Đà Nẵng chọn tuyến đường xứng đáng mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp

(Dân trí) - Dự kiến, phiên họp HĐND TP Đà Nẵng vào giữa tháng 12/2013 sẽ thống nhất đặt tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp cho một tuyến đường trên địa bàn TP.

Theo cuộc họp liên tịch diễn ra chiều 28/10 giữa Thường trực HĐND, UBND và UB MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng đã thống nhất giao Hội đồng đặt, đổi tên đường và các cơ quan chức năng của TP khẩn trương nghiên cứu, đề xuất một tuyến đường xứng đáng với tầm vóc công lao to lớn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, đưa vào Đề án đặt đổi tên đường trình HĐND TP khóa VIII thông qua tại kỳ họp lần thứ 8, dự kiến diễn ra từ ngày 11-13/12/2013.

Kỳ họp lần thứ 8 HĐND TP Đà Nẵng khóa VIII sẽ đặt một tuyến đường mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Kỳ họp lần thứ 8 HĐND TP Đà Nẵng khóa VIII sẽ đặt một tuyến đường mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Kỳ họp lần này sẽ tập trung đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2013 và phương hướng nhiệm vụ năm 2014; nghe UBND thành phố báo cáo kết quả trả lời ý kiến cử tri trước kỳ họp thứ 7; báo cáo quyết toàn thu chi ngân sách năm 2012; về tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2013 và phân bổ dự toán thu chi ngân sách năm 2014; về việc quy định mức thu một số loại phí, lệ phí; về kế hoạch biên chế năm 2014.


Ngoài các nội dung thường kỳ của kỳ họp cuối năm, UBND TP Đà Nẵng dự kiến trình HĐND thành phố xem xét việc thành lập Tổ dân phố trên địa bàn thành phố; việc điều chỉnh địa giới hành chính tạm thời tại một số địa phương; việc thành lập Quỹ Bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa TP Đà Nẵng và nhiều nội dung liên quan khác.


Kỳ họp lần này cũng sẽ dành thời gian nhiều hơn cho hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn của cử tri.

 

Công Bính

Đọc thêm