Đi nước ngoài “thoải mái” như ở Tổng công ty Đường sắt Việt Nam

Dân trí Từ năm 2010 đến hết năm 2013, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tổ chức 188 đoàn đi nước ngoài với tổng số tiền chi gần 14 tỷ đồng, trong đó có 23 đoàn đi không có văn bản mời hay hợp đồng học tập với phía đối tác. Kiểm tra hồ sơ 5 đoàn đi nước ngoài năm 2012-2013 thì cả 5 đoàn đều hợp đồng qua các công ty du lịch trong nước (theo tour) với nội dung “tham quan, học tập”.
>>Tổng công ty Đường sắt Việt Nam chỉ định nhà thầu Trung Quốc sai quy định

Thanh tra Chính phủ phát hiện rất nhiều sai phạm tại Tổng công ty Đường sắt Việt Nam và các đơn vị thành viên.
Thanh tra Chính phủ phát hiện rất nhiều sai phạm tại Tổng công ty Đường sắt Việt Nam và các đơn vị thành viên.

Theo kết luận của Thanh tra Chính phủ về việc chấp hành quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại Tổng công ty Đường sắt Việt Nam và một số đơn vị thành viên, từ năm 2010 đến hết năm 2013, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã tổ chức 188 đoàn đi nước ngoài với tổng số tiền chi gần 14 tỷ đồng, trong đó có 23 đoàn đi không có văn bản mời hay hợp đồng học tập với phía đối tác, tổng số tiền gần 2 tỷ đồng (12 đoàn có trong kết hoạch, giá trị thanh toán 1,28 tỷ đồng, 11 đoàn không có trong kế hoạch giá trị thanh toán 663 triệu đồng).

Kiểm tra hồ sơ 5 đoàn đi nước ngoài năm 2012-2013, Thanh tra Chính phủ phát hiện cả 5 đoàn đi đều hợp đồng qua các công ty du lịch trong nước (theo tours) với nội dung đi nước ngoài là “tham quan, học tập”, tổng số tiền thanh toán trên 1,7 tỷ đồng - sai quy định tại Thông tư 91/2005 của Bộ Tài chính và sai chế độ tài chính về quản lý chi phí.

Trong quản lý ngoại tệ, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam sử dụng tỷ giá gốc để tính chênh lệch tỷ giá khi trả nợ vay, đã tính trùng một phần tỷ giá đã đánh giá lại cuối kỳ, làm phát sinh tăng khoản chi phí tài chính không đúng trên 74,7 tỷ đồng.

Từ việc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam không đánh giá lại số dư ngoại tệ cuối kỳ kế toán, Thanh tra Chính phủ cho rằng đã dẫn tới việc đơn vị này không mở sổ theo dõi và kế hoạch các khoản chi phí về chênh lệch tỷ giá do biến động của tỷ giá ngoại tệ hàng năm thuộc các khoản vay của khối hạ tầng là sai quy định Thông tư 201/2009 của Bộ Tài chính và Quyết định 15/2006 của Bộ Tài chính.

Theo đó, năm 2010 chênh lệch tăng (tỷ giá cuối kỳ thấp hơn) tổng số trên 9 tỷ đồng, tương ứng là lãi tỷ giá hạch toán trên 9 tỷ đồng; các năm từ 2011 đến 2013 chênh lệch giảm (tỷ giá cuối kỳ cao hơn) tổng số tiền trên 36,3 tỷ đồng, tương ứng là lỗ tỷ giá hạch toán 36,3 tỷ đồng.

Cơ quan thanh tra khẳng định, việc áp dụng không đúng tỷ giá tính chéo giữa đồng Việt Nam với một số ngoại tệ được công bố ngày 31/12 hàng năm của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam là sai quy định của Thông tư 201/2009. Việc này dẫn tới năm 2010 hạch toán thiếu thu nhập lãi chênh lệch tỷ giá tổng số tiền trên 17 tỷ đồng và hạch toán chưa đúng vào chi phí (lỗ) chênh lệch tỷ giá 2,5 tỷ đồng.

