Thứ sáu, 22/01/2010 - 05:06

Gần 30.000 tỷ đồng xây đường bộ ven biển

Dân trí Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Quy hoạch chi tiết đường bộ ven biển Việt Nam có chiều dài 3.041 km với kinh phí xây dựng gần 30.000 tỷ đồng.

Tuyến đường bộ ven biển sẽ đem lại giá trị kinh tế - xã hội lớn.
 
Tuyến đường này bắt đầu tại cảng Núi Đỏ, Mũi Ngọc (xã Bình Ngọc, TP. Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh) tới cửa khẩu Hà Tiên (thị xã Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang).
 
Việc đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển được chia thành 2 giai đoạn. Theo đó, giai đoạn 1 bắt đầu từ nay đến năm 2020, sẽ xây mới, nâng cấp khoảng 892 km đường ven biển với số vốn dự kiến trên 16.000 tỷ đồng. Giai đoạn 2 sẽ hoàn thành tiếp 1.058 km đường với số vốn đầu tư trên 13.000 tỷ đồng.
 
Đây là tuyến đường bộ đi sát biển nhằm khai thác, sử dụng có hiệu quả tài nguyên biển và vùng ven biển, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương có biển, tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh nhằm bảo vệ vững chắc chủ quyền của đất nước.
 
Cùng đó tuyến đường bộ này có thể kết hợp với hệ thống đê biển và hệ thống đường phòng thủ ven biển nhằm tạo thuận lợi trong xử lý các tình huống ứng phó với thiên tai và tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh khu vực.
 
P. Thanh