Bắc Giang kiểm soát chặt ô tô mang biển hiệu "xe đưa đón công nhân"

(Dân trí) - Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Giang vừa ban hành công văn yêu cầu các đơn vị kiểm soát chặt xe ô tô được cấp biển hiệu "xe đưa đón công nhân".

Để đảm bảo cho các doanh nghiệp hoạt động trở lại, đồng thời thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch Covid-19, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Giang đề nghị các doanh nghiệp sản xuất trong khu, cụm công nghiệp thực hiện việc làm biển hiệu cho phương tiện và sử dụng phương tiện vận chuyển đưa đón công nhân đảm bảo đúng đối tượng, mục đích.

Công an tỉnh, UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các chốt, trạm kiểm dịch thực hiện việc kiểm soát xe đưa đón công nhân đảm bảo đầy đủ nội dung quy định tại "phương án đưa, đón công nhân từ nơi cư trú về nơi ở tập trung của doanh nghiệp trước khi tổ chức sản xuất; phương án đưa, đón công nhân hàng ngày từ ký túc xá đến nơi làm việc và từ nơi làm việc về ký túc xá".

Thực hiện kiểm tra theo đúng chức năng, nhiệm vụ được quy định tại "quy trình đón lao động đủ điều kiện quay trở lại doanh nghiệp làm việc", "quy trình kiểm soát phương tiện vận chuyển đưa đón người lao động khi đi qua chốt, trạm kiểm dịch" ban hành theo Công văn số 2666/UBND-KTN ngày 5/6/2021 của UBND tỉnh về việc hỗ trợ doanh nghiệp đón lao động đủ điều kiện trở lại làm việc.

Nếu phát hiện xe vận chuyển đưa đón công nhân có gắn biển hiệu xe đưa đón công nhân do Sở Giao thông vận tải Bắc Giang cấp nhưng vận chuyển không đúng đối tượng, không thực hiện đúng quy định phòng, chống dịch… đề nghị lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt, trạm thu biển hiệu và thông báo, gửi về Sở Giao thông vận tải để thu hồi và xử lý theo quy định.

Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang tuyên truyền, chỉ đạo các doanh nghiệp sản xuất trong khu, cụm công nghiệp thực hiện nghiêm việc đề nghị cấp biển hiệu cho phương tiện và sử dụng phương tiện vận chuyển đưa đón công nhân đảm bảo đúng đối tượng, mục đích theo quy định của UBND tỉnh và Sở Giao thông vận tải. Thông báo, phối hợp với Sở Giao thông vận tải có biện pháp xử lý; đồng thời báo cáo UBND tỉnh xử lý đối với đơn vị, phương tiện vi phạm.

Thanh tra của Sở Giao thông vận tải tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm đối với phương tiện và đơn vị vi phạm. Tham mưu thực hiện thanh tra, kiểm tra đối với các doanh nghiệp vận tải đưa đón công nhân trong việc chấp hành quy định của pháp luật về kinh doanh vận tải và quy định có liên quan đến hoạt động của xe đưa đón công nhân.

Tin liên quan