1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. Cháy nhà trọ 14 người chết

Bộ GTVT đề xuất ban hành thông tư về đăng kiểm theo thủ tục rút gọn

Thế Hưng

(Dân trí) - Bộ GTVT đề xuất Thủ tướng Chính phủ cho phép Bộ trưởng Bộ này ban hành Thông tư 16 sửa đổi theo trình tự, thủ tục rút gọn để giải quyết vấn đề đăng kiểm hiện nay.

Thực hiện thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) đã khẩn trương rà soát các quy định hiện hành về kiểm định xe cơ giới, cập nhật kinh nghiệm quốc tế, đánh giá tình hình thực tế ùn tắc trong công tác kiểm định xe cơ giới hiện nay và thấy rằng cần điều chỉnh một số quy định trong Thông tư số 16/2021/TT-BGTVT ngày 12/8/2021 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.
"Để quy định nhanh chóng đi vào thực tế, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, phục vụ nhu cầu thiết thực của người dân và doanh nghiệp, việc xây dựng Thông tư nêu trên theo trình tự, thủ tục rút gọn là hoàn toàn phù hợp với quy định tại khoản 1 Điều 146 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật để giải quyết "Trường hợp cấp bách để giải quyết những vấn đề phát sinh trong thực tiễn"", Bộ GTVT nêu rõ trong văn bản.

Bộ GTVT đề xuất ban hành thông tư về đăng kiểm theo thủ tục rút gọn - 1


Trước đó (ngày 8/3), Bộ GTVT đã có công văn gửi Bộ Tư pháp xin ý kiến về việc ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 16 theo trình tự, thủ tục rút gọn. Hai ngày sau, Bộ Tư pháp đã thống nhất với việc cần sớm sửa đổi quy định hiện hành để miễn kiểm định lần đầu cho xe cơ giới mới và đề nghị Bộ GTVT bổ sung giải trình rõ hơn về nội dung dự kiến điều chỉnh khác trong dự thảo thông tư. Ngay sau đó, Bộ GTVT đã tiếp thu ý kiến của Bộ Tư pháp và thuyết minh làm rõ sự cần thiết của việc điều chỉnh.
Để nhanh chóng giải quyết tình trạng hiện nay, Bộ GTVT đề xuất Thủ tướng Chính phủ cho phép Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành Thông tư nêu trên theo trình tự, thủ tục rút gọn để đảm bảo giải quyết vấn đề theo khoản 3 Điều 147 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, (Thời gian ban hành trong tháng 3/2023).

Thông tư 16 sửa đổi, bổ sung sẽ bao gồm: Miễn kiểm định lần đầu cho xe cơ giới mới, chưa qua sử dụng (có năm sản xuất không vượt quá 1 năm, tính từ năm sản xuất đến năm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận kiểm định) và Điều chỉnh chu kỳ kiểm định phù hợp đối với một số loại xe cơ giới tham gia giao thông.
Theo Bộ GTVT, việc sửa đổi, bổ sung này được xây dựng trên cơ sở thống kê, đánh giá từ cơ sở dữ liệu kiểm định, cập nhật kinh nghiệm chu kỳ kiểm định quốc tế, đồng thời nhằm giảm tải nhu cầu kiểm định xe cơ giới, giảm chi phí xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong quá trình kiểm định.