Cho thôi các chức vụ trong Đảng đối với cán bộ từng bắt dân chui qua háng

Dân trí Sau phiên họp bất thường, Huyện ủy Lang Chánh (Thanh Hóa) đã có thông báo kết luận và thống nhất cho ông Vì Văn Hà, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) thị trấn Lang Chánh thôi giữ các chức vụ trong Đảng.
>>Cán bộ thị trấn từng bắt dân chui qua háng xin thôi các chức vụ
>>Cán bộ từng bắt dân chui qua háng tái cử... Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc

Ngày 13/3, Ban Thường vụ Huyện ủy Lang Chánh đã tổ chức phiên họp bất thường để thảo luận, cho ý kiến thống nhất về trường hợp cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý.

Cho thôi các chức vụ trong Đảng đối với cán bộ từng bắt dân chui qua háng - 1

Ông Vì Văn Hà đã được cho thôi các chức vụ trong Đảng.

 

Trên cơ sở tờ trình của Ban tổ chức Huyện ủy, báo cáo của Đảng ủy thị trấn Lang Chánh và đơn xin từ chức của ông Vì Văn Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thị trấn Lang Chánh, Huyện ủy Lang Chánh nhận thấy trong quá trình công tác, ông Hà đã có một số vi phạm (đã được cấp có thẩm quyền xử lý), uy tín giảm sút, không còn đáp ứng được nhiệm vụ công tác hiện tại.

Theo nguyện vọng cá nhân ông Hà, Ban Thường vụ Huyện ủy Lang Chánh đã thảo luận và thống nhất đồng ý cho ông Hà thôi giữ các chức vụ trong Đảng (Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy thị trấn Lang Chánh).

Đồng thời, giao Ủy ban MTTQ huyện Lang Chánh phối hợp với Đảng ủy thị trấn chỉ đạo Ủy ban MTTQ thị trấn thực hiện các bước quy trình cho ông Vì Văn Hà thôi giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban MTTQ thị trấn Lang Chánh khóa IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024 theo đúng quy định.

Huyện ủy Lang Chánh cũng đã giao UBND huyện bố trí công tác phù hợp cho ông Vì Văn Hà.

Trần Lê