Thứ Bảy 03/09/2016 - 17:00

Có dấu hiệu vi phạm hình sự ở Tổng công ty Đường sắt Việt Nam

Dân trí Việc quản lý giao dịch tài sản không đúng, chỉ hạch toán công nợ phải thu với Công ty cổ phần Công trình đường sắt mà không hạch toán hoạt động kinh doanh Dự án mua ray bảo trì, sửa chữa đường sắt bằng vốn vay của Chính phủ Áo quy mô 387,4 tỷ đồng, tiềm ẩn việc thất thoát thuế và có dấu hiệu của tội "Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" theo Bộ luật Hình sự.
>>Lãng phí trên 8,6 tỷ đồng ở một dự án đường sắt

Trụ sở Tổng công ty Đường sắt Việt Nam trên đường Lê Duẩn, Hà Nội.
Trụ sở Tổng công ty Đường sắt Việt Nam trên đường Lê Duẩn, Hà Nội.

Theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, vào năm 2001, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam - Bộ Giao thông vận tải (trước đây là Liên hiệp Đường sắt Việt Nam) được Chính phủ cấp vốn 60 tỷ đồng để nhập khẩu ray chuyên dùng, dự phòng cho các nhu cầu phát sinh đột xuất và sửa chữa, nâng cấp cơ sở hạ tầng đường sắt hàng năm. Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã thực hiện nhập khẩu 37.742 tấn ray, giá trị nhập khẩu trên 317,5 tỷ đồng.

Tuy nhiên, tổng công ty này chỉ tổ chức mời thầu, xét thầu 2 lần mua ray, khối lượng 15.000 tấn, giá trị trên 98 tỷ đồng; các lần còn lại giao nhiệm vụ cho 3 công ty thành viên là công ty cổ phần tổ chức đấu thầu, chào hàng cạnh tranh, chỉ định nhà cung cấp và đàm phán giá, khối lượng 22.742 tấn, giá trị trên 212,6 tỷ đồng.

“Việc tổ chức đấu thầu, chào hàng cạnh tranh, chỉ định nhà cung cấp và đàm phán như trên là sai với quy định tại Điều 8 Luật Doanh nghiệp và Điều 147 Luật Doanh nghiệp: “Hợp đồng giao dịch và quan hệ khác giữa công ty mẹ và công ty con đều phải được thiết lập và thực hiện độc lập, bình đẳng theo điều kiện áp dụng đối với các chủ thể pháp lý độc lập”. Các đợt nhập khẩu ray, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam phê duyệt các chi phí giá thành nhập khẩu và giá bán cho các công ty quản lý đường sắt mua để đưa vào các công trình duy tu, bảo trì, sửa chữa, nâng cấp đường sắt thanh toán bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước”- Thanh tra Chính phủ nêu rõ.

Từ năm 2005, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam thu hồi nguồn vốn ngân sách nhà nước cấp để nhập khẩu ray dự phòng từ 3 công ty thành viên về tổng công ty trực tiếp quản lý, sau đó cho các công ty cổ phần (mà Tổng công ty Đường sắt Việt Nam giao nhiệm vụ nhập khẩu) vay để nhập khẩu ray, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam thu lãi nhưng lại phê duyệt chi phí vay vốn và một số khoản chi phí khác không đủ căn cứ, không đúng quy định vào giá thành ray nhập khẩu và giá bán ray các đợt từ năm 2005-2011, số tiền trên 11 tỷ đồng.

Thanh tra Chính phủ khẳng định việc này đã làm tăng tương ứng giá bán ray cho công tác duy tu, bảo trì, sửa chữa, nâng cấp đường sắt, dẫn đến thất thoát do vốn ngân sách phải thanh toán cho khoản phê duyệt giá ray không đúng chế độ số tiền trên 11 tỷ đồng.

