Chủ tịch nước: Chưa thể yên lòng khi thương binh còn khó khăn, liệt sĩ còn khuyết danh

Dân trí Chủ tịch nước chia sẻ, chúng ta chưa thể yên lòng khi còn những thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công còn nhiều khó khăn trong cuộc sống; vẫn còn những liệt sĩ chưa tìm được hài cốt, danh tính, là niềm day dứt khôn nguôi trong lòng người thân và trong mỗi chúng ta...

Nhân kỷ niệm 68 năm ngày thương binh - liệt sĩ, 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, 70 năm truyền thống lực lượng Công an nhân dân, 10 năm ngày Hội toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc, chiều 21/7, tại Hà Nội, Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị gặp mặt, biểu dương người có công với cách mạng tiêu biểu trong lực lượng Công an nhân dân. 

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dự và phát biểu tại Hội nghị. Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị.

Chủ tịch nước: Chưa thể yên lòng khi thương binh còn khó khăn, liệt sĩ còn khuyết danh


314 đại biểu tiêu biểu thay mặt cho hàng vạn thương binh, thân nhân liệt sĩ, người có công với cách mạng đã nghỉ hưu và đang công tác trong lực lượng Công an nhân dân qua các thời kỳ đã về dự Hội nghị. Đây là những đại biểu có nhiều thành tích xuất sắc trong chiến đấu, công tác và hoạt động “tình nghĩa” tại đơn vị, nơi cư trú của lực lượng Công an nhân dân.

Khai mạc Hội nghị, Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an cho biết: Trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hàng triệu người con ưu tú của dân tộc đã hy sinh thân mình hoặc cống hiến một phần xương máu để đất nước nở hoa, độc lập, tự do; trong đó có những cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân. Những tấm gương hy sinh cao cả đó đã góp phần tô thắm truyền thống anh hùng vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân; củng cố niềm tin và sự gắn bó của nhân dân đối với lực lượng Công an nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Thực hiện chủ trương của Đảng đối với người có công với cách mạng, những năm qua, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an luôn lãnh đạo, chỉ đạo quan tâm hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng. Công an các cấp đã có nhiều việc làm thiết thực, nghĩa cử cao đẹp; đã dành hàng trăm tỷ đồng xây dựng và sửa chữa nhà tình nghĩa; trợ cấp khó khăn và tạo điều kiện cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho các đồng chí thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, người có công với cách mạng...

Chủ tịch nước: Chưa thể yên lòng khi thương binh còn khó khăn, liệt sĩ còn khuyết danh

Tại Hội nghị, các đại biểu là người có công với cách mạng tiêu biểu đã chia sẻ về những khó khăn, vất vả, vượt lên trên nỗi đau, mất mát, nỗ lực học tập, tu dưỡng, rèn luyện đạt nhiều thành tích xuất sắc trong công tác, chiến đấu; trở thành tấm gương sáng cho cán bộ, chiến sĩ Công an, nhất là thế hệ trẻ học tập, noi theo.

Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang biểu dương ngành Công an đã làm tốt công tác đền ơn, đáp nghĩa, chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng; đồng thời biểu dương những tấm gương tiêu biểu và những đóng góp rất có ý nghĩa của các đồng chí thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, người có công vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang phát biểu tại Hội nghị.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang phát biểu tại Hội nghị.

Chủ tịch nước nêu rõ: Trải qua hàng nghìn năm đấu tranh dựng nước và giữ nước, các thế hệ người Việt Nam với lòng yêu nước nồng nàn, ý chí kiên cường, bất khuất đã không tiếc máu xương, công sức, của cải để gìn giữ độc lập, tự do, thống nhất Tổ quốc; xây đắp giang sơn tươi đẹp cho muôn đời con cháu. Kế thừa truyền thống quý báu đó, trong thời đại Hồ Chí Minh, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, viết nên những trang sử vẻ vang trong các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Vì nền độc lập, tự do và thống nhất của Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân, hàng triệu người con ưu tú của dân tộc đã hiến dâng tuổi thanh xuân và cả cuộc sống của mình cho đất nước, đã anh dũng hy sinh trên chiến trường hoặc mang trên mình thương tật suốt đời. Hàng triệu thân nhân liệt sĩ, những bậc ông bà, cha mẹ, những người chồng, người vợ, người con đã mãi mãi không thể gặp lại người thân yêu nhất của mình. Trong những hy sinh, mất mát đó, lực lượng Công an nhân dân đã có hơn 14 nghìn cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh và hơn 5 nghìn thương binh, hàng chục nghìn người có công với cách mạng.

