Thứ tư, 07/10/2020 - 15:43

Đại hội Đảng bộ TP Hải Phòng mang chủ đề "đổi mới mạnh mẽ"

Dân trí

Theo thông tin từ TP Hải Phòng, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2020 - 2025) sẽ diễn ra từ ngày 13/10 đến ngày 15/10 tại Cung Văn hoá Lao động Hữu nghị Việt - Tiệp.

Đại hội Đảng bộ TP Hải Phòng mang chủ đề đổi mới mạnh mẽ - 1

Họp báo thông tin về Đại hội Đảng bộ TP Hải Phòng.

Đại hội mang chủ đề "Đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của toàn Đảng bộ; phát huy truyền thống "Trung dũng - Quyết thắng", sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; phát triển bứt phá; cơ bản hoàn thành sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hoá vào năm 2025, trở thành thành phố công nghiệp hiện đại, văn minh, bền vững vào năm 2030; khẳng định vai trò động lực phát triển của đất nước".

Sẽ có 350 đại biểu thay mặt cho gần 125.000 đảng viên của toàn Đảng bộ thành phố tham dự Đại hội.

Đại hội sẽ tiến hành tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và xác định mục tiêu, định hướng, nhiệm vụ, giải pháp của Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020 - 2025; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025; bầu Đoàn đại biểu của Đảng bộ thành phố dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đại hội Đảng bộ TP Hải Phòng mang chủ đề đổi mới mạnh mẽ - 2

Nhiệm kỳ qua, kinh tế thành phố phát triển toàn diện, luôn duy trì tốc độ tăng trưởng cao, tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 5 năm 2016-2020 tăng 14,02%.

Về công tác chuẩn bị Đại hội, tại cuộc họp báo diễn ra vào sáng nay (7/10), bà Đào Khánh Hà, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy cho biết, trong quá trình xây dựng dự thảo Báo cáo Chính trị, Thành ủy Hải Phòng đã phát huy dân chủ, tập hợp được trí tuệ của toàn Đảng bộ và các tầng lớp nhân dân, đã có 21 Ban, Bộ, ngành Trung ương; 35 Đại hội Đảng bộ trực thuộc; cùng hàng trăm lượt ý kiến của các nguyên lãnh đạo chủ chốt thành phố qua các thời kỳ, hàng nghìn lượt ý kiến của giới trí thức, khoa học, văn nghệ sỹ và các tầng lớp nhân dân tham gia vào Dự thảo Báo cáo Chính trị.

Bên cạnh đó, công tác nhân sự của Đại hội được thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình, quy định theo Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị, Hướng dẫn 26 của Ban Tổ chức Trung ương.

An Nhiên

Đáng quan tâm
Mới nhất