Chủ tịch nước với nhiệm kỳ đặc biệt có sự thay đổi về nhân sự

(Dân trí) - Tổng kết nhiệm kỳ, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đề cập, năm 2018 có sự thay đổi về nhân sự Chủ tịch nước khiến Tổng Bí thư phải đồng thời đảm nhiệm trọng trách nguyên thủ quốc gia.

Báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2016 - 2021 của Chủ tịch nước đã được gửi tới các đại biểu Quốc hội, để chuẩn bị cho kỳ họp 11, kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa XV, sẽ bắt đầu trong tuần tới.

Chủ tịch nước với nhiệm kỳ đặc biệt có sự thay đổi về nhân sự - 1

Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trong lễ tuyên thệ nhậm chức trước Quốc hội, tháng 10/2018

Chủ tịch nước đặc biệt quan tâm, lãnh đạo cuộc chiến chống tham nhũng

Báo cáo của Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đề cập trước hết đến công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

Ông khẳng định, Chủ tịch nước đặc biệt quan tâm đến lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đồng thời kiên quyết, kiên trì, quyết tâm trong cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí tiếp tục được triển khai quyết liệt, đồng bộ, bài bản, có hiệu quả, ngày càng đi vào chiều sâu, xử lý các hành vi sai phạm theo phương châm: không có vùng cấm, không có ngoại lệ, đã tạo ra sức răn đe, cảnh tỉnh lớn. Tham nhũng, tiêu cực từng bước được kiềm chế. Nhiều vụ án tham nhũng, kinh tế phức tạp được phát hiện, điều tra, khởi tố, truy tố, xét xử nghiêm minh, được nhân dân hoan nghênh, đánh giá cao, dư luận đồng tình, ủng hộ.

Về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn trong hoạt động đối nội, Chủ tịch nước đã thực hiện nghiêm quy trình giới thiệu nhân sự đề nghị Quốc hội miễn nhiệm chức vụ và bầu giữ chức vụ Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch nước, Chánh án TAND tối cao, Viện trưởng VKSND tối cao; đề nghị Quốc hội miễn nhiệm và phê chuẩn Phó Chủ tịch và Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh.

Căn cứ các nghị quyết của Quốc hội, Chủ tịch nước đã ký quyết định bổ nhiệm 5 Phó Thủ tướng Chính phủ, 21 Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ nhiệm kỳ 2016 - 2021. Trong nhiệm kỳ, Chủ tịch nước cũng đã ký quyết định bổ nhiệm một số Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang bộ khi có thay đổi về nhân sự như: Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải (bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Thể thay ông Trương Quang Nghĩa được điều động làm Bí thư thành ủy Đà Nẵng, năm 2017), Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền Thông (năm 2018 bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Hùng làm Bộ trưởng sau khi ông Trương Minh Tuấn bị xử lý sai phạm trong vụ án AVG), Tổng Thanh tra Chính phủ (bổ nhiệm ông Lê Minh Khái thay ông Phan Văn Sáu, năm 2017), Bộ trưởng Bộ Y tế (năm 2020, bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Long làm Bộ trưởng sau khi bà Nguyễn Thị Kim Tiến được điều động, phân công làm Trưởng ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (bổ nhiệm ông Huỳnh Thành Đạt làm Bộ trưởng thay ông Chu Ngọc Anh được điều chuyển công tác về Thành ủy Hà Nội, năm 2020), Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hồng thay ông Lê Minh Hưng được phân công làm Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, năm 2020).

Ở lĩnh vực lập pháp, trong nhiệm kỳ, Chủ tịch nước đã ký Lệnh công bố 72 Luật, 2 Pháp lệnh đã được Quốc hội, UB Thường vụ Quốc hội khóa XIV thông qua. Nhiều văn bản pháp luật đã tạo cơ sở pháp lý quan trọng, đồng bộ, vững chắc, đóng góp tích cực vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và hội nhập quốc tế của đất nước.

