Diễn biến mới vụ bất thường trong tuyển dụng gần 300 viên chức

(Dân trí) - Sở Nội vụ Thanh Hóa đã có ý kiến thống nhất kết quả trúng tuyển viên chức tuyển dụng từ năm 2019 tại Văn phòng Đăng ký đất đai Thanh Hóa, trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.

Theo tìm hiểu của phóng viên Dân trí, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) tỉnh Thanh Hóa đã có tờ trình về việc thẩm định kết quả rà soát xác định người trúng tuyển viên chức làm việc tại Văn phòng Đăng ký đất đai (VPĐKĐĐ) Thanh Hóa năm 2019.

Diễn biến mới vụ bất thường trong tuyển dụng gần 300 viên chức - 1

Sở Nội vụ đã có văn bản về việc thống nhất kết quả trúng tuyển viên chức tại VPĐKĐĐ Thanh Hóa.

Theo đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 2502/UBND-THKH ngày 1/3/2021, trong đó, giao Sở TN-MT rà soát, xác định người trúng tuyển theo quy định sau kỳ xét tuyển vòng 2 tại VPĐKĐĐ Thanh Hóa đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển và vị trí việc làm đã được phê duyệt.

Sở TN-MT đã thành lập tổ rà soát và tổ chức kiểm tra, rà soát xác định thí sinh trúng tuyển theo quy định sau kỳ xét tuyển vòng 2 tại VPĐKĐĐ Thanh Hóa, đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển, vị trí việc làm và số thí sinh không trúng tuyển thuộc danh sách 287 người dự kiến trúng tuyển được Sở TN-MT báo cáo tại tờ trình số 107/TTr-STNMT ngày 5/2/2020, Sở Nội vụ báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 235/SNV-CCVC ngày 18/2/2020.

Trên cơ sở báo cáo kết quả rà soát của tổ rà soát, kết quả thống nhất tại các buổi làm việc ngày mùng 3 và 5/4/2021 của lãnh đạo Sở TN-MT với tổ rà soát, Sở TN-MT đề nghị Sở Nội vụ thẩm định kết quả rà soát xác định số thí sinh dự kiến trúng tuyển và số thí sinh dự kiến không trúng tuyển tại kỳ tuyển dụng viên chức VPĐKĐĐ năm 2019.

Cụ thể: Số thí sinh dự kiến trúng tuyển theo quy định sau kỳ xét tuyển vòng 2 tại VPĐKĐĐ Thanh Hóa là 263 thí sinh. Trong đó, số thí sinh đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển và vị trí việc làm là 249 thí sinh; số thí sinh đề nghị xem xét, kiến nghị phê duyệt trúng tuyển là 14 thí sinh (có 8 thí sinh có chuyên ngành đào tạo đại học không phù hợp, tuy nhiên có chuyên ngành đào tạo ở trình độ Thạc sĩ phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng được chấp thuận tại Công văn số 15301/UBND-THKH ngày 11/11/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh; 6 thí sinh có chứng chỉ tin học, ngoại ngữ không ghi rõ ngày, tháng năm được cấp, đề nghị xem xét, kiến nghị phê duyệt trúng tuyển).

Số thí sinh dự kiến không trúng tuyển do không đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển và vị trí việc làm về chuyên ngành đào tạo là 24 thí sinh.

Sau khi phê duyệt kết quả trúng tuyển viên chức, Sở TN-MT yêu cầu các thí sinh xuất trình các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập, đối tượng ưu tiên để đối chiếu với nội dung kê khai tại phiếu đăng ký dự tuyển, nếu thí sinh không đáp ứng được yêu cầu thì Sở TN-MT sẽ tổ chức thực hiện hủy kết quả trúng tuyển viên chức theo quy định.

Nhận được tờ trình của Sở TN-MT, Sở Nội vụ đã có văn bản về việc thống nhất kết quả trúng tuyển viên chức tại VPĐKĐĐ Thanh Hóa.

Theo đó, sau khi nghiên cứu hồ sơ gửi kèm theo, căn cứ các quy định hiện hành của pháp luật, Sở Nội vụ thống nhất kết quả trúng tuyển viên chức làm việc tại VPĐKĐĐ Thanh Hóa đối với 253 trường hợp.

Diễn biến mới vụ bất thường trong tuyển dụng gần 300 viên chức - 2

Danh sách thí sinh trúng tuyển viên chức tại Văn phòng Đăng ký đất đai Thanh Hóa.

Chưa thống nhất kết quả trúng tuyển đối với 10 trường hợp, trong đó 2 trường hợp có bằng Cao đẳng nghề Kế toán doanh nghiệp. Sở Nội vụ sẽ xin ý kiến Bộ Nội vụ và các Bộ, ngành liên quan về điều kiện, tiêu chuẩn văn bằng chuyên môn theo quy định; sau đó sẽ có ý kiến bằng văn bản thông báo đến Sở TN-MT.