Các năm 2011 đến 2013 sau khi đã bù trừ (lỗ lãi) chênh lệch tỷ giá của các khoản vay ngoại tệ thì Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã hạch toán vào chi phí (lỗ) chênh lệch tỷ giá lớn hơn số kiểm tra tổng số tiền 37,9 tỷ đồng, năm 2012 hạch toán vượt số lỗ chênh lệch tỷ giá 25 tỷ đồng, năm 2013 hạch toán vượt số lỗ chênh lệch tỷ giá 47,2 tỷ đồng.

Về các khoản doanh thu nhận trước, Thanh tra Chính phủ cho rằng, việc bán vé tàu tết năm 2013, Công ty Vận tải hành khách Hà Nội thu tổng số tiền 115 tỷ đồng, Công ty Vận tải hành khách Sài Gòn thu tổng số tiền 148,2 tỷ đồng. Đây là những khoản doanh thu chưa thực hiện, tuy nhiên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam chỉ hạch toán đúng doanh thu chưa thực hiện năm 2014 ở Công ty Vận tải hành khách Hà Nội 65,1 tỷ đồng, Công ty Vận tải hành khách Sài Gòn 53 tỷ đồng. Số tiền còn lại hạch toán sai niên độ vào doanh thu trong năm 2013 là trên 134 tỷ đồng.

Trụ sở Tổng công ty Đường sắt Việt Nam trên đường Lê Duẩn, Hà Nội.
Trụ sở Tổng công ty Đường sắt Việt Nam trên đường Lê Duẩn, Hà Nội.

Vi phạm nhưng vẫn trích thưởng tối đa

Về khoản thưởng tiết kiệm nhiên liệu, kết luận cho biết, giai đoạn từ năm 2010 đến năm 2013, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã hạch toán vào chi phí dịch vụ mua ngoài nội dung thưởng sáng kiến tiết kiệm nhiên liệu với số tiền trên 214,5 tỷ đồng, gồm gần 192 tỷ đồng của Liên hiệp sức kéo đường sắt, 9,4 tỷ đồng của Công ty Vận tải Hành khách Hà Nội và 13,2 tỷ đồng của Công ty vận tải hành khách Sài Gòn. “Đây là một loại chi phí không phát sinh thực tế và không có hóa đơn chứng từ, nên việc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã tính trừ thu nhập chịu thuế xác định thuế thu nhập doanh nghiệp là sai quy định tại Thông tư số 130/2008 của Bộ Tài chính và Thông tư số 123/2012 của Bộ Tài chính”- kết luận nêu rõ.

Mặt khác, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam xác định đây là chi thưởng sáng kiến, cải tiến nhưng định mức tiêu hao nhiên liệu làm cơ sở xác định mức tiết kiệm do tổng công ty này xây dựng, thực hiện từ những năm 1990 chưa được rà soát xây dựng lại hoặc điều chỉnh đúng quy trình, không thành lập các hội đồng nghiệm thu các phát minh sáng kiến, nên khoản chi phí này cũng không được trừ khi tính thu nhập chịu thuế.

Thanh tra Chính phủ nhấn mạnh, dù hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh của Ban điều hành Tổng công ty Đường sắt Việt Nam trong giai đoạn từ 2010 đến năm 2013 còn nhiều tồn tại vi phạm nhưng tổng công ty này vẫn trích tối đa quỹ thưởng ban điều hành với số tiền trên 1,85 tỷ đồng theo loại hình doanh nghiệp xếp loại A là chưa phù hợp.

Đầu tư lắp đặt các tổng đài điện thoại vượt 7 lần so với nhu cầu

Đường sắt Việt Nam hiện đang thiết lập, vận hành, sử dụng mạng viễn thông để phục vụ nhu cầu thông tin liên lạc trong nội bộ nhưng không có giấy phép thiết lập mạng viễn thông, không thực hiện đúng quy định tại Luật Viễn thông 2009.

Theo kết luận thanh tra, Công ty Vận tải hành khách đường sắt Hà Nội thuộc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam sử dụng sai phương thức phát sóng quy định trong giấy phép, vi phạm Nghị định 174/2013 của Chính phủ; sử dụng tần số không đúng với tần số được quy định trong giấy phép sử dụng tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện đối với thiết bị có công suất nhỏ hơn hoặc bằng 150W, vi phạm Nghị định 174/2013.