Ngoài ra, đến cuối năm 2013, số dư Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam còn 314 triệu đồng (thu 53,5 tỷ đồng, chi gần 53,2 tỷ đồng). Theo quy định của Bộ Tài chính, đối tượng được quỹ hỗ trợ vốn đầu tư là các doanh nghiệp thuộc đối tượng nhà nước cần thiết phải duy trì 100% vốn, có phương án đầu tư được cơ quan thẩm quyền phê duyệt hoặc điều chuyển về Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước; bổ sung vốn điều lệ cho các tập đoàn, tổng công ty nhà nước,...

Tuy nhiên, giai đoạn từ năm 2008 đến hết năm 2013, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã sử dụng quỹ để đầu tư đổi mới công nghệ trên 25,6 tỷ đồng, bổ sung duy trì đủ tỷ trọng vốn tại các công ty cổ phần 16 tỷ đồng là những đối tượng không thuộc diện được sử dụng quỹ theo quy định.

Thanh tra Chính phủ phát hiện rất nhiều sai phạm tại Tổng công ty Đường sắt Việt Nam và các đơn vị thành viên.
Thanh tra Chính phủ phát hiện rất nhiều sai phạm tại Tổng công ty Đường sắt Việt Nam và các đơn vị thành viên.

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cũng đầu tư 3 dự án máy móc thiết bị quy mô gần 294 tỷ đồng và không trực tiếp sử dụng tài sản, nhưng khi đã giao cho các công ty thành viên lại không hạch toán phản ánh quan hệ kinh tế và hiệu quả đầu tư, kinh doanh. Tổng công ty này cũng để 15 công ty quản lý đường sắt và công ty cổ phần công trình đường sắt chiếm dụng vốn từ năm 2004 đến năm 2013 nhưng không có biện pháp xử lý. Cụ thể vào thời điểm 31/12/2013, 15 công ty quản lý đường sắt chiếm dụng số tiền trên 59 tỷ đồng, công ty cổ phần công trình đường sắt chiếm dụng trên 57,6 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, khoản phải thu khác của Công ty cổ phần Công trình đường sắt số tiền 358/387 tỷ đồng, phát sinh do công ty này thực hiện bán ray thuộc Dự án mua ray bảo trì, sửa chữa đường sắt bằng vốn vay của Chính phủ Áo (gọi tắt là ray Áo) sau khi được Tổng công ty Đường sắt Việt Nam giao ủy thác nhập khẩu. Hoạt động này, tổng công ty là chủ sở hữu của toàn bộ ray Áo nhưng khi bán cho các công ty quản lý đường sắt không xuất hóa đơn giá trị gia tăng, không phản ánh doanh thu là sai quy định của Bộ Tài chính.

Thanh tra Chính phủ cho rằng từ việc làm sai trên đã dẫn tới việc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam không kê khai nộp thuế giá trị gia tăng đầu vào của ray Áo, Công ty cổ phần Công trình đường sắt chỉ là đơn vị nhận ủy thác nhập khẩu nhưng lại kê khai thuế giá trị gia tăng đầu vào như chủ sở hữu tài sản và không xuất hóa đơn giá trị gia tăng cho Tổng công ty Đường sắt Việt Nam là bên ủy thác tương ứng số thuế giá trị gia tăng đầu vào trên 29 tỷ đồng.

“Việc quản lý giao dịch tài sản không đúng, chỉ hạch toán công nợ phải thu với Công ty cổ phần công trình đường sắt mà không hạch toán hoạt động kinh doanh Dự án ray Áo quy mô 387,4 tỷ đồng, tiềm ẩn việc thất thoát thuế thu nhập doanh nghiệp của nhà nước, có dấu hiệu vi phạm Điều 165 Bộ luật Hình sự năm 1999, tội Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”- kết luận chỉ rõ.

