Chủ tịch Quốc hội: “Bản Hiến pháp của thời kỳ đổi mới toàn diện”

(Dân trí) - “Hiến pháp sửa đổi lần này đã thể hiện được ý Đảng, lòng dân; khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng, mọi tổ chức Đảng và từng đảng viên phải luôn gắn bó mật thiết, phục vụ Nhân dân, chịu sự giám sát của Nhân dân” - Chủ tịch Quốc hội phát biểu.

Phát biểu bế mạc kỳ họp thứ 6, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đánh giá, kỳ họp thứ 6 là kỳ họp đặc biệt quan trọng. Quốc hội đã xem xét, thông qua Hiến pháp (sửa đổi), quyết định nhiệm vụ kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2014, những năm còn lại của kế hoạch 5 năm, nhiều nội dung khác về công tác lập pháp, giám sát tối cao và các vấn đề quan trọng của đất nước.

Dành nhiều thời lượng nhấn mạnh về ý nghĩa của việc thông qua Hiến pháp, Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng khẳng định, nhận thức sâu sắc vấn đề, Quốc hội, từng vị đại biểu Quốc hội đã làm việc tận tụy, hết mình với tinh thần khoa học, lắng nghe, thấu hiểu, tiếp thu, chắt lọc tinh hoa trí tuệ của đồng bào, chiến sĩ cả nước, đồng thuận cùng toàn dân tham gia hoàn thiện bản Hiến pháp.
 
Chủ tịch Quốc hội: “Bản Hiến pháp của thời kỳ đổi mới toàn diện”
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhận xét, Hiến pháp sửa đổi lần này đã thể hiện được ý Đảng, lòng dân (ảnh: Việt Hưng).

Hiến pháp sửa đổi lần này, theo ông Hùng đã thể hiện được ý Đảng, lòng dân; khẳng định vai trò lãnh đạo Nhà nước và xã hội của Đảng đồng thời yêu cầu mọi tổ chức Đảng và từng đảng viên phải luôn gắn bó mật thiết với Nhân dân, phục vụ Nhân dân, chịu sự giám sát của Nhân dân, chịu trách nhiệm trước Nhân dân về những quyết định của mình và luôn hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.

Hiến pháp đề cao quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, phát huy vai trò làm chủ của Nhân dân trong xây dựng và hoàn thiện bộ máy nhà nước, thực hiện các quyền về chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại... Hiến pháp khẳng định các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp; xác định các nguyên tắc cơ bản để hoàn thiện, đổi mới tổ chức bộ máy nhà nước; bảo đảm sự phân công, phối hợp, kiểm soát quyền lực giữa các cơ quan nhà nước.

“Có thể nói, đây là bản Hiến pháp của thời kỳ đổi mới toàn diện, đồng bộ về kinh tế và chính trị, đáp ứng yêu cầu của công cuộc xây dựng, bảo vệ đất nước và hội nhập quốc tế trong thời kỳ mới” - Chủ tịch Quốc hội nói.

Cùng với việc thông qua Hiến pháp, tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội đã xem xét, thông qua 8 luật và cho ý kiến về 10 dự án luật khác. Chủ tịch Quốc hội khái quát, việc ban hành các đạo luật, nhất là Luật đất đai (sửa đổi) tại kỳ họp này có ý nghĩa quan trọng trong việc tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, giải quyết các vướng mắc, bất cập trong thực tiễn cuộc sống, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội và hội nhập quốc tế.

Về nội dung công tác giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng, Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng chỉ rõ, đứng trước đòi hỏi của cuộc sống và yêu cầu phát triển đất nước, các vị đại biểu Quốc hội đã tập trung phân tích, đánh giá khách quan, toàn diện, sâu sắc những mặt tích cực và những hạn chế, yếu kém trong việc thực hiện từng mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế - xã hội; xác định nguyên nhân chủ quan, khách quan, kết quả công tác điều hành của Chính phủ, các ngành, các cấp để từ đó đề ra mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu cho năm 2014 và những năm tiếp theo, phấn đấu đạt kết quả cao nhất trong phát triển kinh tế - xã hội, củng cố và tăng cường quốc phòng - an ninh, cải cách tư pháp, mở rộng quan hệ đối ngoại và hội nhập quốc tế.

“Đặc biệt, trong điều kiện ngân sách khó khăn, Quốc hội đã quyết định giảm các khoản chi tiêu chưa thật cần thiết và kém hiệu quả; bố trí vốn bảo đảm tỷ lệ chi cho các ngành, lĩnh vực quan trọng, cấp thiết; chấp nhận tăng bội chi ngân sách, phát hành thêm trái phiếu Chính phủ, có nhiều giải pháp quyết liệt để cân đối thu - chi ngân sách nhà nước, bảo đảm an ninh tài chính quốc gia, giữ ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, phục hồi và tạo đà tăng trưởng cho những năm sau, bảo đảm an sinh xã hội, tiếp tục cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân” – Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng khẳng định.

Tuyên bố bế mạc kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội quả quyết, với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cao trước nhân dân và với những đóng góp tích cực, trí tuệ của các vị đại biểu Quốc hội, hoàn thành tốt đẹp chương trình làm việc của kỳ họp, để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng đồng bào và cử tri cả nước.

P.Thảo