Chủ tịch nước khẳng định, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta mãi mãi ghi tạc và đời đời biết ơn sự hy sinh, cống hiến to lớn đó. Các thế hệ người Việt Nam sẽ luôn luôn tự hào và nguyện sống xứng đáng với những hy sinh cao cả của các thế hệ cha anh.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, thấm nhuần sâu sắc đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ người trồng cây”, 68 năm qua, Đảng, Nhà nước ta luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác đền ơn, đáp nghĩa, ghi nhớ, tôn vinh công ơn các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng; không ngừng hoàn thiện và thực hiện có kết quả các chính sách, chế độ ưu đãi đối với người có công và gia đình. Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, xây dựng, tu bổ nghĩa trang, công trình tưởng niệm liệt sĩ được các cấp, các ngành và toàn xã hội quan tâm thực hiện. Phong trào “Đền ơn, đáp nghĩa” ngày càng phát triển sâu rộng, có hiệu quả thiết thực, trở thành nét đẹp văn hóa trong đời sống của nhân dân ta.

Theo Chủ tịch nước, với trách nhiệm và nghĩa tình sâu nặng, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đã làm nhiều việc để cuộc sống của các đồng chí thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và những người có công ngày càng tốt hơn. Nhưng chúng ta chưa thể yên lòng khi còn những thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công còn nhiều khó khăn trong cuộc sống; vẫn còn những liệt sĩ chưa tìm được hài cốt, danh tính, là niềm day dứt khôn nguôi trong lòng người thân và trong mỗi chúng ta, đòi hỏi Đảng, Nhà nước và nhân dân ta phải tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng.

Chủ tịch nước đề nghị cấp ủy, lãnh đạo Công an các cấp, toàn thể cán bộ, chiến sỹ lực lượng Công an nhân dân cần tiếp tục tích cực tham gia, làm tốt hơn nữa công tác đền ơn, đáp nghĩa; quán triệt và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công; làm tốt hơn nữa công tác tu bổ, tôn tạo các công trình tưởng niệm, ghi công các anh hùng liệt sĩ và công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, xác định danh tính liệt sĩ. Mặt khác, cấp ủy, lãnh đạo Công an các cấp, toàn thể cán bộ, chiến sỹ lực lượng Công an nhân dân phải thường xuyên quan tâm công tác đào tạo, dạy nghề, tạo việc làm đối với người có công và con em của họ; giúp đỡ thiết thực, có hiệu quả các gia đình chính sách về vật chất và tinh thần. Trước hết, cấp ủy, lãnh đạo Công an các cấp, toàn thể cán bộ, chiến sỹ lực lượng Công an nhân dân phải quan tâm đối với những gia đình còn nhiều khó khăn trong cuộc sống để thực hiện bằng được mục tiêu: Các gia đình có công với cách mạng đều có mức sống ngang bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của dân cư trong khu vực.

Nhấn mạnh đất nước ta đang đứng trước các thời cơ, vận hội mới và cả những khó khăn, thách thức đan xen, nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự đặt ra rất nặng nề, Chủ tịch nước tin tưởng, các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, người có công với cách mạng trong lực lượng Công an nhân dân tiếp tục khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu nêu gương sáng cho thế hệ trẻ; tiếp tục có những đóng góp cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Bộ Công an đã tặng Bằng khen các đại biểu là người có công tiêu biểu trong lực lượng Công an nhân dân.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang phát biểu tại Hội nghị.

Bộ trưởng Trần Đại Quang tặng Bằng khen các đại biểu là người có công tiêu biểu trong lực lượng Công an nhân dân.

Nguyễn Cường
TTXVN

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang phát biểu tại Hội nghị.MỚI NHẤT
Thanh tra Chính phủ “bắt bệnh” tình trạng đóng BHXH, BHYT
Thanh tra Chính phủ “bắt bệnh” tình trạng đóng BHXH, BHYT

(Dân trí) - “Các tỉnh, thành phố còn tồn tại việc doanh nghiệp đóng BHXH, BHYT với mức tiền lương, tiền công của người lao động thấp hơn mức quy định. Nhiều doanh nghiệp trích tiền lương, tiền công của người lao động để đóng BHXH, BHYT nhưng chiếm dụng, sử dụng vào mục đích khác”.