Liên quan đến vốn đầu tư ra ngoài doanh nghiệp của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, Thanh tra Chính phủ cho biết năm 2010 là 481,5 tỷ đồng và đến năm 2013 là trên 531 tỷ đồng; trong đó, khoản đầu tư vào Công ty liên doanh MINZX từ khi thành lập vào năm 1996 đến nay không có lợi nhuận, số vốn góp trên 1,7 tỷ đồng đã mất vốn phải trích lập dự phòng nhưng chưa được xử lý theo quy định. Việc quản lý lợi nhuận, cổ tức được chia lỏng lẻo, số nợ đọng kéo dài chưa thu được trên 84,6 tỷ đồng, trong đó các công ty TNHH MTV nợ trên 31,2 tỷ đồng, các công ty liên doanh, liên kết nợ trên 47,8 tỷ đồng.

Thanh tra Chính phủ kiến nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Tài chính cùng với việc kiểm tra, đánh giá toàn diện việc thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp, rà soát hoạt động kinh doanh, quản lý khai thác kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắt thì tiến hành xem xét để xử lý các khoản tiền có sai phạm trên 131 tỷ đồng phù hợp thực tế, có tính khả thi tại Tổng công ty Đường sắt Việt Nam. Giao Tổng công ty Đường sắt Việt Nam và các công ty thành viên rà soát, điều chỉnh, hạch toán đúng quy định đối với 11 nội dung, tổng số tiền trên 1.109 tỷ đồng; kiến nghị xử lý đảm bảo đúng chế độ tài chính kế toán, xác định các chỉ tiêu tài chính, kết quả kinh doanh sau điều chỉnh. Cơ quan thanh tra kiến nghị Bộ Giao thông vận tải xử lý 4 khoản trên 75 tỷ đồng và 303.920 EUR.

Trong phần kiến nghị xử lý sau thanh tra, Thanh tra Chính phủ không chuyển hồ sơ vụ việc sai phạm nào ở Tổng công ty Đường sắt Việt Nam sang Bộ Công an. Tuy nhiên kết luận thanh tra được Tổng Thanh tra Chính phủ ký duyệt dựa trên biên bản làm việc với đại diện Bộ Công an, đại diện VKSND Tối cao và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ (văn bản số 170/TB-VPCP ngày 8/7/2016 của Văn phòng Chính phủ).

Thế Kha

MỚI NHẤT
Đỉnh lũ có khả năng xuất hiện vào nửa đầu tháng 10/2016
Đỉnh lũ có khả năng xuất hiện vào nửa đầu tháng 10/2016

(Dân trí) - Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương nhận định, đỉnh lũ năm 2016 trên sông Tiền tại Tân Châu và sông Hậu tại Châu Đốc có khả năng xuất hiện vào nửa đầu tháng 10, cao hơn năm 2015.

Chủ nhật, 04/09/2016 - 12:55

Một ngày làm việc bận rộn của Thủ tướng Ấn Độ tại Hà Nội
Một ngày làm việc bận rộn của Thủ tướng Ấn Độ tại Hà Nội

(Dân trí) - Chương trình làm việc chính thức trong chuyến công du Việt Nam của Thủ tướng Ấn Độ Narenda Modi đều diễn ra trong ngày 3/9 với dày đặc các hoạt động bắt đầu từ lúc 8h30 sáng. Trong chuyến thăm, hai bên đã ký nhiều hiệp định và bản ghi nhớ quan trọng, đặc biệt là trong lĩnh vực quốc phòng và an ninh.

Thứ bảy, 03/09/2016 - 10:05

Xe tải tông trạm biến áp gây mất điện trên diện rộng
Xe tải tông trạm biến áp gây mất điện trên diện rộng

(Dân trí) - Chiều ngày 3/9, tại khu vực gần đền thánh Martin, phường Tân Hoà, TP. Biên Hoà (Đồng Nai), một chiếc xe tải loại 15 tấn mang biển số 60N-6776 chở xi măng đã tông thẳng vào trạm biến áp phường Tân Hoà.

