Thứ sáu, 11/12/2020 - 16:10

Quảng Ninh:

Đề nghị Bộ GTVT cấp tiền cho hơn 30 cán bộ trạm cân "10 tháng không lương"

Dân trí

Liên quan đến vụ hơn 30 cán bộ, viên chức Trạm Kiểm tra tải trọng xe QL 18 gần 1 năm không có lương, UBND tỉnh này đã có văn bản gửi Bộ Giao thông vận tải (GTVT) đề nghị cấp khoản tiền này.

Đề nghị Bộ GTVT cấp tiền cho hơn 30 cán bộ trạm cân 10 tháng không lương  - 1

Trạm Kiểm tra tải trọng xe QL 18 gần 1 năm nay chưa được cấp kinh phí hoạt động

Theo đó, ngày 9/12, UBND tỉnh Quảng Ninh có văn bản số 8412/UBND- TM4 do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Khắng ký gửi Bộ GTVT về việc cấp kinh phí cho hoạt động thường xuyên cho Trạm Kiểm tra tải trọng xe QL18 năm 2020.

Cụ thể, tại văn bản này, UBND tỉnh kiến nghị, Trạm kiểm tra tải trọng xe QL18 được Thủ tướng thành lập, mặc dù đã phải di chuyển nhiều vị trí những các vị trí di chuyển đều phù hợp với chủ trương, quy hoạch và các nội dung chỉ đạo của Chính phủ; mặt khác, trong những năm qua, hoạt động của trạm đã góp phần quan trọng trong việc bảo vệ kết cấu hạ tầng các tuyến đường thuộc tỉnh.

Việc không cấp kinh phí hoạt động trạm sẽ liên quan đến việc còn tồn tại hay không tồn tại Trạm kiểm tra tải trọng xe trên các tuyến QL  thuộc địa bàn tỉnh; tiếp đó là việc giải quyết chế độ, chính sách cho người lao động đã gắn bó công tác nhiều năm tại trạm.

Xuất phát từ những lý do nêu trên, UBND tỉnh Quảng Ninh kính đề nghị Bộ GTVT quan tâm giải quyết: Tiếp tục xem xét cấp kinh phí chi thường xuyên hoạt động kiểm tra tải trọng xe trên QL 18 năm 2020 (do đã được thực hiện trong 10 tháng năm 2020 với tổng dự toán là hơn 4 tỉ đồng); UBND tỉnh sẽ xem xét cấp kinh phí từ năm 2021 bằng nguồn ngân sách tỉnh.

Đề nghị Bộ GTVT cấp tiền cho hơn 30 cán bộ trạm cân 10 tháng không lương  - 2

Theo đánh giá, mặc dù đã thay đổi địa điểm do việc cải tạo, mở rộng QL18 các giai đoạn nhưng hoạt động của Trạm kiểm tra tải trọng xe QL18 suốt thời gian qua vẫn đảm bảo hiệu quả

UBND tỉnh cũng kính đề nghị Bộ GTVT có văn bản chính thức báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc tạm dừng hoặc chấm dứt hoạt động của Trạm kiểm tra tải trọng xe QL18  để UBND tỉnh có cơ sở sắp xếp tổ chức lại hoạt động kiểm tra tải trọng xe trên địa bàn tỉnh; đồng thời thống nhất phương án giải quyết đảm bảo quyền lợi, chế độ chính sách kịp thời cho người lao động.

Như Dân trí đã thông tin, Trạm kiểm tra tải trọng xe được thành lập trên cơ sở đề nghị của Bộ GTVT, ngày 4/9/1993, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 455/TTG về việc thành lập trạm kiểm tra các loại xe có tải trọng lớn và xe bánh xích trên đường bộ.

Trong suốt thời gian qua, Trạm kiểm tra tải trọng xe hoạt động cố định trên các tuyến quốc lộ thuộc địa bàn tỉnh và được Bộ GTVT ủy quyền quản lý, hoạt động tuân thủ theo chỉ đạo của Bộ GTVT về hoạt động kiểm soát tải trọng xe. Phạm vi hoạt động của Trạm từ khi thành lập là tuyến QL 18 (vị trí KM103+800 nay là vị trí KM97+050) đều là những vị trí cửa ngõ của tỉnh đối với hệ thống QL, tỉnh Quảng Ninh được Bộ giao ủy quyền quản lý.

Kinh phí hoạt động của Trạm hàng năm do Bộ GTVT cấp kinh phí từ nguồn sự nghiệp kinh tế đường bộ, Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương của Bộ này.

Còn theo UBND tỉnh, việc sử dụng biên chế của tỉnh Quảng Ninh và việc ban hành quyết định thành lập Trạm kiểm tra tải trọng xe QL 18 là có sự thống nhất thỏa thuận giữ Bộ GTVT và UBND tỉnh tại Quy chế số 2 về phối hợp các lực lượng tại Trạm, đồng thời phù hợp với quy định tại Thông tư 10/2012/TT- BGTVT ngày 12/4/2012 của Bộ GTVT quy định về tổ chức và hoạt động của Trạm kiểm tra tải trọng xe.

Đề nghị Bộ GTVT cấp tiền cho hơn 30 cán bộ trạm cân 10 tháng không lương  - 3

UBND tỉnh cũng đánh giá, mặc dù đã thay đổi địa điểm do việc cải tạo, mở rộng QL18 các giai đoạn nhưng hoạt động của Trạm kiểm tra tải trọng xe QL18 suốt thời gian qua vẫn đảm bảo hiệu quả, đặc biệt giảm thiểu nhiều nguy cơ đối với xuống cấp của của hệ thống kết cấu hạ tầng do việc vận tải hàng quá khổ, quá tải trên địa bàn tỉnh.

Về kinh phí hoạt động của Trạm, theo UBND tỉnh, hàng năm Bộ GTVT cấp kinh phí từ nguồn kinh tế sự nghiệp đường bộ, Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương của Bộ GTVT và đã cấp đến năm 2019. Tuy nhiên năm 2020, Trạm vẫn chưa được cấp kinh phí và tại văn bản số 10697/BGTVT -TC ngày 23/10/2020 Bộ GTVT đã có ý kiến, Tổng cục đường bộ Việt Nam không có thẩm quyền phê duyệt dự toán chi hoạt động thường xuyên của Trạm, do đó Bộ không giao dự toán cho Ngân sách Nhà nước năm 2020 từ nguồn kinh phí do Bộ quản lý, sử dụng để đảm bảo cho hoạt động thường xuyên của Trạm.

Do chưa được cấp kinh phí nên hoạt động của Trạm cũng như đời sống của 34 cán bộ, viên chức, người lao động của Trạm đang gặp rất nhiều khó khăn.

An Nhiên

Đáng quan tâm
Mới nhất