1. Dòng sự kiện:
  2. Cơn bão Prapiroon
  3. Gỡ khó về thuế, tài chính cho báo chí

8 chuyên gia, nhà khoa học tư vấn chính sách chống dịch cho TPHCM

Quang Huy

(Dân trí) - TPHCM đã thành lập Tổ tư vấn về chính sách phòng, chống Covid-19 và phục hồi kinh tế với 8 chuyên gia hoạt động ở nhiều lĩnh vực khác nhau.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong vừa ký văn bản về việc thành lập Tổ tư vấn về chính sách phòng, chống dịch Covid-19 và phục hồi kinh tế. Tổ tư vấn có nhiệm vụ chủ động nghiên cứu, đề xuất các giải pháp, biện pháp cụ thể cho lãnh đạo thành phố về công tác phòng, chống dịch và phục hồi sản xuất kinh doanh.

Theo quyết định, tổ tư vấn gồm 8 thành viên là các chuyên gia, nhà khoa học hoạt động trên nhiều lĩnh vực. Trong đó, Tổ trưởng tổ tư vấn là TS. Vũ Thành Tự Anh, Trường Chính sách công và Quản lý Fullbright Việt Nam.

8 chuyên gia, nhà khoa học tư vấn chính sách chống dịch cho TPHCM - 1

TS Vũ Thành Tự Anh là Tổ trưởng Tổ tư vấn về chính sách phòng, chống dịch Covid-19 và phục hồi kinh tế TPHCM.

Tổ phó của Tổ tư vấn là TS. Trương Minh Huy, Khu Công nghệ phần mềm, Đại học Quốc gia TPHCM.

Các thành viên còn lại của Tổ tư vấn gồm: PGS. TS. Trần Hoàng Hải, Giảng viên cao cấp, quyền Hiệu trưởng Đại học Luật TPHCM; PGS. TS. Hoàng Công Gia Khánh, Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TPHCM; TS. Nguyễn Ngọc Nhã Nam, Đại học Quốc gia TPHCM; PGS. TS. Phạm Duy Nghĩa, Trường Chính sách công và Quản lý Fullbright Việt Nam; ông Nguyễn Xuân Thành, Trường Chính sách công và Quản lý Fullbright Việt Nam; PGS. TS. Đỗ Văn Dũng, Đại học Y dược TPHCM.

Tổ tư vấn mới thành lập sẽ tham gia các buổi họp của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TPHCM, cùng một số buổi họp cần thiết khác liên quan đến phòng, chống dịch trên địa bàn.

Bên cạnh đó, các thành viên của tổ được cung cấp thông tin liên quan đến tình hình dịch Covid-19, phối hợp với Trung tâm phân tích dữ liệu thành phố để chuẩn hóa dữ liệu và hoàn thiện hệ thống liên quan đến công tác phòng, chống dịch, phục hồi kinh tế.

Thành viên của Tổ tư vấn cần tuân thủ các quy định về phát ngôn, tuân thủ quy định về bảo mật những nội dung được yêu cầu tư vấn, tham mưu cho Ban Chỉ đạo, không được cung cấp thông tin, tài liệu rộng rãi có liên quan trong quá trình tư vấn.