Thứ bảy, 03/09/2016 - 09:40

Toàn văn Tuyên bố chung Việt Nam - Ấn Độ
Toàn văn Tuyên bố chung Việt Nam - Ấn Độ

(Dân trí) - Kết thúc chuyến công du Việt Nam của Thủ tướng Ấn Độ Narenda Modi, hai bên đã ra Tuyên bố chung, nhấn mạnh nhiều lĩnh vực hợp tác quan trọng. Dân trí xin giới thiệu toàn văn bản Tuyên bố chung.

Thứ bảy, 03/09/2016 - 09:00

Cầu bắc qua Sông Lam tắc nghẽn kinh hoàng trong ngày khánh thành
Cầu bắc qua Sông Lam tắc nghẽn kinh hoàng trong ngày khánh thành

(Dân trí) - Sau nghi thức cắt băng khánh thành cầu bắc qua Sông Lam thì hàng vạn người dân thuộc 2 tỉnh Nghệ An - Hà Tĩnh đã đổ bộ lên cầu, khiến cho giao thông tại đây tắc nghẽn nhiều giờ liền.

Thứ bảy, 03/09/2016 - 08:50

Đảo Cù Lao Chàm chính thức có điện lưới Quốc gia
Đảo Cù Lao Chàm chính thức có điện lưới Quốc gia

(Dân trí) - Đúng 15h ngày 3/9, cư dân Cù Lao Chàm (xã Tân Hiệp, TP Hội An, Quảng Nam) chính thức đón nhận dòng điện Quốc gia sau bao nhiêu năm chờ đợi.

Thứ bảy, 03/09/2016 - 08:35

Thủ tướng Ấn Độ thành kính dâng hương tại chùa Quán Sứ
Thủ tướng Ấn Độ thành kính dâng hương tại chùa Quán Sứ

(Dân trí) - Sau buổi hội đàm với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Ấn Độ Narenda Modi đã tới thăm chùa Quán Sứ, Hà Nội. Tại đây, ông đã thành kính dâng hương trước bàn thờ Phật.

Thứ bảy, 03/09/2016 - 08:07

Hết phát hoảng vì lún, lại "nín thở" qua đường tạm!
Hết phát hoảng vì lún, lại "nín thở" qua đường tạm!

(Dân trí) - Liên quan đến sự cố đường kè sông Bạc Liêu bị lún sâu hơn 1m, ông Nguyễn Tấn Khương- Chánh văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu cho biết, trong khi chờ khắc phục, ngành chức năng đã cho mở tạm đường mới để người dân lưu thông. Tuy nhiên, ghi nhận của PV Dân trí, đường tạm này lại khá... mất an toàn (!)

Thứ bảy, 03/09/2016 - 07:45

Hàng vạn người dân phấn khởi trong ngày khánh thành cầu bắc qua sông Lam
Hàng vạn người dân phấn khởi trong ngày khánh thành cầu bắc qua sông Lam

(Dân trí) - Chiều 3/9, tại xã Hưng Xá, huyện Hưng Nguyên, UBND tỉnh Nghệ An và Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 4 đã tổ chức Lễ thông xe cầu đường bộ Yên Xuân, bắc qua Sông Lam.

Thứ bảy, 03/09/2016 - 07:33

Hoàn Kiếm yêu cầu cửa hàng cam kết không để du khách xả rác ra phố đi bộ
Hoàn Kiếm yêu cầu cửa hàng cam kết không để du khách xả rác ra phố đi bộ

(Dân trí) - Sáng ngày 3/9, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã họp rút kinh nghiệm và đưa ra yêu cầu với các cửa hàng kinh doanh cam kết không để rác thải bừa bãi ở khu vực buôn bán, đồng thời vận động du khách bỏ rác đúng nơi quy định.

