Đảng đoàn Liên minh Hợp tác xã mất đoàn kết, dính nhiều sai phạm

Hoài Thu

(Dân trí) - Hàng loạt cán bộ trong Đảng đoàn Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đã vi phạm quy chế làm việc, để nội bộ mất đoàn kết, sai phạm trong công tác tổ chức, cán bộ, quản lý, sử dụng đất đai…

Kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về sai phạm của Đảng đoàn Liên minh Hợp tác xã Việt Nam được đưa ra trong kỳ họp thứ 28, diễn ra trong 2 ngày 12 và 13/4.

Theo cơ quan kiểm tra của Đảng, Đảng đoàn Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đã vi phạm quy chế làm việc, các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình, phê bình, nguyên tắc đoàn kết thống nhất trong Đảng, để nội bộ mất đoàn kết.

Đảng đoàn Liên minh Hợp tác xã mất đoàn kết, dính nhiều sai phạm - 1

Kỳ họp thứ 28 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương (Ảnh: UBKTTW).

Tập thể này còn được xác định thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo để Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và nhiều tổ chức, cá nhân vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong công tác tổ chức, cán bộ, thi đua khen thưởng và trong quản lý, sử dụng đất đai, tài chính, tài sản, dự án đầu tư.

Trách nhiệm đối với những vi phạm, khuyết điểm nêu trên, theo Ủy ban Kiểm tra Trung ương, thuộc về Đảng đoàn Liên minh Hợp tác xã Việt Nam các nhiệm kỳ 2015 - 2020, 2020 - 2025; Đảng ủy cơ quan Liên minh Hợp tác xã Việt Nam nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Các cá nhân trong Đảng đoàn Liên minh Hợp tác xã Việt Nam được xác định có trách nhiệm liên quan gồm: Nguyễn Ngọc Bảo, Chủ tịch; Lê Văn Nghị, Phó Chủ tịch, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học; Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch, Chủ tịch Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã; Nguyễn Văn Thịnh, Phó Chủ tịch; Trịnh Xuân Ngọc, Chánh Văn phòng Đảng đoàn, Trưởng Ban Tổ chức cán bộ; Nguyễn Hùng Tiến, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cơ quan, Trưởng Ban Kinh tế và Đầu tư, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam.

Theo Ủy ban Kiểm tra Trung ương, những vi phạm, khuyết điểm nêu trên đã gây hậu quả nghiêm trọng, làm suy giảm năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu và uy tín của Đảng đoàn, nguy cơ thiệt hại lớn tiền, tài sản Nhà nước, gây bức xúc trong dư luận, đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu Đảng đoàn Liên minh Hợp tác xã Việt Nam phối hợp với Đảng ủy cơ quan Liên minh Hợp tác xã Việt Nam kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với một số tổ chức, đảng viên có liên quan. Kết quả này phải được báo cáo về Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Cũng tại kỳ họp thứ 28, Ủy ban Kiểm tra Trung ương xem xét đề nghị của Tỉnh ủy Lâm Đồng về thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm đối với Chánh Thanh tra tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Ngọc Ánh.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy cán bộ này đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tiêu cực, nhận hối lộ, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Ngoài ra, Chánh Thanh tra tỉnh Lâm Đồng còn vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc trong xã hội, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và ngành Thanh tra.

Vì vậy, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật Chánh Thanh tra tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Ngọc Ánh.