban kiểm tra các cấp đã tiếp nhận, xem xét, xử lý 1.057 đơn thư tố cáo, khiếu nại, phản ánh, kiến nghị.

Ông Dương Ngọc Hải cho biết, trong thời gian tới, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy tiếp tục tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy riển khai thực hiện có hiệu quả quy định số 1374; trọng tâm là chọn các vụ việc có đơn thư khiếu nại, tố cáo kéo dài hoặc các vấn đề báo chí phản ánh bức xúc trong nhân dân.

Tăng cường kiểm tra, thanh tra, giám sát đối với hoạt động kinh tế đảng để không xảy ra thất thoát tài sản của Đảng bộ TP trong quá trình cổ phần hóa, thoái vốn. 

Bài liên quan
Đang được quan tâm