Thứ bảy, 03/09/2016 - 07:27

Nữ “kiện tướng cấy cày” hai lần được gặp Bác Hồ
Nữ “kiện tướng cấy cày” hai lần được gặp Bác Hồ

(Dân trí) - Vinh dự được gặp Bác Hồ, hình ảnh giản dị của Người theo suốt cuộc đời nữ “kiện tướng nông nghiệp” Ninh Bình. Mỗi khi nhắc đến Bác, lòng bà trỗi dậy niềm tự hào 2 lần được gặp và cả cuộc đời làm theo lời Bác dạy.

Thứ bảy, 03/09/2016 - 07:25

“Hái ra tiền” bằng nghề săn mật ong rừng
“Hái ra tiền” bằng nghề săn mật ong rừng

(Dân trí) - Với nhiều người dân ở các huyện miền núi tỉnh Quảng Bình, ngoài thời gian dành cho ruộng vườn, nương rẫy thì vào rừng lấy mật ong đang là nghề “hái ra tiền”. Song, cái nghề “ăn lộc rừng” này cũng khiến không ít người phải “rưng rưng nước mắt”…

Thứ bảy, 03/09/2016 - 07:18

ĐÁNG QUAN TÂM
Ấn Độ cung cấp 500 triệu USD cho lĩnh vực quốc phòng  Việt Nam
Ấn Độ cung cấp 500 triệu USD cho lĩnh vực quốc phòng Việt Nam

(Dân trí) - Trong chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Narendra Modi, hai nước đã ký 12 hiệp định và bản ghi nhớ hợp tác, trong đó, có hợp đồng Ấn Độ sẽ đóng 4 tàu tuần tra cao tốc cho Bộ đội biên phòng Việt Nam. Ấn Độ cũng dành cho Việt Nam một khoản tín dụng 500 triệu USD về quốc phòng.

Thứ bảy, 03/09/2016 - 04:30

Phát hiện rừng đỗ quyên ngàn năm tuổi trên dãy Trường Sơn
Phát hiện rừng đỗ quyên ngàn năm tuổi trên dãy Trường Sơn

(Dân trí) - Huyện Tây Giang và Trung tâm bảo tồn đa dạng sinh học Nước Việt Xanh vừa có chuyến khảo sát đỉnh núi Arung (nằm trên dãy núi Trường Sơn, thuộc địa phận thôn Abanh 2, xã Tr’hy) và phát hiện ra khu rừng đỗ quyên nguyên sinh cổ thụ ngàn năm tuổi.

Thứ bảy, 03/09/2016 - 04:00

Thông tuyến quốc lộ 48D, động lực phát triển các huyện miền Tây xứ Nghệ
Thông tuyến quốc lộ 48D, động lực phát triển các huyện miền Tây xứ Nghệ

(Dân trí) - Sau khi được thông xe, tuyến quốc lộ 1A - Nghĩa Đàn - thị xã Thái Hòa (quốc lộ 48D) nối vùng kinh tế Nam Thanh - Bắc Nghệ với các huyện Miền tây Nghệ An, sẽ là trục giao thông trọng điểm tạo động lực phát triển kinh tế cho các huyện miền núi xứ Nghệ.

Thứ bảy, 03/09/2016 - 03:20

Gặp người cựu chiến binh xây tượng đài Bác Hồ trên miền sơn cước
Gặp người cựu chiến binh xây tượng đài Bác Hồ trên miền sơn cước

(Dân trí) - QL40B từ TP Tam Kỳ qua khỏi thị trấn Trà My (huyện Bắc Trà My, Quảng Nam), phía bên tay phải là nhà thờ với tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng uy nghi của một cựu chiến binh với quang cảnh yên bình khiến ai vào tham quan cũng có cảnh giác rưng rưng…

Thứ bảy, 03/09/2016 - 02:30

Những vết nứt đáng sợ dưới gầm cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh
Những vết nứt đáng sợ dưới gầm cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh

(Dân trí) - Sau hơn 10 năm đưa vào sử dụng, cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh (phường 22, quận Bình Thạnh, TPHCM) xuất hiện hàng loạt vết nứt chạy dọc trên các bức tường, một số dầm ngang bê tông dưới gầm cầu cũng bị gãy rời. Lo sợ độ an toàn của cây cầu, lực lượng chức năng đã đưa nhiều thanh thép để chống đỡ, giống như kiểu… nẹp cho người gãy chân (!?).

