Bà Đào Hồng Lan làm Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh

Bá Đoàn

(Dân trí) - Với số phiếu tín nhiệm 100%, bà Đào Hồng Lan, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bắc Ninh, được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Bà Đào Hồng Lan làm Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh - 1

Bà Đào Hồng Lan, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bắc Ninh được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Chiều 25/9, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 triệu tập Hội nghị lần thứ Nhất. Hội nghị đã tiến hành bầu 15 thành viên vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy, bầu các chức danh Bí thư Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, bầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Với số phiếu tín nhiệm 100%, bà Đào Hồng Lan, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bắc Ninh được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025. Bà Nguyễn Hương Giang và ông Nguyễn Quốc Chung được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX thống nhất Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XX gồm 11 thành viên. Tại Hội nghị lần thứ Nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX đã bầu 9 người (khuyết 2 thành viên sẽ bổ sung vào thời điểm thích hợp) vào Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Ông Hà Sỹ Tiếp được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Bà Đào Hồng Lan sinh năm 1971, quê quán: Hải Dương, trình độ Thạc sĩ Kinh tế. Bà Lan từng trải qua các chức vụ: Phó Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm xã hội, Phó Chánh Văn phòng, Chánh Văn phòng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội.

Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, bà được bầu làm Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Tháng 3/2018, bà được Bộ Chính trị, Ban Bí thư luân chuyển, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Từ tháng 12/2019, bà được bầu giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bắc Ninh, nhiệm kỳ 2015-2020.