Bình Định:

Gần 4.000 hồ sơ bị “ngâm”, Chủ tịch Bình Định buộc cán bộ xin lỗi dân

(Dân trí) - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định yêu cầu xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân tắc trách, thiếu trách nhiệm và nghiêm túc gửi thư xin lỗi người dân vì chậm giải quyết để trễ hạn gần 4.000 hồ sơ.

Ngày 18/3, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng vừa yêu cầu Thủ trưởng các sở ban ngành thuộc tỉnh, Chủ tịch UBND địa phương nhanh chóng vào cuộc chấn chỉnh, giải quyết các hồ sơ thủ tục hành chính trễ hạn, quá hạn.

Gần 4.000 hồ sơ bị “ngâm”, Chủ tịch Bình Định buộc cán bộ xin lỗi dân - 1
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng chỉ đạo xử lý nghiêm cán bộ và yêu cầu gửi thư xin lỗi người dân.

Ông Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh, việc chậm trễ này đã tác động tiêu cực đến những nỗ lực chung của cả tỉnh, qua đó ảnh hưởng đến vị trí xếp hạng cải cách hành chính của tỉnh Bình Định.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, thời gian qua việc đưa vào sử dụng hệ thống phần mềm 1 cửa điện tử (phần mềm VNPT - IGate) liên thông từ cấp tỉnh đến cấp xã, để phục vụ luân chuyển và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trên môi trường điện tử đã tiết kiệm được thời gian, chi phí hành chính.

Theo thống kê, đầu năm 2020 số lượng hồ sơ thủ tục hành chính của các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh được tiếp nhận và trả kết quả giải quyết đúng hạn tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh đạt tỷ lệ rất cao 99,98%.

Tuy nhiên, số lượng hồ sơ giải quyết trễ hạn tại các địa phương cấp huyện, xã còn tồn đọng rất nhiều, chiếm tỷ lệ rất cao với 3.988/24.390 hồ sơ, tỷ lệ bình quân 16%.

Gần 4.000 hồ sơ bị “ngâm”, Chủ tịch Bình Định buộc cán bộ xin lỗi dân - 2
Người dân đến làm thủ tục hành chính tại Hệ thống phần mềm một cửa điện tử liên thông huyện Hoài Ân.

Trong đó, nhiều huyện có hồ sơ giải quyết trễ hạn trên 5% như: Phù Cát (54%), Tây Sơn (38%), Tuy Phước (30%), Vân Canh (29%), Hoài Ân và Phù Mỹ (23%), thị xã An Nhơn (14%)…

Ngoài ra, có 51 UBND cấp xã mặc dù đã được đầu tư xây dựng, hoàn thành phần mềm VNPT – IGate nhưng không thực hiện để giải quyết thủ tục hành chính theo quy định.

Ông Dũng cho rằng, kết quả này dẫn đến số liệu hồ sơ thủ tục hành chính giải quyết đúng hạn được công khai trên Cổng Dịch vụ công quốc gia và Cổng Dịch vụ công trực tuyến của tỉnh thấp dưới mức tối thiểu do Bộ Nội vụ quy định (dưới 95%), ảnh hưởng đến vị trí xếp hạng cải cách hành chính của tỉnh Bình Định, tác động tiêu cực đến những nỗ lực chung của cả tỉnh trong việc cải cách hành chính.

Để chấn chỉnh tình trạng này, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định yêu cầu Thủ trưởng cơ quan đơn vị, địa phương kiên quyết xử lý nghiêm khắc các tổ chức, cá nhân tắc trách, thiếu trách nhiệm để xảy ra trường hợp hồ sơ thủ tục hành chính giải quyết trễ hạn, quá hạn và thực hiện nghiêm túc việc gửi thư xin lỗi tổ chức, công dân đúng theo quy định của Chính phủ.

Chấm dứt tình trạng tiếp nhận trực tiếp hồ sơ thủ tục hành chính tại cơ quan, đơn vị mà không thông qua Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh hoặc Bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã; không thụ lý, giải quyết và phê duyệt kết quả các trường hợp: hồ sơ thủ tục hành chính chưa được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt… Nếu phát hiện có trường hợp thực hiện thiếu nghiêm túc, phải kịp thời xử lý nghiêm khắc trách nhiệm của các cá nhân liên quan theo đúng quy định của pháp luật.

Kể từ ngày 20/3, địa phương cấp xã không thực hiện đúng quy định 100% hồ sơ thủ tục hành chính được tiếp nhận, xử lý và cập nhật thông tin qua phần mềm VNPT - IGate thì phải xem xét, xử lý trách nhiệm người đứng đầu và mức độ hoàn thành của UBND xã.

“Định kỳ hàng tháng phải kiểm tra, làm rõ và kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan đã để xảy ra hồ sơ thủ tục giải quyết trễ hạn, quá hạn. Khẩn trương có giải pháp khắc phục đến đến ngày 30/4, hồ sơ thủ tục hành chính giải quyết đúng hạn tại địa phương phải đạt tỷ lệ tối thiểu trên 95%”, ông Hồ Quốc Dũng yêu cầu.

Doãn Công

Đang được quan tâm