Xác định thời gian công tác để tính trợ cấp thôi việc

Ông Nguyễn Viết Tâm (Hà Nội) 51 tuổi, là công nhân đo đạc bản đồ tại Đoàn đo đạc địa hình 1, Cục Đo đạc bản đồ Nhà nước từ tháng 12/1985, có đóng BHXH. Ông đề nghị được hướng dẫn xác định thời gian công tác để tính trợ cấp thôi việc.
>>Chấm dứt HĐLĐ để nghỉ hưu có được trợ cấp thôi việc?
>>Chấm dứt HĐLĐ đúng pháp luật có được trợ cấp thôi việc?
>>Người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc

Diễn biến thời gian công tác của ông Nguyễn Viết Tâm như sau:

- Tháng 6/1987 Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) ra Quyết định sắp xếp lại các đơn vị thuộc Cục Đo đạc bản đồ Nhà nước, trong đó Đoàn đo đạc địa hình 1 thành Liên đoàn Trắc địa - Địa hình I.

- Tháng 1/1988, Cục Đo đạc bản đồ Nhà nước ra Quyết định thành lập các đơn vị trực thuộc Liên đoàn Trắc địa - Địa hình I, gồm Đoàn Trắc địa - Địa hình 101; 102; 103; 104…, ông Tâm thuộc danh sách nhân sự Đoàn Trắc địa - Địa hình 103.

- Tháng 9/1992, Cục Đo đạc bản đồ Nhà nước ra Quyết định chuyển tên gọi của Liên đoàn Trắc địa - Địa hình I thành Xí nghiệp liên hợp Trắc địa – Bản đồ số 1. Trong đó Đoàn Trắc địa - Địa hình 103 thành Xí nghiệp Trắc địa 103.

- Tháng 7/1994, Tổng cục Địa chính ra Quyết định chuyển tên cơ quan chủ quản của Xí nghiệp liên hợp Trắc địa – Bản đồ số 1 (trong đó có Xí nghiệp Trắc địa 103), trước đây trực thuộc Cục Đo đạc bản đồ Nhà nước chuyển về trực thuộc Tổng cục Địa chính.

- Tháng 8/1996, Tổng cục Địa chính ra Quyết định chuyển tên gọi của Xí nghiệp liên hợp Trắc địa - Bản đồ số 1 thành Công ty Trắc địa bản đồ số 1. Trong đó có Xí nghiệp Trắc địa bản đồ 103.

- Tháng 10/1998, Tổng cục Địa chính ra Quyết định thành lập 2 công ty gồm: Công ty Đo đạc ảnh địa hình và Công ty Địa chính và Công trình trên cơ sở sắp xếp lại Công ty Trắc địa bản đồ số 1, số 2, số 3. Trong đó Xí nghiệp Trắc địa bản đồ 103 thuộc Công ty Địa chính và Công trình.

- Tháng 9/1999, theo nhu cầu cá nhân của ông Tâm, Công ty Địa chính và Công trình ra Quyết định điều chuyển ông về Công ty Đo đạc ảnh địa hình và được phân công làm việc tại Xí nghiệp Đo đạc địa hình.

- Tháng 8/2005, Công ty Đo đạc ảnh địa hình ra Quyết định thành lập Xí nghiệp Đo đạc địa hình II trên cơ sở tách một phần nhân sự của Xí nghiệp Đo đạc địa hình, trong đó có ông Tâm.

- Tháng 11/2009, Bộ Tài nguyên và Môi trường ra Quyết định thành lập Tổng Công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam trên cơ sở tổ chức lại Công ty Đo đạc ảnh địa hình và Công ty Địa chính và công trình.

- Tháng 2/2010, Bộ Tài nguyên và Môi trường ra Quyết định thành lập Công ty Tài nguyên – Môi trường biển (Công ty con của Tổng Công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam) trên cơ sở tổ chức lại Xí nghiệp Đo đạc địa hình II thuộc Công ty Đo đạc ảnh địa hình, trong đó có ông Tâm.