Và 8 trường hợp có tên trong danh sách, đề nghị Sở TN-MT sau khi xác minh chứng chỉ ngoại ngữ, tin học theo quy định, gửi kết quả về Sở Nội vụ để xem xét thẩm định, thống nhất kết quả trước khi phê duyệt kết quả theo thẩm quyền.

Để đảm bảo quyền lợi của thí sinh, Sở Nội vụ đề nghị Sở TN-MT rà soát lại điều kiện, tiêu chuẩn của từng vị trí việc làm đối với 24 thí sinh dự kiến không trúng tuyển; tổng hợp kết quả rà soát, gửi về Sở Nội vụ.

Sở Nội vụ cũng đề nghị Sở TN-MT căn cứ kết quả thẩm định tại công văn này và căn cứ theo quy định để quyết định phê duyệt kết quả trúng tuyển viên chức theo thẩm quyền; đồng thời, hướng dẫn VPĐKĐĐ quyết định tuyển dụng viên chức và ký hợp đồng làm việc đối với viên chức đảm bảo đúng quy định.

Sau khi hoàn thành việc tuyển dụng, ký hợp đồng làm việc, Sở TN-MT gửi kết quả về Sở Nội vụ để theo dõi, quản lý.

Trước đó, như Dân trí đã phản ánh, gần 300 thí sinh đã trải qua kỳ thi xét tuyển viên chức tại VPĐKĐĐ, trực thuộc Sở TN-MT tỉnh Thanh Hóa năm 2019 nhưng đến nay mới được ngành chức năng thống nhất kết quả trúng tuyển viên chức.

Tóm tắt diễn biến sự việc

Năm 2019, VPĐKĐĐ trực thuộc Sở TN-MT tỉnh Thanh Hóa xây dựng Kế hoạch số 01/KH-VPĐKĐĐ ngày 31/10/2019 về việc tuyển dụng viên chức năm 2019; ngày 31/10/2019 Sở TN-MT có Công văn số 6683/STNMT-VP gửi Sở Nội vụ thẩm định kế hoạch tuyển dụng viên chức; ngày 11/11/2019 UBND tỉnh Thanh Hóa có Công văn số 15301/UBND-THKH về việc chấp thuận Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2019 tại VPĐKĐĐ Thanh Hóa.

Kết thúc quá trình tổ chức tuyển dụng, Sở Nội vụ đã có công văn số 235/SNV-CCVC ngày 18/2/2020 đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa công nhận kết quả trúng tuyển viên chức tại VPĐKĐĐ Thanh Hóa.

Sau khi tổ chức xét tuyển xong, có đơn thư, dư luận phản ánh về kỳ xét tuyển viên chức của Sở TN-MT tỉnh Thanh Hóa; đồng thời, Bộ Nội vụ cũng đã tiếp đoàn công dân đến phòng tiếp công dân của Bộ Nội vụ để phản ánh, kiến nghị liên quan đến kỳ xét tuyển viên chức này.

Nội dung phản ánh, kiến nghị gồm 2 vấn đề như: Quá trình tổ chức tuyển dụng viên chức của Sở TN-MT Thanh Hóa không theo ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh về chính sách ưu tiên trong tuyển dụng viên chức đối với lao động hợp đồng; không khách quan, minh bạch, loại bỏ người có năng lực; việc đề xuất hủy kết quả tuyển dụng có dấu hiệu "bất thường", không thống nhất trong chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh và các cơ quan chuyên môn trong quá trình tổ chức tuyển dụng viên chức, ảnh hưởng quyền và lợi ích của những người tham gia dự tuyển viên chức vào VPĐKĐĐ.

UBND tỉnh Thanh Hóa đã giao Sở Nội vụ thành lập đoàn kiểm tra; căn cứ chức năng quản lý nhà nước, Bộ Nội vụ đã lập Tổ công tác và tiếp theo, UBND tỉnh Thanh Hóa đã giao Thanh tra tỉnh thành lập đoàn kiểm tra để kiểm tra, rà soát về việc tuyển dụng viên chức tại VPĐKĐĐ Thanh Hóa.

Qua đó, Tổ công tác của Bộ Nội vụ và các đoàn kiểm tra của tỉnh Thanh Hóa đã chỉ ra một số tồn tại trong quá trình tổ chức tuyển dụng viên chức tại VPĐKĐĐ Thanh Hóa.

Ngày 3/12/2010, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa đã ký văn bản số 6386/BNV- CCVC về việc xử lý một số tồn tại trong tuyển dụng viên chức tại Sở TN-MT Thanh Hóa.