Ai có quyền giới thiệu ứng viên Chủ tịch QH, Chủ tịch nước?

Dân trí "Ai là người có quyền giới thiệu nhân sự cho chức vụ Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước?" Câu hỏi này, theo đại biểu Dương Hoàng Hương nên được trả lời, được hiến định là UB Thường vụ QH.

Trọn ngày 5/11, Quốc hội dành thời gian thảo luận tại Hội trường về dự thảo Hiến pháp 1992 sửa đổi.

Khập khễnh trong kiểm soát quyền lực

Ai có quyền giới thiệu ứng viên Chủ tịch QH, Chủ tịch nước

Đại biểu Dương Hoàng Hương: "đề nghị bổ sung quyền giới thiệu để Quốc hội bầu các chức danh Chủ tịch Quốc hội và Chủ tịch nước cho UB Thường vụ QH".
Đại biểu Huỳnh Ngọc Đáng (Bình Dương) dành nhiều thời lượng, tâm huyết nói về vấn đề tổ chức quyền lực nhà nước. Theo đại biểu, khoản 3 Điều 2 dự thảo Hiến pháp thể hiện nội dung quan trọng về bản chất và cơ chế thực hiện quyền lực nhà nước ở Việt Nam: "Quyền lực nhà nước là thống nhất có sự phân công, phối hợp, kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp".

Thêm một từ “kiểm soát” đưa vào điều khoản quy định này thể hiện quan điểm xây dựng cơ chế kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp là điểm mới, tiến bộ của dự thảo Hiến pháp lần này.

Ủng hộ tư tưởng này, ông Đáng phân tích, sự kiểm soát lẫn nhau trong thực hiện quyền lực nhà nước là điều cần thiết và tất yếu bởi vì tự trong bản chất của quyền lực, nhất là quyền lực nhà nước, nguy cơ lạm quyền, tiếm quyền vẫn luôn có thể xảy ra. Cơ chế kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước không được triển khai nghiêm túc, chặt chẽ thì dù có thống nhất cao, phân công rõ ràng, quyền lực vẫn dễ bị lạm dụng.

“Gật đầu” với quan điểm này nhưng đại biểu vẫn chưa yên tâm vì còn có sự khập khễnh trong các nội dung liên quan khi nguyên tắc kiểm soát quyền lực giữa khối lập pháp, hành pháp, tư pháp chưa được thể hiện rõ nét trong các chương, điều khác của Hiến pháp. Ông Đáng dẫn chứng chương Quốc hội (chương V), Điều 70 quy định quyền giám sát tối cao của Quốc hội.

“Thực chất đây là quy định về việc cơ quan giữ quyền lập pháp kiểm soát quyền lực đối với các cơ quan hành pháp và tư pháp. Còn quyền lập pháp và cơ quan nhà nước về lập pháp có được kiểm soát bởi hành pháp hoặc tư pháp hay không cũng như có cơ chế nào để tư pháp kiểm soát việc thực hiện quyền lực nhà nước của các cơ quan hành pháp và lập pháp hay không thì chưa có quy định cụ thể” – ông Đáng lập luận.

Dẫn chiếu thêm Điều 94 tại Chương VII (chương Chính phủ) quy định “Chính phủ là cơ quan chấp hành của Quốc hội, ông Đáng cho rằng, điều này mặc nhiên khẳng định không có sự kiểm soát của hành pháp với lập pháp.

Với tư tưởng tiến bộ về kiểm soát quyền lực đề ra ngay từ đầu, theo đại biểu, những điểm “khập khễnh” này không đáng có. Đại biểu đề nghị bổ sung các quy định cụ thể về sự kiểm soát quyền lực giữa các cơ quan nhà nước trong các chương về Chủ tịch nước, Chính phủ, Tòa án…

Cũng liên quan đến vấn đề tổ chức bộ máy quyền lực nhà nước, đại biểu Dương Hoàng Hương (Phú Thọ) đi vào nội dung cụ thể là quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của UB Thường vụ QH (Điều 74). Điều luật này liệt kê 12 nhóm nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan thường trực của QH theo ông Hương chưa hết, chưa đầy đủ so với những quyền hạn thực tế UB Thường vụ đang thực hiện.

Đại biểu đề nghị bổ sung quyền giới thiệu để Quốc hội bầu các chức danh Chủ tịch Quốc hội và Chủ tịch nước, các Phó Chủ tịch Quốc hội… cho cơ quan đại diện này. Đây chính là câu hỏi được đặt ra tại phiên thảo luận đầu kỳ họp “ai là người giới thiệu ứng viên cho chức vụ Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước?”.

