Thứ tư, 11/09/2019 - 15:10

Đường 250 tỷ vừa làm xong đã hỏng: Đình chỉ người đứng đầu để kiểm điểm trách nhiệm

Dân trí

Liên quan đến sự cố đường Hồ Chí Minh đoạn qua Chư Sê, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) yêu cầu kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân. Đặc biệt, xử lý trách nhiệm người đứng đầu, đình chỉ chức vụ các cá nhân liên quan để tập trung khắc phục xử lý sự cố.

Đường 250 tỷ vừa làm xong đã hỏng: Đình chỉ người đứng đầu để kiểm điểm trách nhiệm - 1

Đường Hồ Chí Minh đoạn qua thị trấn Chư Sê, tỉnh Gia Lai bị sụt lún khi chưa nghiệm thu

Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn tránh Chư Sê (tỉnh Gia Lai) do Ban Quản lý dự án 6 quản lý thực hiện, Dự án đã hoàn thành khối lượng xây lắp tháng 6/2019, đang thực hiện các thủ tục nghiệm thu đưa vào khai thác sử dụng. Tuy nhiên vừa qua, cụ thể ngày 03/9/2019, công trình xuất hiện hư hỏng nền, mặt đường đoạn Km10+200 - Km10+350.

Bộ GTVT nhấn mạnh, để xảy ra sự cố nêu trên, làm ảnh hưởng đến uy tín ngành GTVT, niềm tin trong nhân dân. Bộ GTVT đã yêu cầu Ban Quản lý dự án 6 và các đơn vị Tư vấn thiết kế giai đoạn lập báo cáo nghiên cứu kỹ thuật và thiết kế bản vẽ thi công, Tư vấn giám sát, Nhà thầu thi công thực hiện một số yêu cầu cụ thể.

Theo đó, Bộ GTVT yêu cầu khẩn trương kiểm tra, rà soát tất cả các khâu từ công tác khảo sát, thiết kế, quá trình tổ chức chỉ đạo triển khai thi công, quản lý chất lượng đến công tác nghiệm thu công trình hoàn thành,… làm rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan dẫn đến hư hỏng công trình, báo cáo cơ quan có thẩm quyền giải quyết sự cố theo quy định trước ngày 20/9.

Tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân liên quan, đặc biệt là việc xử lý trách nhiệm của người đứng đầu của các tổ chức và các cá nhân được phân công trực tiếp quản lý, điều hành Dự án, trước mắt thực hiện đình chỉ chức vụ các cá nhân liên quan để tập trung khắc phục xử lý sự cố nêu trên.

Bộ GTVT Yêu cầu Ban Quản lý dự án 6 và các Nhà thầu báo cáo Bộ GTVT kết quả thực hiện kiểm điểm sau khi có kết luận và nguyên nhân.

          Châu Như Quỳnh