Bộ Tài nguyên và Môi trường khẳng định "10 năm không tham nhũng"

(Dân trí) - Ông Lê Quốc Trung - Chánh Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường khẳng định trong 10 năm qua, Bộ đã nghiêm túc tổ chức chỉ đạo, triển khai các biện pháp phòng ngừa tham nhũng theo quy định. Các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường chưa để xảy ra hành vi tham nhũng.

 

Chánh Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Quốc Trung báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng (Ảnh: Monre).
Chánh Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Quốc Trung báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng (Ảnh: Monre).

 

Thông tin trên được ông Lê Quốc Trung đưa ra tại Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng do Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức hôm qua 20/1.

Theo ông Trung, công tác phòng chống tham nhũng tại Bộ Tài nguyên và Môi trường đã dần đi vào nề nếp. Bộ đã tổ chức phổ biến, quán triệt đến tất cả các thủ trưởng, cán bộ, công chức các đơn vị trực thuộc các văn bản liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng và kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị nhằm thực hiện tốt các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

Thông qua việc học tập chủ trương, chính sách pháp luật về phòng, chống tham nhũng và tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh đã tạo nên phong trào Đảng viên, công chức tự tu dưỡng rèn luyện bản thân, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống và tệ nạn tham nhũng trong công tác. Đồng thời nâng cao ý thức, tạo sự chuyển biến trong nhận thức và trách nhiệm của thủ trưởng các đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức về công tác phòng, chống tham nhũng.

Bên cạnh đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tập trung chỉ đạo công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế, chính sách quản lý về tài nguyên và môi trường. Từ năm 2005 đến nay, Bộ đã trình cấp có thẩm quyền ban hành và ban hành theo thẩm quyền 605 văn bản. Việc sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật đối với các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ đã cơ bản hạn chế được những bất cập, chồng chéo trong cơ chế chính sách, nâng cao hiệu lực quản lý và phòng ngừa, ngăn chặn nguy cơ tham nhũng, hướng tới loại bỏ những điều kiện, cơ hội nảy sinh tham nhũng trong ngành.

Cùng với việc tổ chức định kỳ các đợt giao lưu trực tuyến để giải đáp những vướng mắc, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp, từ năm 2006 đến nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với các Bộ, ngành Trung ương, các địa phương triển khai 960 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đối với gần 15.000 tổ chức, cá nhân hoạt động về tài nguyên và môi trường. Qua đó kiến nghị xử phạt gần 4.700 đơn vị, cá nhân với tổng số tiền gần 200 tỷ đồng, truy thu 135 tỷ tiền phí bảo vệ môi trường, thu hồi 259 giấy phép hoạt động khoáng sản và trên 23.000 ha đất sử dụng sai mục đích…

Việc công khai minh bạch trong thực hiện các dự án đầu tư, đề tài dự án, chương trình khoa học, hoạt động đấu thầu sử dụng ngân sách nhà nước, mua sắm tài sản công, xây dựng cơ bản, thực hiện chế độ, định mức, tiêu chuẩn về tài chính và thực hiện quyền tự chủ về tài chính được thực hiện theo đúng quy định của nhà nước cũng đã góp phần ngăn chặn việc chi tiêu không đúng chế độ, giảm nguy cơ tham nhũng.

Thế Kha