Quy định này, ông Hương cho rằng cần được hiến định vì đó là bước khởi đầu của quy trình thiết lập bộ máy nhà nước, gắn với quy trình bầu các chức danh đầu tiên và cao nhất của bộ máy nhà nước. Mặt khác, việc bổ sung quy định về quyền này của UB thường vụ Quốc hội cũng là để tạo sự tương xứng với các quy định nhiệm vụ, quyền hạn về tổ chức bộ máy trong chế định Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ.

Không yên tâm với thu hồi đất cho phát triển kinh tế - xã hội
 
Đại biểu Bùi Mạnh Hùng: Trường hợp nào được xác định là cần thiết để thu hồi đất?.
Đại biểu Bùi Mạnh Hùng: "Trường hợp nào được xác định là cần thiết để thu hồi đất?".

Phiên thảo luận tại hội trường ngày 5/11 cũng tiếp tục ghi nhận rất nhiều ý kiến góp ý của các đại biểu về vấn đề thu hồi đất được nêu trong dự thảo.

Đại biểu Trần Đình Thu (Gia Lai) cho rằng việc thu hồi đất để phát triển kinh tế xã hội vẫn còn nhiều ý kiến khác nhau, nếu quy định cứng trong Hiến pháp thì không tránh khỏi lạm dụng. “Cần hiến định chặt chẽ để tránh lạm dụng, thu hồi tràn lan, vi phạm quyền sử dụng đất của người dân. Chỉ cần quy định thu hồi đất đai vì lợi ích an ninh quốc phòng, vì lợi ích công cộng là đủ, còn cụ thể sẽ do Luật Đất đai quy định” – đại biểu đề xuất.

Bảo vệ quan điểm không thu hồi đất cho dự án phát triển kinh tế - xã hội, ông thu lập luận, Việt nam đang trong giai đoạn phát triển, việc thu hồi đất để phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội theo quy hoạch bổ sung quy hoạch hoặc phát triển là điều không thể tránh khỏi, tuy nhiên, quy hiến định vấn đề này, quá trình áp dụng sẽ dễ bị lạm dụng và không được ổn định lâu dài. Giới hạn ở 3 mục đích là vừa đủ gọn, vừa bao quát được nội hàm về kinh tế - xã hội trong lợi ích quốc gia, công cộng và phù hợp với quá trình hội nhập phát triển kinh tế đất nước.

Ủng hộ quan điểm này, đại biểu Bùi Mạnh Hùng (Bình Phước) cũng đề nghị vấn đề về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất không nên hiến định, nên để luật định sẽ cụ thể hơn, tránh lạm dụng.

“Quyền sử dụng đất, rất nhiều, nếu ghi hết sẽ rất dài trong Hiến pháp, vì vậy Hiến pháp không cần ghi, mà cần khẳng định quyền sử dụng đất là quyền tài sản của người dân, vì để có đất người ta phải bỏ tiền ra mua. Quyền sử dụng đất là quyền tài sản của người dân được pháp luật bảo hộ, chỉ cần vậy là đủ, quyền tài sản bao gồm tất cả các quyền khác” – ông Hùng đề nghị và cho biết, thu hồi đất cần được đặc biệt quan tâm, vì nó là yếu tố dẫn đến các xung đột.

Đại biểu cũng băn khoăn Hiến pháp ghi thu hồi đất trong trường hợp cần thiết nhưng như thế nào là cần thiết vẫn chưa được làm rõ. Ông Hùng đề nghị ghi Nhà nước thu hồi đất trong trường hợp cần thiết theo luật định và phải do QH, HĐND cấp tỉnh xem xét quyết định.

Đại biểu Phan Văn Tường (Thái Nguyên) cũng đề nghị thu hồi đất bảo đảm công bằng, trách nhiệm. Chỉ có Nhà nước mới có quyền trưng dụng và thu hồi đất. Ông Tường khái quát, quyền này phải thể hiện cụ thể trong Hiến pháp. Thay vì hạn chế quyền thu hồi của Nhà nước thì yêu cầu Nhà nước bảo đảm trách nhiệm khi thu hồi. Cử tri cho rằng xác định trách nhiệm khi thu hồi đất là cách để bảo đảm thu hồi đất một cách chính xác, hiệu quả nhất.