- Tháng 4/2016, Công ty Tài nguyên – Môi trường biển cổ phần hóa (hoạt động theo mô hình công ty cổ phần) và tháng 4/2018 thoái hết vốn của Nhà nước tại công ty.

- Tháng 6/2018, ông Tâm xin chấm dứt hợp đồng lao động (HĐLĐ) và được Công ty cổ phần Tài nguyên – Môi trường biển chấp thuận và ra Quyết định chấm dứt HĐLĐ đối với ông từ ngày 16/6/2018, đồng thời BHXH quận Thanh Xuân xác nhận thời gian đóng bảo hiểm của ông là 32 năm 7 tháng.

Liên quan đến quyền lợi của người lao động khi chấm dứt hợp đồng (trợ cấp thôi việc), Trưởng phòng nhân sự Công ty cổ phần Tài nguyên – Môi trường biển chỉ đề xuất giải quyết trợ cấp thôi việc cho ông Tâm từ tháng 10/1999 đến nay với lý do tháng 9/1999 ông chuyển công tác từ Công ty Địa chính và Công trình về Công ty Đo đạc ảnh địa hình.

Ông Tâm hỏi, trường hợp của ông có quá trình công tác như trên thì khi chấm dứt HĐLĐ tại Công ty cổ phần Tài nguyên - Môi trường biển từ ngày 16/6/2018, ông được nhận trợ cấp thôi việc tính từ thời điểm nào là đúng?

Luật sư Trần Văn Toàn, Văn phòng luật sư Khánh Hưng - Đoàn luật sư Hà Nội trả lời ông Nguyễn Viết Tâm như sau:

Vào thời điểm ông Nguyễn Viết Tâm thôi việc tại Công ty Địa chính và Công trình (tháng 9/1999) để chuyển đến Công ty Đo đạc ảnh địa hình, thì Bộ luật Lao động năm 1994 (có hiệu lực từ ngày 1/1/1995) và pháp luật về lao động không còn quy định chế độ chuyển công tác đối với người lao động theo HĐLĐ. Nếu người lao động thôi việc ở doanh nghiệp này để chuyển sang làm việc ở doanh nghiệp khác, thì chấm dứt HĐLĐ ở doanh nghiệp cũ và giao kết HĐLĐ ở doanh nghiệp mới.

Vào thời điểm đó, chế độ trợ cấp thôi việc thực hiện theo quy định tại Điều 42 Bộ luật Lao động năm 1994, khi chấm dứt HĐLĐ đối với người lao động đã làm việc thường xuyên trong doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức từ một năm trở lên , người sử dụng lao động có trách nhiệm trợ cấp thôi việc, cứ mỗi năm làm việc là nửa tháng lương, cộng với phụ cấp lương, nếu có.

Theo quy định nêu trên, khi ông Tâm thôi việc, Công ty Địa chính và Công trình có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho thời gian ông Tâm đã làm việc cho Công ty và các cơ quan, đơn vị chủ quản, tiền thân của Công ty này, từ tháng 12/1982 cho đến hết tháng 9/1999.

Do Công ty Địa chính và Công trình và Công ty Đo đạc ảnh địa hình là hai pháp nhân độc lập, không phụ thuộc nhau, nên việc Công ty Địa chính và Công trình ra quyết định điều chuyển ông Tâm về Công ty Đo đạc ảnh địa hình, thay cho hình thức quyết định chấm dứt HĐLĐ và không chi trả trợ cấp thôi việc cho ông Tâm là không đúng quy định.

Từ tháng 10/1999, ông Tâm chuyển sang làm việc theo chế độ HĐLĐ tại Công ty Đo đạc ảnh địa hình, là tiền thân của Công ty Tài nguyên – Môi trường biển. Tháng 4/2016, Công ty Tài nguyên – Môi trường biển cổ phần hóa, hoạt động theo mô hình công ty cổ phần và tháng 4/2018 đã thoái hết vốn của Nhà nước tại công ty này.