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã đầu tư lắp đặt các tổng đài điện thoại vượt 7 lần so với nhu cầu sử dụng thực tế (37.856/5.398 thuê bao). Mặc dù dung lượng cáp quang được Bộ Tư lệnh Thông tin liên lạc bàn giao cho sử dụng dư thừa đang cho thuê ngoài 8/12 sợi quang nhưng tổng công ty này vẫn tiếp tục lập dự án Hiện đại hóa hệ thống thông tin, tín hiệu Vinh-Sài Gòn, đầu tư lắp mới 12 cáp quang treo tuyến Vinh-Nha Trang.

“Việc đầu tư hệ thống thông tin bao gồm cả tồng đài và truyền dẫn đều vượt quá nhiều nhu cầu sử dụng, gây lãng phí” - Thanh tra Chính phủ kết luận.

Cơ quan thanh tra phát hiện Dự án nâng cao năng lực Trung tâm điều hành có tổng mức đầu tư gần 255 tỷ đồng, đã thực hiện và thanh toán trên 54 tỷ đồng nhưng quá trình thực hiện Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã phê duyệt và ký bổ sung hợp đồng chi phí tiền lương cho chuyên gia và các chi phí khác của đơn vị trúng thầu với tổng số tiền 303.920 EUR là không có căn cứ bởi nội dung công việc bổ sung đã nằm trong nội dung công việc thuộc hợp đồng chính.

Công ty TNHH MTV Thông tin Tín hiệu Hà Nội thực hiện bảo trì, sửa chữa mạng thông tin tín hiệu đã lựa chọn nhà cung cấp và ký hợp đồng mua sắm thiết bị máy móc cho công tác bảo trì, sửa chữa với tổng giá trị trên 8,8 tỷ đồng chỉ căn cứ vào báo giá của các nhà cung cấp là sai Nghị định 85/2009 của Chính phủ về hình thức lựa chọn nhà thầu theo phương thức mua sắm trực tiếp và chào hàng cạnh tranh.

Thế Kha

MỚI NHẤT
Quốc khánh trên quê hương Bác Hồ
Quốc khánh trên quê hương Bác Hồ

(Dân trí) - Tròn 71 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Bản Tuyên ngôn Độc lập, khẳng định quyền tự do, độc lập của dân tộc Việt Nam, hôm nay cuộc sống của mỗi người dân đất Việt đã ấm no, hạnh phúc. Hòa chung trong không khí hân hoan, vui tươi của ngày Tết Độc lập của cả dân tộc, nhiều người dân mọi miền Tổ quốc vượt hàng nghìn, hàng trăm km, hành hương về quê Bác (Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An) tưởng nhớ và tri ân Chủ tịch Hồ Chí Minh trong ngày Tết Độc lập.

Thứ sáu, 02/09/2016 - 06:13

Tết Độc lập, nhớ Bác Hồ
Tết Độc lập, nhớ Bác Hồ

(Dân trí) - Mừng Tết Độc lập, mỗi người dân Việt Nam lại bồi hồi nhớ đến vị Lãnh tụ kính yêu - Người đã dành cả cuộc đời mình cho nước, cho dân.

Thứ sáu, 02/09/2016 - 05:00

Tối khai trương trong mưa tầm tã của không gian đi bộ quanh hồ Gươm
Tối khai trương trong mưa tầm tã của không gian đi bộ quanh hồ Gươm

(Dân trí) - Buổi tối đầu tiên triển khai không gian đi bộ quanh hồ Gươm đang diễn ra tốt đẹp thì bất ngờ trời đổ mưa lớn. Hàng nghìn người dân đang háo hức hòa mình vào bầu không khí thú vị nơi trái tim của thủ đô Hà Nội, bất ngờ phải kết thúc trải nghiệm để nhanh chóng chạy tìm nơi trú.

Thứ sáu, 02/09/2016 - 01:29

TPHCM cấm công chức chơi Pokemon Go trong giờ làm việc
TPHCM cấm công chức chơi Pokemon Go trong giờ làm việc

(Dân trí) - Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Vĩnh Tuyến vừa có văn bản chỉ đạo về việc quản lý trò chơi điện tử Pokemon. Theo đó, TPHCM nghiêm cấm cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang chơi trò chơi điện tử Pokemon Go trong giờ làm việc tại cơ quan, đơn vị.