Đại biểu Lê Đắc Lâm (Bình Thuận) nhấn mạnh, người dân đang mong đợi Hiến pháp và Luật Đất đai lần này sẽ giải quyết được vấn đề thu hồi đất đai. Tán thành Nhà nước thu hồi đất trong trường hợp cần thiết, nhưng ông Lâm đề cao yêu cầu phải công khai, minh bạch, được bồi thường thỏa đáng và Luật Đất đai cần quy định thật cụ thể các trường hợp phải thu hồi đất.

P.Thảo

MỚI NHẤT
Lời kể chấn động của người ngồi tù oan suốt 10 năm
Lời kể chấn động của người ngồi tù oan suốt 10 năm

(Dân trí) - Tuyệt vọng khi ngồi tù vì án oan, ông Nguyễn Thanh Chấn đã lấy dây chun quần quấn quanh cổ, lấy bàn chải đánh răng vặn dây, siết cổ mình hòng tự sát. Hành động quẫn trí của ông được bạn tù ngăn cản. Và ngày 4/11, ông đã được trở về với gia đình...

Thứ tư, 06/11/2013 - 09:12

Chiêu trò của bọn đạo chích chuyên nhòm ngó “báu vật quốc gia”
Chiêu trò của bọn đạo chích chuyên nhòm ngó “báu vật quốc gia”

(Dân trí) - Để đạt được mục đích, nhiều tay săn cổ vật không ngần ngại kích động người dân xông vào các khu di tích vừa được khai lộ gây náo loạn, rồi lợi dụng sơ hở nhanh tay “cuỗm” luôn các hiện vật vừa khai quật được.

Thứ tư, 06/11/2013 - 08:39

Cháu bé 3 tuổi bị bạo hành tuyệt nhiên không nhắc đến mẹ
Cháu bé 3 tuổi bị bạo hành tuyệt nhiên không nhắc đến mẹ

(Dân trí) - Do mới thoát khỏi cuộc sống “địa ngục” nên cháu Đức vẫn còn sợ sệt, rụt rè, ít giao lưu với các bạn. Cháu nhớ tên mình nhưng không nhớ tuổi và tuyệt nhiên không nhắc đến người mẹ Trịnh Thị Tuyết Nở. Cháu được sống cách ly với người cậu ruột Trịnh Đắc Hòa.

Thứ tư, 06/11/2013 - 08:17

Chủ tịch nước: Khẩn trương minh oan, đền bù cho người chịu án oan 10 năm
Chủ tịch nước: Khẩn trương minh oan, đền bù cho người chịu án oan 10 năm

(Dân trí) - Chủ tịch nước Trương Tấn Sang vừa có ý kiến yêu cầu thủ trưởng các cơ quan tố tụng chỉ đạo giải quyết theo đúng qui định pháp luật; khẩn trương minh oan, đền bù, khôi phục quyền lợi hợp pháp đối với ông Nguyễn Thanh Chấn sau khi báo chí đưa thông tin.

Thứ tư, 06/11/2013 - 07:56

Chiều nay bão số 13 đi vào Nam Bộ, diễn biến căng thẳng
Chiều nay bão số 13 đi vào Nam Bộ, diễn biến căng thẳng

(Dân trí) - Cơn bão số 13 đi vào khu vực vùng biển đang có nhiều tàu, thuyền hoạt động. Dự báo bão từ chiều nay bão sẽ gây mưa lớn tại Nam Bộ kết hợp với triều cường lớn dẫn đến ngập lụt nặng.

Thứ tư, 06/11/2013 - 07:11

Một ngư dân bị dây cáp tàu cắt lìa đầu trên biển
Một ngư dân bị dây cáp tàu cắt lìa đầu trên biển

(Dân trí) - Trong lúc ông Tài cùng mọi người tổ chức kéo tàu cá bị mắc cạn tại vùng biển tỉnh Phú Yên, chẳng may dây cáp đứt bật trúng đầu khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Thứ ba, 05/11/2013 - 11:39

Các tỉnh, thành trong vùng nguy hiểm của bão cần cấm biển
Các tỉnh, thành trong vùng nguy hiểm của bão cần cấm biển

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu các tỉnh, thành phố nằm trong vùng ảnh hưởng trực tiếp cần kiểm soát tàu, thuyền, lưu ý kêu gọi vào bờ, hướng dẫn các tàu, thuyền neo đậu an toàn và phải đưa người lên bờ khi tàu neo đậu. Đặc biệt là phải thực hiện cấm biển từ ngày 6/11.

