Cấp thẻ căn cước công dân gắn chíp điện tử cho nhiều lãnh đạo tỉnh

(Dân trí) - Nhiều lãnh đạo và nguyên lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa đã được cấp thẻ căn cước công dân gắn chíp điện tử.

Sáng 31/12/2020, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Thanh Hóa và Công an thành phố Thanh Hóa đã tổ chức cấp thẻ căn cước công dân gắn chíp điện tử cho các lãnh đạo tỉnh, nguyên lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, các đại biểu tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và một số cán bộ công nhân viên chức công tác tại UBND tỉnh Thanh Hóa.

Cấp thẻ căn cước công dân gắn chíp điện tử cho nhiều lãnh đạo tỉnh - 1

Cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh và Công an TP. Thanh Hóa làm thủ tục cấp thẻ căn cước công dân cho Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Cấp thẻ căn cước công dân gắn chíp điện tử cho nhiều lãnh đạo tỉnh - 2

Cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh và Công an TP. Thanh Hóa làm thủ tục cấp thẻ căn cước công dân cho Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

Theo đó, hai đơn vị đã làm thủ tục cấp thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử cho 33 đại biểu chính thức và 3 đại biểu dự khuyết của tỉnh Thanh Hóa tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Được biết, các lãnh đạo tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sẽ được cấp thẻ căn cước công dân có gắn chip điện tử trước thời gian diễn ra Đại hội.

Cũng trong sáng 31/12, hai đơn vị đã tổ chức thu nhận trước hồ sơ cấp căn cước công dân gắn chip cho 65 cán bộ công nhân viên chức công tác tại UBND tỉnh Thanh Hóa và lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh này.

Cấp thẻ căn cước công dân gắn chíp điện tử cho nhiều lãnh đạo tỉnh - 3
Cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh và Công an TP.Thanh Hóa làm thủ tục cấp thẻ căn cước công dân cho cán bộ các sở, ban, ngành (Ảnh: CATH).

Việc thu nhận trước hồ sơ cấp căn cước công dân nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công dân, đồng thời để cơ quan Công an thu nhận trước hồ sơ, rút kinh nghiệm trong quá trình tổ chức thực hiện và đảm bảo tránh lãng phí về thời gian. 

Trong thời gian tới, Công an Thanh Hóa sẽ tiếp tục tổ chức thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân có gắn chip điện tử cho cán bộ công nhân viên công tác tại tất cả các sở, ban, ngành và nhân dân tỉnh Thanh Hóa.

Đang được quan tâm