Thứ sáu, 02/09/2016 - 01:00

Hà Nội: Chính thức ngăn xe về Hồ Gươm, khai trương tuyến phố đi bộ mới
Hà Nội: Chính thức ngăn xe về Hồ Gươm, khai trương tuyến phố đi bộ mới

(Dân trí) - Đúng 19h, các điểm chốt vào khu vực không gian đi bộ quanh hồ Gươm bắt đầu cấm xe. Lực lượng CSGT Hà Nội trước đó đã phân luồng và hướng dẫn xe từ các hướng không đi vào khu vực Hồ Gươm. Tuyến phố đi bộ mới ở khu vực xung quanh hồ Gươm chính thức được khai trương.

Thứ năm, 01/09/2016 - 08:01

Quảng Bình: Tăng cường giám sát, xét nghiệm hải sản
Quảng Bình: Tăng cường giám sát, xét nghiệm hải sản

(Dân trí) - Ông Lê Minh Ngân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình vừa ký công văn yêu cầu các sở ngành liên quan tăng cường giám sát hải sản, đẩy nhanh việc xét nghiệm, sớm công bố kết quả các mẫu thủy, hải sản sau khi Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố tình hình môi trường biển.

Thứ năm, 01/09/2016 - 07:55

Cửa ngõ Sài Gòn tê liệt, "biển" người vật vã tìm đường về quê
Cửa ngõ Sài Gòn tê liệt, "biển" người vật vã tìm đường về quê

(Dân trí) - Chiều 1/9, hàng vạn người dân các tỉnh đang sinh sống và làm việc tại TPHCM đã đổ ra các bến xe, quốc lộ để về quê nghỉ lễ 2/9 khiến giao thông tê liệt. Cửa ngõ Sài Gòn ùn tắc kinh hoàng.

Thứ năm, 01/09/2016 - 07:01

Hà Nội đổ mưa lớn trong tối khai trương tuyến phố đi bộ quanh Hồ Gươm
Hà Nội đổ mưa lớn trong tối khai trương tuyến phố đi bộ quanh Hồ Gươm

(Dân trí) - Đúng 19h tối 1/9, các điểm chốt vào khu vực không gian đi bộ quanh hồ Gươm bắt đầu cấm xe để khai trương tuyến phố đi bộ mới. Tới 21h, trời Hà Nội đổ xuống một cơn mưa lớn khiến mọi người phải nháo nhác tìm chỗ trú mưa hoặc vội vã ra về sớm.

Thứ năm, 01/09/2016 - 06:38

Bộ GTVT yêu cầu cơ quan thuế đẩy mạnh kiểm tra Uber
Bộ GTVT yêu cầu cơ quan thuế đẩy mạnh kiểm tra Uber

(Dân trí) - Bộ Giao thông vận tải (GTVT) cho biết, trong 2 năm qua đã nhiều lần Bộ làm việc với đại diện Uber để trao đổi, hướng dẫn thực hiện đề án thí điểm hoạt động theo đúng quy định, nhưng đến nay vẫn chưa nhận được đề án của Uber. Điều này có nghĩa là Uber đang hoạt động tự do và lái xe không nộp thuế.

Thứ năm, 01/09/2016 - 05:36

Hà Nội: Dòng người đổ về quê nghỉ lễ 2/9, bến xe chật cứng, giao thông ùn tắc
Hà Nội: Dòng người đổ về quê nghỉ lễ 2/9, bến xe chật cứng, giao thông ùn tắc

(Dân trí) - Chiều nay (1/9), hàng vạn người dân đã đổ về các bến xe trên địa bàn Hà Nội để đón xe về quê cho kỳ nghỉ lễ 2/9. Giao thông trên một số tuyến đường đầu giờ chiều cùng ngày đã có thời điểm rơi vào tình trạng ùn tắc cục bộ.