Thứ ba, 05/11/2013 - 10:25

Hơn 5.000 lao động đang lênh đênh ngoài khơi, trong vùng bão
Hơn 5.000 lao động đang lênh đênh ngoài khơi, trong vùng bão

(Dân trí) - Chiều 5/11, bà Mai Kim Thi - Chi cục trưởng Chi cục KT-BVNLTS Bình Định cho biết, hiện còn gần 600 tàu cá với trên 5.460 lao động đang hoạt động trong vùng ảnh hưởng của bão số 13.

Thứ ba, 05/11/2013 - 10:02

Phố phường kẹt cứng vì dân tránh ngập
Phố phường kẹt cứng vì dân tránh ngập

(Dân trí) - Do đường Hòa Bình bị ngập sâu không thể lưu thông nên người dân đổ dồn về các tuyến đường lân cận như Âu Cơ, Lạc Long Quân (quận 11) để di chuyển khiến các tuyến đường này kẹt xe nghiêm trọng.

Thứ ba, 05/11/2013 - 09:57

Sài Gòn mùa này phố cũng như sông!
Sài Gòn mùa này phố cũng như sông!

(Dân trí) - Cơn mưa lớn kết hợp với triều cường dâng cao vào chiều tối 5/11 đã khiến nhiều tuyến đường tại TP.HCM chìm trong biển nước, hàng loạt phương tiện bị chết máy phải dẫn bộ.

Thứ ba, 05/11/2013 - 09:39

Nam Bộ chuẩn bị đối phó với cơn bão mới
Nam Bộ chuẩn bị đối phó với cơn bão mới

(Dân trí) - Chiều ngày 5/11, trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu đã xuất hiện mưa. Trong khi đó, trước dự báo sẽ có bão đi vào, các địa phương trong tỉnh cũng đang theo dõi, chuẩn bị sẵn sàng ứng phó.

Thứ ba, 05/11/2013 - 09:08

Hà Nội: Ngang nhiên phá rào chắn đường sắt để mở đường ngang
Hà Nội: Ngang nhiên phá rào chắn đường sắt để mở đường ngang

(Dân trí) - Gần đây, người dân đi qua đường Ngọc Hồi, đoạn trước trường THPT Việt Nam Ba Lan (cách chùa Tứ Kỳ chừng 300m), không khỏi ngạc nhiên khi chỉ trong khoảng 100m có tới 3 đường dân sinh cắt ngang đường tàu hỏa Bắc - Nam mới mở ra.

Thứ ba, 05/11/2013 - 08:27

ĐÁNG QUAN TÂM
Nhờ trạm cân, đã xử lý gần 13.000 xe quá tải
Nhờ trạm cân, đã xử lý gần 13.000 xe quá tải

(Dân trí) - Kết quả xử lý vi phạm này vừa được Tổng cục Đường bộ Việt Nam báo cáo lên Bộ Giao thông Vận tải (GTVT), đồng thời đánh giá thí điểm trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động các tuyến Quốc lộ trọng điểm ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Thứ ba, 05/11/2013 - 07:26

Thi thể nam thanh niên nổi giữa hồ sinh thái
Thi thể nam thanh niên nổi giữa hồ sinh thái

(Dân trí) - Chiều ngày 5/11, UBND thị trấn Ea Đ’răng (huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk) xác nhận, người dân thị trấn vừa phát hiện thi thể một nam thanh niên chưa rõ danh tính nổi lập lờ giữa hồ sinh thái thị trấn Ea Đ’răng.

Thứ ba, 05/11/2013 - 06:00

Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang trả lời về vụ án oan 10 năm
Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang trả lời về vụ án oan 10 năm

(Dân trí) - Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Công an, khẳng định, để xảy ra oan sai với công dân là điều đáng tiếc. Bộ đã chỉ đạo Cơ quan CSĐT tiếp tục điều tra, làm rõ về các tình tiết có liên quan đến vụ án để xử lý, đảm bảo đúng pháp luật…

Thứ ba, 05/11/2013 - 04:45

Bão chồng bão đang hoành hành trên biển
Bão chồng bão đang hoành hành trên biển

(Dân trí) - Áp thấp nhiệt đới mạnh thành bão đang hướng vào đất liền các tỉnh Nam Trung Bộ và Nam Bộ. Ngoài ra, hiện trên khu vực biển Thái Bình Dương còn có một cơn bão mạnh đang hoạt động, dự báo sẽ tiến sâu vào biển Đông.