Thứ tư, 22/07/2015 - 09:45

Giám đốc Sở GTVT nêu bất cập khi thu phí xe máy 0 đồng
Giám đốc Sở GTVT nêu bất cập khi thu phí xe máy 0 đồng

(Dân trí) - Theo ông Nguyễn Thành Chung - Giám đốc Sở Giao thông vận tải TPHCM, khi thành phố áp dụng mức phí bảo trì đường bộ đối với xe mô tô là 0 đồng, đồng nghĩa với việc người dân không phải đóng phí. Tuy nhiên vẫn có sự khác biệt giữa 2 phương án này.

Thứ tư, 22/07/2015 - 09:16

CSGT mô hình đứng trên đường "đe" người tham gia giao thông
CSGT mô hình đứng trên đường "đe" người tham gia giao thông

(Dân trí) - Tình trạng tai nạn giao thông những tháng đầu năm tăng cao. Vì vậy Ban ATGT quận Thốt Nốt (Cần Thơ) đã cho lắp đặt CSGT mô hình nhằm nâng cao ý thức chấp hành luật lệ giao thông của người dân.

Thứ tư, 22/07/2015 - 08:21

Hai bà cháu người Hà Nội tử vong trong bể bơi ở Quy Nhơn
Hai bà cháu người Hà Nội tử vong trong bể bơi ở Quy Nhơn

(Dân trí) - Hai bà cháu sống ở Hà Nội đã gặp nạn tử vong trong hồ bơi của một khách sạn 4 sao ở TP Quy Nhơn (Bình Định) khi đi du lịch tại đây.

Thứ tư, 22/07/2015 - 08:00

Bay sang Singapore, nhiều người Việt bị từ chối nhập cảnh
Bay sang Singapore, nhiều người Việt bị từ chối nhập cảnh

(Dân trí) - Thời gian gần đây, nhiều hành khách có quốc tịch Việt Nam dù có đầy đủ giấy tờ tuỳ thân theo quy định nhưng khi bay từ Việt Nam sang Singapore bị nhà chức trách nước này từ chối cho nhập cảnh, trong đó đa phần là hành khách nữ.

Thứ tư, 22/07/2015 - 07:38

Xe tải lao vào dòng người đang chờ đèn đỏ, 4 người bị thương
Xe tải lao vào dòng người đang chờ đèn đỏ, 4 người bị thương

(Dân trí) - Hàng chục người đang dừng chờ đèn đỏ tại ngã tư đã hốt hoảng bỏ chạy khi chiếc xe tải lao thẳng tới.

Thứ tư, 22/07/2015 - 07:28

Nỗ lực giải cứu 2 công nhân đang mắc kẹt trong hầm lò than bị sập
Nỗ lực giải cứu 2 công nhân đang mắc kẹt trong hầm lò than bị sập

(Dân trí) - 4 công nhân đang thi công tại hầm lò mỏ than Vàng Danh (Uông Bí, Quảng Ninh), bất ngờ hầm lò bị tụt, 2 công nhân chạy thoát, 2 người còn lại bị mắc kẹt ở độ sâu khoảng 6m. Lực lượng cứu hộ đang khẩn trương ứng cứu.

Thứ tư, 22/07/2015 - 06:45

Nhã với xe đạp cổ
Nhã với xe đạp cổ

(Dân trí) - Yêu vẻ đẹp cổ điển, “dân chơi” kỳ công tìm kiếm phụ tùng để thay thế, phục hồi những chiếc xe nhãn hiệu Peugeot, Joang, Mercier gần như nguyên bản. Chiếc xe đạp cũ có tuổi hàng chục năm ngày nào nay trở nên long lanh bởi hơi thở đam mê.

Thứ tư, 22/07/2015 - 03:01

Thủ tướng: Năm APEC 2017 là cơ hội tự quảng bá, khẳng định mình
Thủ tướng: Năm APEC 2017 là cơ hội tự quảng bá, khẳng định mình

(Dân trí) - Chiều ngày 21/7/2015, đã diễn ra Lễ ra mắt và phiên họp toàn thể đầu tiên của Ủy ban Quốc gia APEC 2017. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã dự và phát biểu chỉ đạo tại Lễ ra mắt.