Thứ bảy, 03/09/2016 - 02:04

Bao giờ tiền Formosa bồi thường đến tay người dân miền Trung?
Bao giờ tiền Formosa bồi thường đến tay người dân miền Trung?

(Dân trí) - Đến nay Công ty TNHH gang thép Hưng Nghiệp Formosa (Hà Tĩnh) đã chuyển đủ số tiền 500 triệu USD như đã cam kết để bồi thường, khắc phục “thảm họa” môi trường biển do công ty này gây ra tại vùng biển 4 tỉnh miền Trung. Nhiều người thắc mắc, khi nào số tiền này đến tay người dân?

Thứ bảy, 03/09/2016 - 02:03

Nghỉ lễ, cho con vào khu vui chơi, bố mẹ tranh thủ mua sắm...
Nghỉ lễ, cho con vào khu vui chơi, bố mẹ tranh thủ mua sắm...

(Dân trí) - Sáng 3/9, nhiều gia đình đã đưa con đến các khu vui chơi trong siêu thị. Trong khi các con vui chơi thì bố mẹ tranh thủ đi mua sắm.

Thứ bảy, 03/09/2016 - 02:00

Một người đàn ông nhảy cầu tự vẫn, không cho mọi người đến cứu
Một người đàn ông nhảy cầu tự vẫn, không cho mọi người đến cứu

(Dân trí) - Khi phát hiện người đàn ông có ý định nhảy cầu tự vẫn, nhiều người dân có ý định đến can ngăn thì bị nạn nhân ném đá, kháng cự...

Thứ bảy, 03/09/2016 - 01:50

Đưa ngư dân bị đau ngực vào bờ cấp cứu
Đưa ngư dân bị đau ngực vào bờ cấp cứu

(Dân trí) - Vào lúc 0h ngày 3/9, tàu SAR 274 của Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 đã đưa ngư dân Văn Hòa Thư (sinh 1976, trú Đà Nẵng) bị đau ngực vào bờ, chuyển đến bệnh viên cấp cứu.

Thứ bảy, 03/09/2016 - 01:50

Hy hữu: Đang ngồi nhậu bị rắn lục cắn vào tay và... lưỡi
Hy hữu: Đang ngồi nhậu bị rắn lục cắn vào tay và... lưỡi

(Dân trí) - Một người đàn ông 52 tuổi đang ngồi “lai rai” cùng các “chiến hữu” thì bất ngờ bị một con rắn lục lao vào “tấn công” vào tay. Sau đó, anh ta đã chụp được con rắn đưa lên xem, con rắn tiếp tục cắn vào lưỡi, khiến người đàn ông này phải nhập viện cấp cứu.

Thứ bảy, 03/09/2016 - 01:30

Việt Nam, Ấn Độ nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện
Việt Nam, Ấn Độ nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện

(Dân trí) - Trong chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, hai nước đã thống nhất nâng cấp quan hệ song phương lên đối tác chiến lược toàn diện. Lễ đón tiếp Thủ tướng Modi được tổ chức long trọng tại Phủ Chủ tịch sáng nay (3/9).

Thứ bảy, 03/09/2016 - 11:33

Phố đi bộ quanh hồ Gươm ngập trong rác thải
Phố đi bộ quanh hồ Gươm ngập trong rác thải

(Dân trí) - Lượng người đổ về hồ Gươm vui chơi ngày càng đông, tuy nhiên, sau mỗi đêm rác thải lại “chất đầy” các tuyến phố đi bộ. Lực lượng công nhân vệ sinh môi trường dù làm việc liên tục cũng không dọn kịp rác thải.

Thứ bảy, 03/09/2016 - 11:31