1. Dòng sự kiện:
  2. Gỡ khó về thuế, tài chính cho báo chí
  3. Thủ tướng thăm chính thức Hàn Quốc

Cách hết chức vụ trong Đảng với Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai Hòa Bình

Thanh Bình

(Dân trí) - Trên cương vị người đứng đầu Văn phòng đăng ký đất đai Hòa Bình, ông Nguyễn Quang Trung đã vi phạm nghiêm trọng chuẩn mực đạo đức gây dư luận xấu trong xã hội, làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng.

Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Hòa Bình vừa tiến hành kỳ họp xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Chi bộ Văn phòng đăng ký đất đai và ông Nguyễn Quang Trung - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT), Bí thư Chi bộ, Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai Hòa Bình.

Cách hết chức vụ trong Đảng với Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai Hòa Bình - 1

Văn phòng đăng ký đất đai, Sở TN&MT tỉnh Hòa Bình.

Sau khi xem xét, UBKT Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Hòa Bình nhận thấy, Chi bộ Văn phòng đăng ký đất đai có cán bộ, Đảng viên là người đứng đầu vi phạm nghiêm trọng chuẩn mực đạo đức gây dư luận xấu trong xã hội, vi phạm tư cách Đảng viên và cấp ủy viên, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của Đảng, cơ quan Nhà nước.

Khuyết điểm vi phạm của Chi bộ Văn phòng đăng ký đất đai thuộc Đảng bộ Sở TN&MT chưa đến mức phải xem xét thi hành kỷ luật, yêu cầu chi bộ nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc.

Theo UBKT Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Hòa Bình, ông Nguyễn Quang Trung - Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai - đã có những hành vi vi phạm nghiêm trọng chuẩn mực đạo đức gây dư luận xấu trong xã hội, vi phạm tư cách đảng viên và cấp ủy viên, vi phạm những quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, Đảng viên, làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, cơ quan Nhà nước.

UBKT Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Hòa Bình đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối thi hành kỷ luật "cách hết các chức vụ trong Đảng" đối với ông Nguyễn Quang Trung theo thẩm quyền.

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Hòa Bình sau đó đã ban hành quyết định kỷ luật "cách hết các chức vụ trong Đảng" đối với ông Nguyễn Quang Trung.