Bộ ngành, địa phương nào "đuối" nhất bảng xếp hạng cải cách hành chính?

Phương Thảo

(Dân trí) - Trong khi Ngân hàng Nhà nước, tỉnh Quảng Ninh tiếp tục giữ vị trí đứng đầu bảng xếp hạng chỉ số cải cách hành chính thì Bộ GD-ĐT, tỉnh Quảng Ngãi đứng cuối bảng, đều bị giảm điểm trong năm 2020.

Chiều 24/6, Ban chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ tổ chức hội nghị công bố các chỉ số đánh giá về kết quả cải cách của các Bộ, ngành, địa phương bảng trên cả nước.

Bộ ngành, địa phương nào đuối nhất bảng xếp hạng cải cách hành chính? - 1

Kết quả chỉ số cải cách hành chính và chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2020 được công bố chiều 24/6/2021.

Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính, Bộ Nội vụ Phạm Minh Hùng cho biết, kết quả Chỉ số cải cách hành chính (PAR Index) năm 2020 với nhóm các Bộ, cơ quan ngang bộ được công bố cho thấy sự phân hóa ở 2 nhóm điểm.

Nhóm thứ nhất là các bộ đạt kết quả Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) trên 90%. 3 Bộ, ngành tiếp tục đứng chân ở nhóm này là Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Bộ Tài chính; Bộ Tư pháp.

Nhóm thứ hai, đạt kết quả chỉ số từ trên 80% đến dưới 90%, gồm 14 đơn vị: Bộ Ngoại giao; Bộ Tài nguyên và Môi trường; Bộ Nội vụ; Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Bộ Xây dựng; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bộ Thông tin và Truyền thông; Bộ Giao thông vận tải; Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Công Thương; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Khoa học và Công nghệ; Bộ Y tế và Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Không có đơn vị nào có Chỉ số CCHC dưới 80%.

Bộ ngành, địa phương nào đuối nhất bảng xếp hạng cải cách hành chính? - 2

Giá trị trung bình Chỉ số CCHC của 17 bộ ngành đạt được là 87.56%, tăng 1.93% so với năm 2019, tăng 12.18% so với năm 2012 - năm đầu tiên sử dụng công cụ Chỉ số để đánh giá CCHC của các bộ, các tỉnh.

Năm 2020 cũng chính là năm Chỉ số CCHC đạt giá trị trung bình cao nhất trong 9 năm triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đạt Chỉ số CCHC năm 2020 cao nhất ở năm thứ 6 liên tiếp, với kết quả là 95.88%, cao hơn 12.64% so với Bộ Giáo dục và Đào tạo - đơn vị có kết quả Chỉ số CCHC thấp nhất (83.24%).

So sánh kết quả giữa năm 2019 và 2020 thì có 15/17 bộ đạt Chỉ số CCHC tăng cao hơn so với năm 2019, trong số đó, tăng nhiều nhất là Bộ Giao thông vận tải (+5.40%). 2 bộ có kết quả Chỉ số CCHC giảm là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (- 2.19%), Bộ Giáo dục và Đào tạo (- 1%).

Với các tỉnh, thành phố, chỉ số CCHH năm 2020 được chia thành 3 nhóm.

Nhóm A, đạt kết quả từ 90% trở lên, gồm 2 tỉnh thành (là Quảng Ninh, Hải Phòng). Đây là năm thứ 4 liên tiếp Quảng Ninh đứng đầu bảng xếp hạng PAR Index.

Nhóm B, kết quả từ 80% đến dưới 90%, gồm 56 tỉnh thành. Nhóm C, kết quả từ 70% đến dưới 80%, gồm 5 tỉnh thành.

Theo đánh giá, Chỉ số CCHC 2020 của các địa phương có kết quả đạt giá trị trung bình là 83.72%, cao hơn 2.57% so với giá trị trung bình năm 2019 (đạt 81.15%) và đạt giá trị cao nhất trong 5 năm gần đây.

So sánh kết quả của 63 địa phương cho thấy, có 38 đơn vị đạt Chỉ số CCHC cao hơn giá trị trung bình của cả nước. Đáng chú ý, năm 2020 có 58 địa phương đạt Chỉ số CCHC trên 80%, trong khi đó, năm 2019 chỉ có 44 tỉnh thành và năm 2018 chỉ có 9 tỉnh thành thuộc nhóm này; không có địa phương nào đạt kết quả dưới 70%.

Có 58 tỉnh, thành phố có kết quả Chỉ số tăng cao hơn so với năm 2019. Địa phương tăng điểm cao nhất là Bến Tre (+9.42%), tăng thấp nhất là Thái Bình (+0.70%).