Thứ năm, 01/09/2016 - 04:44

Hà Nội khai trương 2 tuyến xe buýt phát wifi miễn phí
Hà Nội khai trương 2 tuyến xe buýt phát wifi miễn phí

(Dân trí) - Ngày 1/9, tuyến xe buýt 84, 85 kết nối khu đô thị Linh Đàm – Mĩnh Đình I và khu đô thị Văn Phú – Công viên Nghĩa Đô chính thức đi vào hoạt động. Đây là những xe buýt loại nhỏ (30 chỗ ngồi), có wifi miễn phí phục vụ hành khách.

Thứ năm, 01/09/2016 - 04:40

Hàng trăm hộ dân khốn khổ vì sống cảnh "vô thừa nhận” giữa Thủ đô
Hàng trăm hộ dân khốn khổ vì sống cảnh "vô thừa nhận” giữa Thủ đô

(Dân trí) - Dù đã chuyển đến sinh sống được hơn một năm nhưng hàng trăm hộ dân tại chung cư Đông Đô (Hoàng Quốc Việt, Hà Nội) vẫn không thể biết mình đang cư trú trên địa bàn thuộc phường và quận nào. Điều này gây ra hàng loạt khó khăn và phiền toái làm đảo lộn mọi sinh hoạt của người dân nơi đây.

Thứ năm, 01/09/2016 - 03:06

ĐÁNG QUAN TÂM
Bác tin đồn nam thanh niên bị chủ nợ đến tận nhà ép uống thuốc diệt cỏ
Bác tin đồn nam thanh niên bị chủ nợ đến tận nhà ép uống thuốc diệt cỏ

(Dân trí) - Sáng nay (1/9), Đại tá Hoàng Văn Nam, Trưởng Công an huyện An Lão, TP Hải Phòng, chính thức bác bỏ thông tin nam thanh niên bị một nhóm người vào tận nhà ép uống thuốc diệt cỏ dẫn đến tử vong.

Thứ năm, 01/09/2016 - 02:24

Giám đốc người Hàn Quốc tử vong tại Quảng Nam
Giám đốc người Hàn Quốc tử vong tại Quảng Nam

(Dân trí) - Sáng nay 1/9, Công an tỉnh Quảng Nam xác nhận một giám đốc người Hàn Quốc đã tử vong vào tối qua (31/8) tại Công ty Dệt may Panko Tam Thăng (xã Tam Thăng, TP Tam Kỳ, Quảng Nam)

Thứ năm, 01/09/2016 - 02:15

Phố cổ quanh hồ Gươm “lột xác” thế nào trong đêm nay?
Phố cổ quanh hồ Gươm “lột xác” thế nào trong đêm nay?

(Dân trí) - Nới “giờ giới nghiêm” ở nhà hàng, quán bar; tổ chức tuyến phố đi bộ; phát wifi miễn phí… là những thay đổi lớn ở khu vực phố cổ và xung quanh hồ Gươm bắt đầu từ tối nay, nhằm tạo cú hích phát triển du lịch Thủ đô.

Thứ năm, 01/09/2016 - 02:07

Quả bom nặng 120 kg nằm giữa vườn sắn
Quả bom nặng 120 kg nằm giữa vườn sắn

(Dân trí) - Sáng 1/9, đội rà phá bom mìn lưu động tỉnh Quảng Trị cho biết, vừa di dời thành công một quả bom tạ còn sót lại sau chiến tranh về bãi tập kết để chờ hủy nổ.

Thứ năm, 01/09/2016 - 12:10

19h hôm nay "mở màn" phố đi bộ quanh Hồ Gươm
19h hôm nay "mở màn" phố đi bộ quanh Hồ Gươm

(Dân trí) - Từ 19h hôm nay (ngày 1/9), Hà Nội chính thức triển khai thí điểm không gian đi bộ quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận. Lực lượng cảnh sát được bố trí ở 30 chốt trực cấm ô tô, xe máy ra vào các tuyến phố đi bộ.