Thứ ba, 21/07/2015 - 10:19

Hà Nội: CSGT giúp đỡ cụ già lạc đường, bị thương tìm người thân
Hà Nội: CSGT giúp đỡ cụ già lạc đường, bị thương tìm người thân

Chiều 21/7, tin từ Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội cho biết, khoảng 7h40’ ngày 21/7, Trung úy Lê Văn Dương, cán bộ Đội CSGT số 3 cùng đồng chí Đoàn Xuân Đông đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm tại nút giao thông Ô Chợ Dừa, thì nhận được tin báo của nhân dân có 1 bà cụ ngồi bị lạc đường và bị ngã tại trước số nhà 281 Khâm Thiên.

Thứ ba, 21/07/2015 - 09:35

Đà Nẵng đề xuất “kéo” địa giới Hoàng Sa vào đất liền
Đà Nẵng đề xuất “kéo” địa giới Hoàng Sa vào đất liền

(Dân trí) - Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng Trần Thọ đề nghị như vậy trong buổi làm việc sáng 21/7 với đoàn công tác của Bộ Nội vụ do Bộ trưởng Nguyễn Thái Bình dẫn đầu về công tác cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức. Để thực hiện việc bầu Chủ tịch huyện Hoàng Sa tới đây, cần đưa địa giới này ghép với thôn, xóm cụ thể trong đất liền.

Thứ ba, 21/07/2015 - 09:33

Kiểm tra công sở và quán cà phê lân cận để giám sát công chức
Kiểm tra công sở và quán cà phê lân cận để giám sát công chức

(Dân trí) - Chiều 21/7, lãnh đạo Sở Nội vụ TP Cần Thơ cho biết, sở này đã cử cán bộ đến kiểm tra tại trụ sở làm việc của các cơ quan đồng thời cử cả người đến những quán cà phê gần công sở để kiểm tra công chức có la cà quán cà phê hay không.

Thứ ba, 21/07/2015 - 09:19

ĐÁNG QUAN TÂM
Thủ tướng phê chuẩn nhân sự 3 tỉnh
Thủ tướng phê chuẩn nhân sự 3 tỉnh

(Dân trí) - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa ký các Quyết định phê chuẩn nhân sự 3 tỉnh Quảng Nam, Đồng Tháp, Lào Cai.

Thứ ba, 21/07/2015 - 08:07

Hà Nội: Dòng người “bò” trong mưa giông vào giờ tan tầm
Hà Nội: Dòng người “bò” trong mưa giông vào giờ tan tầm

(Dân trí) - Cơn mưa kèm gió mạnh bất ngờ đổ xuống Hà Nội vào cuối nay (21/7) đã cản trở khá nhiều tầm nhìn của hàng ngàn phương tiện lưu thông trên đường, đặc biệt là xe máy. Trên các tuyến đường, dòng người và xe phải đi như “bò” để về nhà trong giờ tan tầm.

Thứ ba, 21/07/2015 - 08:02

Hải Dương mắc nhiều sai phạm trong quản lý đầu tư xây dựng
Hải Dương mắc nhiều sai phạm trong quản lý đầu tư xây dựng

(Dân trí) - UBND tỉnh Hải Dương ban hành quyết định ưu đãi đầu tư trái luật, đến thời điểm thanh tra vẫn chưa điều chỉnh giấy phép đầu tư, giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư đối với 48 dự án được hưởng ưu đãi đầu tư vượt khung.

Thứ ba, 21/07/2015 - 07:02

TPHCM sắp có 2 tuyến “buýt” đường thủy
TPHCM sắp có 2 tuyến “buýt” đường thủy

(Dân trí) - Ngày 20/7, UBND TPHCM đã chính thức phê duyệt dự án đầu tư 2 tuyến vận tải hành khách công cộng bằng đường thủy trên địa bàn thành phố. Theo kế hoạch, hai tuyến “buýt” đường thủy này chính thức hoạt động vào năm 2016.