Thứ ba, 05/11/2013 - 04:24

Vụ án oan 10 năm được gỡ vì những chuyện hi hữu
Vụ án oan 10 năm được gỡ vì những chuyện hi hữu

(Dân trí) - Đại biểu Dương Trung Quốc nhận định, vụ án oan 10 năm có “cơ may” được gỡ vì những chuyện hi hữu như ông Nguyễn Thanh Chấn có cha là liệt sỹ, được giảm án tử hình xuống tù chung thân, hung thủ thực sự của vụ án ra đầu thú…

Thứ ba, 05/11/2013 - 04:17

Thủ tướng có vai trò “định hướng” hay lãnh đạo Chính phủ?
Thủ tướng có vai trò “định hướng” hay lãnh đạo Chính phủ?

(Dân trí) - Câu hỏi được đại biểu Quốc hội nêu ra khi bản dự thảo Hiến pháp đổi cụm từ Thủ tướng “lãnh đạo, điều hành hoạt động của Chính phủ” thành “định hướng, điều hành…”. Tiếp thu ý kiến này, Ban biên tập dự thảo đã dùng trở lại từ “lãnh đạo”...

Thứ ba, 05/11/2013 - 03:47

Truy tìm lai lịch người đàn ông chết trong chùa
Truy tìm lai lịch người đàn ông chết trong chùa

(Dân trí) - Theo Công an TP Huế, vào lúc 6h sáng ngày 5/11, trong lúc thức dậy thắp hương ở chính điện, các sư chùa Kim Quang (đường Duy Tân, phường An Cựu, TP Huế) kinh hoàng phát hiện một người chết trong khuôn viên chùa.

Thứ ba, 05/11/2013 - 03:39

Hoang mang sau vụ nổ lớn tại phòng Bí thư Đảng uỷ xã
Hoang mang sau vụ nổ lớn tại phòng Bí thư Đảng uỷ xã

(Dân trí) - Sau khi khám nghiệm hiện trường, lực lượng công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) đang ráo riết truy tìm hung thủ gây ra vụ nổ tại phòng làm việc của Bí thư Đảng ủy xã Nghi Long. Nhiều người dân sống gần trụ sở UBND xã chưa hết hoang mang sau vụ việc.

Thứ ba, 05/11/2013 - 03:04

Đình chỉ trợ cấp 7.100 thương binh, cựu chiến binh giả mạo
Đình chỉ trợ cấp 7.100 thương binh, cựu chiến binh giả mạo

(Dân trí) - Bộ trưởng LĐ-TB&XH Phạm Thị Hải Chuyền cho biết, trong 5 năm đã phát hiện, đình chỉ trợ cấp 7.100 người giả mạo, man khai hồ sơ thương binh, cựu chiến binh... thu hồi nộp ngân sách 75 tỷ đồng của gần 3.400 trường hợp trong số đó.

Thứ ba, 05/11/2013 - 02:31

Cụ bà nghèo mù lòa mong “sư trụ trì ở biệt thự” trả nợ!
Cụ bà nghèo mù lòa mong “sư trụ trì ở biệt thự” trả nợ!

(Dân trí) - "Do thường xuyên ngã bệnh, thiếu gạo ăn, tui đến gặp sư Tấn lấy lại số tiền tui đã cho sư mượn trước đây. Không ngờ sư Tấn ở biệt thự mà lại có ý giật nợ tui" - cụ Nguyễn Thị Nhan ở ấp Mỹ Hưng 1, Mỹ Hoà, Bình Mình, Vĩnh Long, kể.

Thứ ba, 05/11/2013 - 02:21

Án oan - trách nhiệm thuộc tòa, ép cung - "tội" của điều tra
Án oan - trách nhiệm thuộc tòa, ép cung - "tội" của điều tra

(Dân trí) - Trao đổi về vụ công dân Nguyễn Thanh Chấn được giải oan sau 10 năm ngồi tù, Bộ trưởng Tư pháp Hà Hùng Cường cho biết, trách nhiệm thuộc về tòa án. Tiền bồi thường cho ông Chấn lấy từ ngân sách nhưng cá nhân để xảy ra sai sót phải bồi hoàn.

Thứ ba, 05/11/2013 - 01:28

Cổ vật quốc gia "chảy máu" tràn lan trên mạng
Cổ vật quốc gia "chảy máu" tràn lan trên mạng

(Dân trí) - Tình trạng "chảy máu" cổ vật quốc gia thời gian gần đây đang rơi vào tình trạng đáng báo động khi được rao bán tràn lan trên mạng.

Thứ ba, 05/11/2013 - 11:01