Thứ năm, 01/09/2016 - 12:05

Công trình 1,4 tỷ bị tố chỉ 500 triệu: Xem xét kỷ luật hàng loạt cán bộ
Công trình 1,4 tỷ bị tố chỉ 500 triệu: Xem xét kỷ luật hàng loạt cán bộ

(Dân trí) - Liên quan đến sai phạm trong việc xây dựng Trạm Y tế xã Phùng Giáo (huyện Ngọc Lặc - Thanh Hóa), một loạt cán bộ xã bị kỷ luật, trong đó nguyên Chủ tịch UBND xã bị đề nghị hình thức kỷ luật cảnh cáo.

Thứ năm, 01/09/2016 - 11:46

CSGT cửa ngõ Sài Gòn xử phạt hàng chục xe dù dịp lễ 2/9
CSGT cửa ngõ Sài Gòn xử phạt hàng chục xe dù dịp lễ 2/9

(Dân trí) - Hơn 20 xe khách vi phạm đón trả khách không đúng quy định dọc tuyến quốc lộ 1, xa lộ Hà Nội đã bị lực lượng CSGT lập biên bản xử lý.

Thứ năm, 01/09/2016 - 11:36

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam chỉ định nhà thầu Trung Quốc sai quy định
Tổng công ty Đường sắt Việt Nam chỉ định nhà thầu Trung Quốc sai quy định

(Dân trí) - Tổng công ty Đường sắt Việt Nam chỉ định nhà thầu là Công ty TNHH Đầu máy Tư Dương thuộc Tập đoàn Đầu máy Toa xe Phương Nam (Trung Quốc) trúng gói thầu cung cấp thiết bị tổng thành, phụ kiện phục vụ lắp ráp chế tạo đầu máy D19E, thuộc dự án với giá gói thầu 14.566.000 USD, nhưng không có trong kế hoạch đấu thầu của dự án được duyệt, là sai quy định của Chính phủ.

Thứ năm, 01/09/2016 - 11:06

“Bác của chúng ta giản dị, gần gũi, tâm tình lắm!”
“Bác của chúng ta giản dị, gần gũi, tâm tình lắm!”

(Dân trí) - Dù đã ngoài 80 tuổi nhưng ký ức được gặp Bác Hồ dường như vẫn còn khắc sâu trong tâm trí cựu thanh niên xung phong (TNXP) Nguyễn Văn Kỷ (thị trấn Rừng Thông, Đông Sơn, Thanh Hóa). Nhớ về Bác, ông Kỷ nhắc đi nhắc lại câu nói: “Bác của chúng ta giản dị, gần gũi, tâm tình lắm!”.

Thứ năm, 01/09/2016 - 10:39

Cây xanh liên tiếp đè chết người, ai chịu trách nhiệm?
Cây xanh liên tiếp đè chết người, ai chịu trách nhiệm?

(Dân trí) - Mùa mưa tới cũng là thời điểm người dân TPHCM nơm nớp lo sợ, bất an mỗi khi ra đường vì nguy cơ cây xanh gãy, đổ uy hiếp tính mạng, tài sản. Trong 5 ngày trở lại đây, trên địa bàn TPHCM liên tiếp xảy ra 3 vụ cây xanh gãy, đổ khiến 2 người chết, 1 người bị thương.

Thứ năm, 01/09/2016 - 10:13

Tàu cá Bình Định mắc cạn tại cửa biển Nhật Lệ
Tàu cá Bình Định mắc cạn tại cửa biển Nhật Lệ

(Dân trí) - Một tàu cá của ngư dân Bình Định mang số hiệu BĐ 94177 TS đã không may bị mắc cạn tại cửa biển Nhật Lệ khi đang trên đường vào nhập cá cho thương lái Quảng Bình.

Thứ năm, 01/09/2016 - 10:00

Nghỉ lễ 2/9: Phải có vé mới được lên xe khách?
Nghỉ lễ 2/9: Phải có vé mới được lên xe khách?

(Dân trí) - Công ty Cổ phần bến xe Hà Nội cho biết, trong dịp nghỉ lễ 2/9 tới đây, các bến Mỹ Đình, Giáp Bát, Gia Lâm, việc kiểm soát được thực hiện chặt chẽ. Kiểm soát từng xe không để các hiện tượng khách lên xe không có vé, lái phụ xe tranh giành khách, ép khách, lấy tiền cao hơn giá vé quy định.

Thứ năm, 01/09/2016 - 09:53