Bộ ngành, địa phương nào đuối nhất bảng xếp hạng cải cách hành chính? - 3

Dù vậy, theo đại diện Bộ Nội vụ, vẫn còn 5 địa phương có kết quả Chỉ số CCHC giảm so với năm 2019 là Phú Yên, Quảng Ngãi, Ninh Thuận, Bắc Kạn, Kiên Giang, trong đó, đơn vị giảm nhiều nhất là Phú Yên (-3.94%).

Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính, Bộ Nội vụ nhận định, năm 2020, cả 6 vùng kinh tế đều có chỉ số CCHC tăng cao, cao nhất là vùng Đông Nam Bộ (đạt 85.88%), Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung là vùng đạt giá trị thấp nhất (81.41%). Đáng mừng là mức tăng trưởng cao, bứt phá của khu vực Đông Nam Bộ (tăng 3.86%) và Tây Nguyên (2,57%).

Người dân Quảng Ninh hài lòng nhất về sự phục vụ của nhà nước

Song song với việc "đong đếm" chỉ số cải cách hành chính của các cơ quan nhà nước, Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ cũng triển khai đo lường chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) năm 2020.

Theo Phó Chủ tịch MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực, kết quả SIPAS năm 2020 cho thấy, người dân, tổ chức chủ yếu tiếp cận thông tin về cơ quan cung cấp dịch vụ công, tiếp cận với quy định thủ tục hành chính thông qua công chức (lần lượt là 62% và 70%). Tỷ lệ người tiếp cận thông tin về 2 nội dung này thông qua mạng internet chỉ là 8,22% và 10,26%.

Cơ quan giám sát nêu những con số "biết nói": 5,13% người dân ở cả 63 tỉnh thành phải đi lại nhiều lần để thực hiện dịch vụ công; 1,23% người dân ở 57/63 tỉnh thành bị phiền hà, sách nhiễu; 0,59% người dân ở 48/63 tỉnh thành phản ánh phải nộp tiền "bôi trơn"; 4,09% người dân ở 62/63 tỉnh thành bị trễ hẹn trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Trong số những người bị trễ hẹn này, có 58,64% không được thông báo về việc trễ hẹn, 59,06% không được xin lỗi.

Tóm lại, chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước nói chung trong cả nước năm 2020 là 85,48%.

Trong số 63 tỉnh thành, khoảng cách chênh lệch giữa tỉnh có chỉ số hài lòng cao nhất và tỉnh có chỉ số hài lòng thấp nhất là 20,08%. Các tỉnh có chỉ số hài lòng thuộc nhóm cao nhất là: Quảng Ninh, Hải Phòng, Bắc Giang Hải Dương, Hưng Yên, Vĩnh Phúc. Các tỉnh có chỉ số hài lòng thuộc nhóm thấp nhất là: Bình Thuận, Đắk Lắk, Cao Bằng, Quảng Bình, Quảng Ngãi, Kiên Giang và Bình Phước.

Đánh giá chung về chỉ số SIPAS từ năm 2017 tới 2020, cơ quan giám sát nhận xét, chỉ số hài lòng về sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước tăng dần qua mỗi năm, từ mức 80,9% năm 2017 lên mức 85,48% năm 2020. Khoảng cách chênh lệch giữa tỉnh có chỉ số cao nhất và tỉnh có chỉ số thấp nhất được thu hẹp dần, từ 28,05% xuống 20,08%. 21/63 tỉnh có Chỉ số hài lòng của người dân tăng bền vững, 41/63 tỉnh có Chỉ số hài lòng tăng, giảm giữa các năm và 1/63 tỉnh có Chỉ số hài lòng giảm dần.

Cơ quan đo lường cũng chỉ rõ, 2 nội dung mà người dân mong đợi nhiều nhất trong suốt 4 năm qua là tiếp tục đơn giản hóa thủ tục hành chính và rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục. Theo đó, chỉ số SIPAS 2020 được nhận định đã phản ánh kịp thời tác động của đại dịch Covid-19 đối với người dân, làm thay đổi nhu cầu, mong đợi của người dân về phương thức cung ứng dịch vụ công.

Trong 4 năm, SIPAS đã mang lại kết quả tác động tích cực, phản ánh toàn diện thực trạng chất lượng cung ứng dịch vụ công, cung cấp thông tin kịp thời, khách quan giúp Chính phủ, chính quyền, cơ quan hành chính nhà nước có cơ sở để thực hiện các giải pháp cải cách, nâng cao chất lượng dịch vụ công, chất lượng phục vụ.

Chỉ số SIPAS cũng đã và đang tạo ra những thay đổi trong tư duy, phong cách, văn hóa thực thi công vụ, cung ứng dịch vụ công theo hướng lấy người dân làm trung tâm, mang lại sự hài lòng cho người dân; thể hiện những nỗ lực của Chính phủ, chính quyền vì dân, minh bạch, có trách nhiệm giải trình, gần gũi và lắng nghe người dân.