Bộ Chính trị kỷ luật cảnh cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai 2 nhiệm kỳ

Hoài Thu

(Dân trí) - Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai các nhiệm kỳ 2010 - 2015, 2015 - 2020, do có nhiều sai phạm đã được Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận.

Ngày 30/3, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Bộ Chính trị để xem xét, thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai các nhiệm kỳ 2010 - 2015, 2015 - 2020.

Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị nhận thấy Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai các nhiệm kỳ 2010 - 2015, 2015 - 2020 đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc.

Tập thể này cũng thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo; thiếu kiểm tra, giám sát, để Ban cán sự đảng UBND tỉnh, UBND tỉnh và một số tổ chức, cá nhân vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong quản lý tài chính, đầu tư, đấu thầu, sử dụng đất tại một số dự án.

Bộ Chính trị kỷ luật cảnh cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai 2 nhiệm kỳ - 1

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Bộ Chính trị ngày 30/3 (Ảnh: TTXVN).

Các vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy gây hậu quả nghiêm trọng, khó khắc phục, thiệt hại và nguy cơ thất thoát lớn ngân sách nhà nước, gây bức xúc trong xã hội, làm giảm uy tín của cấp ủy, chính quyền địa phương.

Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm; theo Quy định của Đảng về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai các nhiệm kỳ 2010 - 2015, 2015 - 2020.

Trước đó, từ cuối năm 2022, Ủy ban Kiểm tra đã kết luận nhiều vi phạm của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Đồng Nai. Tập thể này vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo để UBND tỉnh và nhiều tổ chức, cá nhân vi phạm quy định trong thực hiện một số dự án và công tác cổ phần hóa.

Một số cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, bị xử lý hình sự.

Theo Ủy ban Kiểm tra Trung ương, trách nhiệm đối với những vi phạm, khuyết điểm nêu trên thuộc về Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Đồng Nai và các ông: Trần Đình Thành (nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh), Nguyễn Phú Cường (Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai), Đinh Quốc Thái (nguyên Phó bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh), Cao Tiến Dũng (Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh), Võ Văn Chánh (Bí thư Thành ủy Biên Hòa, nguyên Phó chủ tịch UBND tỉnh), Trần Văn Vĩnh (nguyên Phó chủ tịch UBND tỉnh), và một số cá nhân khác.

Tại kỳ họp thứ 27 diễn ra một tuần trước, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định kỷ luật cảnh cáo đối với Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Đồng Nai các nhiệm kỳ 2011 - 2016, 2016 - 2021; Đảng ủy Tổng công ty Tín Nghĩa nhiệm kỳ 2015 - 2020 và các ông: Cao Tiến Dũng, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Võ Văn Chánh, Bí thư Thành ủy Biên Hòa.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đồng thời đề nghị Bộ Chính trị xem xét, thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai các nhiệm kỳ 2010 - 2015, 2015 - 2020.

Tới nay, các cơ quan liên quan đã kỷ luật nhiều cán bộ, đảng viên và các tổ chức Đảng nói trên. Trong đó, ông Trần Đình Thành, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai, bị Trung ương Đảng khóa XIII khai trừ ra khỏi Đảng tại hội nghị bất thường ngày 30/12/2022.