Chỉ trong vòng một năm, tỉnh Quảng Nam giảm gần 2.900 ha rừng tự nhiên

(Dân trí) - Theo kết quả cập nhật diễn biến rừng năm 2021, tổng diện tích rừng tự nhiên trên địa bàn tỉnh Quảng Nam hơn 463.356ha, giảm gần 2.900ha so với năm 2020.

Ngày 29/4, ông Phạm Viết Tích - Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Quảng Nam - đã ký báo cáo về việc diện tích rừng tự nhiên năm 2021 giảm gần 2.900 ha so với năm 2020.

Chỉ trong vòng một năm, tỉnh Quảng Nam giảm gần 2.900 ha rừng tự nhiên - 1

Tình trạng lâm tặc phá rừng là một trong những nguyên nhân làm diện tích rừng tự nhiên ở Quảng Nam giảm mạnh (Ảnh minh họa).

Theo Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Quảng Nam, cuối năm 2020, do mưa bão kéo dài, đặc biệt là trong tháng 10/2020, mưa bão gây sạt lở nên nhiều diện tích rừng tự nhiên bị giảm.

Vì tình hình thời tiết mưa bão phức tạp nên đến năm 2021, các địa phương mới tiếp cận hiện trường để tổ chức đo đếm, cập nhật vào hệ thống theo dõi diễn biến rừng năm 2021 với diện tích rừng tự nhiên bị giảm gần 2.000ha.

Cụ thể, huyện Phước Sơn giảm 1.636 ha, huyện Nam Trà My giảm 127,65 ha, huyện Bắc Trà My giảm 109,13 ha, huyện Tây Giang giảm 108,5 ha và huyện Nam Giang giảm 10,78 ha.

Ngoài ra, trong năm 2021, tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài, trên địa bàn tỉnh xảy ra nhiều vụ cháy rừng gây thiệt hại hơn 143ha rừng tự nhiên.

Cụ thể, huyện Nam Giang thiệt hại 61,78 ha, huyện Nông Sơn thiệt hại 39,86ha, huyện Bắc Trà My thiệt hại 12,6ha, huyện Đông Giang thiệt hại 15,8ha, huyện Phước Sơn thiệt hại 2,92 ha, huyện Núi Thành thiệt hại 1,2ha, huyện Hiệp Đức thiệt hại 2,21ha, huyện Nông Sơn thiệt hại 0,36ha.

Diện tích phá rừng trái pháp luật đã lập hồ sơ, xử lý theo quy định gần 18ha. Diện tích rừng chuyển mục đích sử dụng của công trình đường giao thông, tuyến đường điện trên địa bàn tỉnh là gần 27 ha. Dự án Đường dây 500kV Quảng Trạch - Dốc Sỏi trên địa bàn tỉnh Quảng Nam qua các huyện cũng làm mất hàng chục ha rừng tự nhiên…

Ngoài ra, trong năm 2021, các Hạt Kiểm lâm, Ban Quản lý rừng đã ứng dụng công nghệ trong việc đánh giá, theo dõi hiện trạng rừng, đồng thời tổ chức lực lượng rà soát diện tích rừng tự nhiên ngoài thực địa để đối chiếu với hồ sơ quản lý và đã lập hồ sơ bóc tách những diện tích là rẫy sản xuất, rừng trồng của người dân, các loại đất trống bị chồng lấn trên dữ liệu rừng tự nhiên nên đã bóc tách và cập nhật giảm hơn 1.000 ha rừng tự nhiên trên địa bàn toàn tỉnh, chủ yếu là rừng phục hồi và rừng nghèo kiệt.

Các đơn vị, địa phương đã rà soát cập nhật những diện tích đất chưa có rừng trạng thái DT2 (đất trống có cây gỗ tái sinh) trước đây nay đã phát triển thành trạng thái rừng phục hồi và rừng nghèo với tổng diện tích tăng thêm hơn 368ha rừng tự nhiên.

Do những nguyên nhân trên, nên trong năm 2021, tổng diện tích rừng tự nhiên trên địa bàn tỉnh Quảng Nam biến động giảm gần 2.900ha.

Trước đó, Tổng Cục lâm nghiệp đã có văn bản gửi UBND tỉnh Quảng Nam về việc làm rõ rừng tự nhiên năm 2021 giảm so với năm 2020.

Cụ thể, ngày 15/3, tỉnh Quảng Nam ban hành quyết định số 676 công bố hiện trạng rừng năm 2021 trên địa bàn tỉnh, trong đó rừng tự nhiên giảm gần 2.900 ha so với năm 2020 (tỉ lệ giảm 0,6% so với tổng diện tích rừng tự nhiên của tỉnh).

Do đó, Tổng Cục lâm nghiệp đề nghị tỉnh chỉ đạo rà soát, xác định cụ thể vị trí, diện tích, trạng thái rừng tự nhiên bị giảm, xác định nguyên nhân, thời điểm giảm diện tích rừng (chi tiết đến từng lô rừng và bản đồ dạng số các lô rừng tự nhiên bị giảm).

Chấn chỉnh công tác quản lý, bảo vệ rừng, xử lý trách nhiệm của tổ chức, cá nhân để xảy ra mất rừng, thực hiện nghiêm chỉ thị số 13 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.