Tháng 6/2018 ông Tâm có đơn đề nghị chấm dứt HĐLĐ và được Công ty cổ phần Tài nguyên – Môi trường biển chấp thuận, ra Quyết định chấm dứt HĐLĐ đối với ông từ ngày 16/6/2018.

Căn cứ Khoản 2, Điều 48 Bộ luật Lao động năm 2012 (có hiệu lực từ ngày 1/5/2013), thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động trừ đi thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật BHXH và thời gian làm việc đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc.

Cụ thể, thời gian để tính trợ cấp thôi việc cho ông Tâm là tổng thời gian đã làm việc thực tế cho Công ty Đo đạc ảnh địa hình, Công ty Tài nguyên – Môi trường biển và Công ty cổ phần Tài nguyên – Môi trường biển từ tháng 10/1999 đến hết tháng 6/2018, trừ đi thời gian ông Tâm đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật BHXH từ ngày 1/1/2009 đến ngày 16/6/2018.

Theo luật sư, công ty sau cùng là Công ty cổ phần Tài nguyên – Môi trường biển đã kế thừa nghĩa vụ của công ty Nhà nước trước khi cổ phần hóa là Công ty Tài nguyên - Môi trường biển, bao gồm cả thời gian ông Tâm làm việc cho công ty tiền thân trước đó là Công ty Đo đạc ảnh địa hình, từ tháng 10/1999 cho đến khi chấm dứt HĐLĐ, để tính trả trợ cấp thôi việc cho ông Tâm là đúng quy định.

Theo Chinhphu.vn

* Thông tin chuyên mục có giá trị tham khảo với người đọc, không dùng làm tài liệu trong tố tụng pháp luật.

MỚI NHẤT
Chi 1,8 tỉ đồng khám chữa bệnh BHYT cho một học sinh ở Hải Phòng
Chi 1,8 tỉ đồng khám chữa bệnh BHYT cho một học sinh ở Hải Phòng

(Dân trí) - “Một học sinh ở Quận Lê Chân (Hải Phòng) vừa được Quỹ BHYT chi trả 1,8 tỷ đồng chi phí khám chữa bệnh xuất huyết giảm tiểu cầu, trong đó riêng tiền thuốc Kedrigamma chiếm khoảng 720 triệu đồng”.

Thứ tư, 29/08/2018 - 06:45

Bảo hiểm nhân thọ cho nhân viên: Tuyệt chiêu giữ chân nhân tài
Bảo hiểm nhân thọ cho nhân viên: Tuyệt chiêu giữ chân nhân tài

(Dân trí) - Việc thu hút và giữ chân nhân tài trong thời đại mới luôn là một bài toán khiến các nhà tuyển dụng đau đầu. Khi những chính sách đãi ngộ thông thường vẫn chưa đủ tạo sức hấp dẫn, việc mua bảo hiểm nhân thọ cho nhân viên là một lợi ích đặc biệt có thể tạo điểm nhấn cho doanh nghiệp.

Thứ tư, 29/08/2018 - 01:32

5 kiểu nhân viên văn phòng những ngày tinh thần bóng đá sôi sục
5 kiểu nhân viên văn phòng những ngày tinh thần bóng đá sôi sục

Giờ đây, deadline công việc hay bạn có bị sếp dí đi chăng nữa cũng không còn quan trọng trước cơn bão của những trận cầu hấp dẫn đã đổ bộ.

Thứ tư, 29/08/2018 - 07:35

Việc chấp nhận chứng chỉ ngoại ngữ thuộc quyền đơn vị tuyển dụng
Việc chấp nhận chứng chỉ ngoại ngữ thuộc quyền đơn vị tuyển dụng

Ông Trần Thanh Duy là giáo viên THCS tại tỉnh Sóc Trăng. Vừa qua, hiệu trưởng trường ông yêu cầu giáo viên phải đăng ký học ngoại ngữ B1 châu Âu theo địa chỉ Trung tâm ngoại ngữ Toàn Thịnh liên kết với Đại học Trà Vinh.