Liên quan đến lĩnh vực hành pháp, Chủ tịch nước luôn giữ mối liên hệ chặt chẽ với Chính phủ. Trong nhiệm kỳ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã 4 lần dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị Chính phủ.

Trong lĩnh vực tư pháp, có những vụ án phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, ngoài việc xem xét ý kiến của Chánh án TAND tối cao, Viện trưởng VKSND tối cao, Chủ tịch nước còn yêu cầu Văn phòng Chủ tịch nước cử tổ công tác về địa phương nơi xảy ra vụ án hoặc nơi đăng ký thường trú của người phạm tội, phối hợp nắm thêm dư luận để cân nhắc kỹ lưỡng trước khi quyết định. Trong nhiệm kỳ công tác, Chủ tịch nước đã quyết định bác đơn xin ân giảm án tử hình của 295 bị án; quyết định ân giảm án tử hình xuống tù chung thân cho 94 bị án, gửi trả 23 hồ sơ về TAND tối cao để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền vì người phạm tội không viết đơn xin ân giảm án tử hình mà chỉ viết đơn kêu oan, đơn xin thi hành án.

Với lĩnh vực quốc phòng - an ninh, trên cương vị Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, Thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân, Chủ tịch nước đã chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, bảo đảm giữ vững chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Chủ tịch nước đã ký quyết định thăng quân hàm cấp tướng đối với 400 sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam; thăng cấp bậc hàm cấp tướng đối với 174 sĩ quan Công an nhân dân; tước danh hiệu Công an nhân dân đối với 4 sĩ quan cấp tướng, giáng cấp bậc hàm đối với 2 sĩ quan cấp tướng; quyết định cử 45 sĩ quan Quân đội tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc…

Hai trọng trách: Tổng Bí thư - Chủ tịch nước

Đánh giá chung về nhiệm kỳ công tác vừa qua, Chủ tịch nước đề cập đến bối cảnh đặc biệt của nhiệm kỳ có sự thay đổi về nhân sự Chủ tịch nước (năm 2018, Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ trần, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được bầu đồng thời giữ cương vị Chủ tịch nước - PV).

"Đặc biệt, từ cuối năm 2018, với trọng trách Tổng Bí thư đồng thời là Chủ tịch nước, trong mọi thời điểm, Chủ tịch nước đều nỗ lực thực hiện đầy đủ và có hiệu quả nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Hiến pháp và pháp luật, trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước, Quốc hội và nhân dân" - báo cáo tổng kết nhiệm kỳ của Chủ tịch nước viết.

Ông khẳng định, trong công tác và sinh hoạt luôn phấn đấu thể hiện trách nhiệm, gương mẫu, giản dị, gần dân, trọng dân, toàn tâm, toàn ý phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, khẳng định vị thế của người lãnh đạo cao nhất của Đảng, người đứng đầu Nhà nước, thay mặt nước CHXHCN Việt Nam về đối nội và đối ngoại.

Kết quả công tác nhiệm kỳ của Chủ tịch nước đã góp phần quan trọng cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân phát huy truyền thống yêu nước, ý chí, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Tiếp tục đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ công cuộc đổi mới; quan tâm giải quyết có hiệu quả những vấn đề quốc kế dân sinh và những vấn đề bức xúc trong xã hội; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; củng cố, tăng cường tiềm lực quốc phòng - an ninh, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc; thúc đẩy quan hệ đối ngoại, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, nâng cao vị thế của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới.

Báo cáo cũng nêu những hạn chế trong công tác Chủ tịch nước nhiệm kỳ qua như: Việc chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ cải cách tư pháp còn chậm; Chủ tịch nước quyết định ký kết các điều ước quốc tế nhân danh Nhà nước về ODA mang tính hình thức vì không quản lý trực tiếp, ít nắm được cụ thể tình hình quản lý, sử dụng vốn vay, khả năng trả nợ, hiệu quả sử dụng các nguồn vốn ODA.

Bài liên quan
Đọc thêm
Đang được quan tâm