1. Dòng sự kiện:
  2. Cơn bão Prapiroon
  3. Gỡ khó về thuế, tài chính cho báo chí

An Giang nói gì về việc lấy quỹ phòng chống Covid-19 gửi ngân hàng?

Nguyễn Hành

(Dân trí) - Liên quan thông tin Ủy ban MTTQVN tỉnh An Giang lấy tiền quỹ phòng, chống dịch Covid-19 gửi ngân hàng, lãnh đạo đơn vị cho rằng không có tư túi gì, tiền lãi còn ở nhà băng.

Ngày 30/3, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN) tỉnh An Giang đã họp báo, cung cấp thông tin liên quan tới việc tiếp nhận, quản lý Quỹ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại địa phương.

Bà Nguyễn Thị Tuyết Minh, Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQVN tỉnh cho biết, thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy về việc thành lập Ban vận động, tiếp nhận và phân phối quỹ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh An Giang (Ban vận động), Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh đã ban hành quyết định thành lập Ban vận động tỉnh, tiếp nhận và phân phối quỹ.

An Giang nói gì về việc lấy quỹ phòng chống Covid-19 gửi ngân hàng? - 1

Bà Nguyễn Thị Tuyết Minh, Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQVN tỉnh An Giang thông tin về công tác tiếp nhận và quản lý quỹ phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh An Giang (Ảnh: Nguyễn Hành).

Ban vận động đã mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước Việt Nam tỉnh và ngân hàng thương mại cổ phần có vốn Nhà nước, để tiếp nhận ủng hộ bằng hình thức chuyển khoản. Qua 2 đợt phát động, quỹ đã tiếp nhận hơn 64,5 tỷ đồng, đến nay đã chi hỗ trợ hơn 43 tỷ đồng.

An Giang nói gì về việc lấy quỹ phòng chống Covid-19 gửi ngân hàng? - 2

Trong thời gian qua, các tổ chức cá nhân ủng hỗ cho quỹ phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh An Giang hơn 64,5 tỷ đồng (Ảnh: Nguyễn Hành).

Hiện quỹ còn tồn hơn 20,5 tỷ đồng gửi tại Kho bạc Nhà nước tỉnh và ngân hàng. Tiền lãi phát sinh trong thời gian gửi là hơn 650 triệu đồng, hiện ở ngân hàng.

Trả lời câu hỏi của phóng viên về việc quản lý tiền lãi phát sinh như thế nào, bà Nguyễn Thị Tuyết Minh cho biết, phát sinh tiền lãi được theo dõi qua sổ sách, đối chiếu định kỳ và báo cáo hàng tháng. Việc quản lý thu, chi được quản lý chặt chẽ, công khai, minh bạch theo quy định.

Lý giải về số tiền tồn quỹ hơn 20 tỷ đồng, ông Nguyễn Tiếc Hùng - Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh An Giang, cho biết tình hình dịch bệnh còn phức tạp, công tác vận động gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch... trong khi Covid-19 chưa kết thúc, nên không thể chi hết.

Hơn nữa, đây là quỹ dành cho công tác phòng, chống dịch nên việc chi phải có sự đồng ý bằng văn bản của Thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống dịch. Mặt trận chỉ giữ tiền và làm công tác tham mưu - ông Hùng thông tin.

An Giang nói gì về việc lấy quỹ phòng chống Covid-19 gửi ngân hàng? - 3

Ông Nguyễn Tiếc Hùng - Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh An Giang cho rằng, các nguồn quỹ là tiền của dân đóng góp. Nếu quản lý, chi sai là có tội với nhân dân (Ảnh: Nguyễn Hành).

Tại buổi họp báo, ông Hùng mong muốn báo chí tiếp tục giám sát việc chi thu quỹ, nếu phát hiện sai, phản ánh để địa phương kịp thời chấn chỉnh, xử lý theo quy định.

Theo ông Hùng, tất cả tiền quỹ đều là của nhân dân, chi và quản lý sai là có tội với dân.

Đối với tiền đang gửi ở kho bạc và ngân hàng có lãi phát sinh, Thường trực UBMTTQVN tỉnh An Giang đang tổng hợp để xin ý kiến Ban chỉ đạo phòng, chống dịch sẽ chi nguồn tiền này như thế nào trong thời gian tới.

Hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp, chưa dự báo được thời gian nào kết thúc, do đó quỹ tiếp tục duy trì, quản lý trong hệ thống kho bạc và hệ thống ngân hàng, nhằm phát triển nguồn lực phục vụ phòng chống dịch.