Thứ tư, 29/08/2018 - 07:32

9X trộm trăm triệu của chủ cửa hàng giày
9X trộm trăm triệu của chủ cửa hàng giày

“Hoa mắt” vì tiền bán hàng, nữ quản lý đã dùng mánh khóe, trộm trăm triệu đồng của chủ cửa hàng giày nơi cô ta làm việc trong thời gian dài.

Thứ ba, 28/08/2018 - 08:16

Nghề... "mót" than trôi ở Quảng Ninh
Nghề... "mót" than trôi ở Quảng Ninh

Hằng năm vào mùa mưa, hàng trăm người dân sống gần khu suối Hóa Chất, phường Cẩm Phú (TP Cẩm Phả) lại đổ xô đi mót than trôi. Bất chấp nguy hiểm, dầm mình cả ngày dưới dòng nước lẫn than đen kịt, thế nhưng nhiều người vẫn ngày đêm mưu sinh với công việc cực nhọc này...

Thứ ba, 28/08/2018 - 07:51

Góc khuất nghề mẫu livestream bán hàng trên Facebook: Thu nhập “khủng”, bị gạ tình
Góc khuất nghề mẫu livestream bán hàng trên Facebook: Thu nhập “khủng”, bị gạ tình

Nghề mẫu livestream có thể đem đến thu nhập hàng chục triệu đồng/tháng cho những cô gái trẻ, xinh đẹp và hoạt ngôn. Tuy vậy, áp lực công việc cao và kèm theo đó là không ít cám dỗ.

Thứ ba, 28/08/2018 - 07:34

Việt kiều Mỹ thu về 15 triệu USD/năm từ sản xuất đậu phụ
Việt kiều Mỹ thu về 15 triệu USD/năm từ sản xuất đậu phụ

Công ty sản xuất đậu phụ của doanh nhân gốc Việt đạt doanh thu 15 triệu USD/năm.

Thứ ba, 28/08/2018 - 07:02

Cứ 9 người dân nuôi 1 người hưởng lương, phụ cấp từ ngân sách
Cứ 9 người dân nuôi 1 người hưởng lương, phụ cấp từ ngân sách

Bình quân 9 người dân Việt Nam phải nuôi 1 người làm việc, hưởng lương hoặc phụ cấp từ ngân sách.

Thứ ba, 28/08/2018 - 06:51

Tại sao nhân viên đòi tăng lương?
Tại sao nhân viên đòi tăng lương?

Khi một nhân viên ở doanh nghiệp yêu cầu được tăng lương thì lãnh đạo công ty đặt ra câu hỏi cho mình là liệu nhân viên đó có được đối xử công bằng không?

Thứ ba, 28/08/2018 - 06:48

Thực tập sinh bỏ trốn tại Nhật Bản: Vì sao?
Thực tập sinh bỏ trốn tại Nhật Bản: Vì sao?

Tình trạng thực tập sinh bỏ hợp đồng, cư trú bất hợp pháp tại Nhật Bản làm ảnh hưởng đến quan hệ hợp tác lao động mà chính phủ hai nước đã ký kết.

Thứ hai, 27/08/2018 - 08:09

Doanh nghiệp Hàn kiến nghị chẻ nhỏ bậc lương
Doanh nghiệp Hàn kiến nghị chẻ nhỏ bậc lương

Các doanh nghiệp Hàn Quốc kiến nghị nên thay đổi thang bảng lương theo hướng khoảng cách giữa các bậc nhỏ hơn, thay vì khoảng cách giữa các bậc là 5% như hiện nay.

Thứ hai, 27/08/2018 - 07:58

ĐÁNG QUAN TÂM
10 tín hiệu cho biết bạn nên tìm việc mới ngay lập tức
10 tín hiệu cho biết bạn nên tìm việc mới ngay lập tức

Nếu phát hiện bản thân có những dấu hiệu này, chắc chắn bạn cần phải suy nghĩ về vấn đề nhảy việc.