Thứ ba, 21/07/2015 - 06:11

Phó Thủ tướng muốn học kinh nghiệm điều tra tham nhũng của Singapore
Phó Thủ tướng muốn học kinh nghiệm điều tra tham nhũng của Singapore

(Dân trí) - Ngày 21/7, làm việc với ông Wong Hong Kuan, Giám đốc Cơ quan điều tra hành vi tham nhũng Singapore đang có chuyến thăm Việt Nam, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị cơ quan này cộng tác chặt chẽ, chia sẻ kinh nghiệm với Thanh tra Chính phủ Việt Nam về vấn đề thu hồi tài sản tham nhũng.

Thứ ba, 21/07/2015 - 06:05

Bất tuân hiệu lệnh, “quái xế” lao thẳng xe vào CSGT hòng bỏ trốn
Bất tuân hiệu lệnh, “quái xế” lao thẳng xe vào CSGT hòng bỏ trốn

(Dân trí) - Khi bị yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra, lái xe không tuân thủ, ngồi cố thủ rồi cho phương tiện quay ngang đường cản trở. Sau đó, đối tượng này tiếp tục cho xe đâm vào xe CSGT, tháo chạy vào Quảng Bình hòng bỏ trốn.

Thứ ba, 21/07/2015 - 05:30

Ô tô bốc cháy ngay trong cây xăng
Ô tô bốc cháy ngay trong cây xăng

(Dân trí) - Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra ngay trong cửa hàng xăng dầu Cầu Bố, phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa, khiến hàng chục người hoảng loạn. Chiếc xe ô tô con vừa được bơm xăng đã bất ngờ bốc cháy ngay cạnh cột bơm xăng.

Thứ ba, 21/07/2015 - 05:09

20 hành khách mắc kẹt trong chiếc xe bị lật, 10 người bị thương
20 hành khách mắc kẹt trong chiếc xe bị lật, 10 người bị thương

(Dân trí) - Chiếc xe khách đang lưu thông trên quốc lộ 13 (phường Hiệp An, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) thì tông vào dải phân cách rồi lật ngang giữa đường. Vụ tai nạn làm 10 người trên xe bị thương.

Thứ ba, 21/07/2015 - 04:14

Hà Nội: Hàng loạt quan chức huyện xin nghỉ hưu sớm
Hà Nội: Hàng loạt quan chức huyện xin nghỉ hưu sớm

(Dân trí) - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội vừa nhất trí để một loạt lãnh đạo như Bí thư huyện Thường Tín, Bí thư huyện Sóc Sơn, Phó Bí thư huyện Phú Xuyên… nghỉ công tác chờ ngày về hưu.

Thứ ba, 21/07/2015 - 04:06

Đường ống dẫn nước sạch sông Đà vỡ lần thứ 11
Đường ống dẫn nước sạch sông Đà vỡ lần thứ 11

(Dân trí) - Tuyến đường ống dẫn nước sạch từ nhà máy nước Sông Đà - Hòa Bình về Hà Nội lại đang gặp sự cố vỡ ống; phía công ty nước sạch đang nỗ lực khắc phục. Khoảng 70.000 hộ dân Thủ đô đang bị ảnh hưởng bởi sự cố này.

Thứ ba, 21/07/2015 - 03:48

Vụ tai nạn 8 người thương vong: Tạm giữ tài xế
Vụ tai nạn 8 người thương vong: Tạm giữ tài xế

(Dân trí) - Liên quan đến vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra trên quốc lộ 1A, đoạn qua huyện Hà Trung, Thanh Hóa khiến 3 người thân trong một gia đình ở Nghệ An trên đường đi đám cưới gặp nạn, cơ quan công an đã tạm giữ tài xế điều khiển chiếc xe gặp nạn.

Thứ ba, 21/07/2015 - 03:11

Cận cảnh khu biệt phủ trăm tỉ của đại gia vàng sắp bị phá dỡ
Cận cảnh khu biệt phủ trăm tỉ của đại gia vàng sắp bị phá dỡ

(Dân trí) - HĐND TP Đà Nẵng đã có Nghị quyết phá dỡ khu biệt phủ trăm tỉ của đại gia vàng Ngô Văn Quang xây dựng trái phép ở núi Hải Vân vào cuối tháng 8 tới; tuy nhiên người dân nơi đây lại muốn giữ lại khu biệt phủ này.

Thứ ba, 21/07/2015 - 02:42