Chủ nhật, 26/08/2018 - 07:51

Thị trường việc làm Hàn Quốc có dấu hiệu suy giảm
Thị trường việc làm Hàn Quốc có dấu hiệu suy giảm

Số liệu thống kê mới nhất của Chính phủ Hàn Quốc cho thấy nền kinh tế lớn thứ 4 châu Á trong tháng 7/2018 chỉ tạo thêm 5.000 việc làm so với cùng kỳ năm 2017.

Chủ nhật, 26/08/2018 - 07:42

Lương đi làm Ngày Quốc khánh, tăng 400 giờ làm thêm, đề xuất 4 vùng lương mới …
Lương đi làm Ngày Quốc khánh, tăng 400 giờ làm thêm, đề xuất 4 vùng lương mới …

(Dân trí) - Nghiên cứu điều chỉnh giờ làm thêm lên tối đa 400 giờ/năm, cách tính tiền lương khi làm việc vào ngày Quốc khánh, đề xuất lương tối thiểu vùng năm 2019, doanh nghiệp ngoài quốc doanh chiếm tới 65 % nợ BHXH…là những thông tin nổi bật trong lĩnh vực LĐ-VL tuần qua.

Chủ nhật, 26/08/2018 - 07:19

Tâm tư của người “trong ngành” trước đề xuất quản lý dịch vụ đòi nợ thuê
Tâm tư của người “trong ngành” trước đề xuất quản lý dịch vụ đòi nợ thuê

Theo chia sẻ của những người làm công việc đòi nợ thuê, việc Bộ Công an quản lý dịch vụ đòi nợ thuê để ngăn chặn biến tướng là hợp lý nhưng đừng quá cứng khiến họ thấy mình như đối tượng bị theo dõi.

Chủ nhật, 26/08/2018 - 06:05

Khám bệnh ở tỉnh khác có được quyền lợi BHYT như đúng tuyến?
Khám bệnh ở tỉnh khác có được quyền lợi BHYT như đúng tuyến?

Ông Alain Nguyễn Văn (tỉnh Lâm Đồng) mua BHYT tự nguyện liên tục trên 6 năm tại nơi đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu là Trung tâm Y tế huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng.

Chủ nhật, 26/08/2018 - 06:03

Mọi thành công của tôi đều đến từ những trải nghiệm đau đớn nhất
Mọi thành công của tôi đều đến từ những trải nghiệm đau đớn nhất

Đôi khi, cuộc sống sẽ giáng xuống đời bạn những cú đánh đau đớn, nhưng điều đó cũng không hẳn là tồi tệ. Chỉ cần bạn có cách nhìn nhận đúng đắn, mọi kinh nghiệm đều ẩn chứa những cơ may.

Chủ nhật, 26/08/2018 - 06:02

Trường hợp nào phải ký hợp đồng không xác định thời hạn
Trường hợp nào phải ký hợp đồng không xác định thời hạn

Ông Đặng Đức Thành (Bắc Giang) ký hợp đồng tập sự năm 2013 với Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện, hưởng 85% lương, hệ số 2,34. Năm 2014, 2015, 2016, ông được ký hợp đồng 1 năm/lần, lương bậc 1, hệ số 2,34 và được hưởng hệ số thu nhập tăng thêm.

Thứ bảy, 25/08/2018 - 07:50

“Ông gù” sáng chế xe ba bánh, thang máy
“Ông gù” sáng chế xe ba bánh, thang máy

Bị liệt hai chân, phải đi bằng đôi tay, nhưng ông Trang đã gầy dựng được cơ sở sửa chữa máy móc, chế tạo xe ba bánh cho người khuyết tật. Chưa hết, người đàn ông này còn sáng chế ra chiếc thang máy hữu ích trước sự trầm trồ, nể phục của nhiều người.

Thứ bảy, 25/08/2018 - 07:45

8 điều ghi nhớ nếu muốn có ngày đầu tiên làm việc hoàn hảo
8 điều ghi nhớ nếu muốn có ngày đầu tiên làm việc hoàn hảo

Yếu tố này vô cùng quan trọng. Khi bạn biết nhiều về công ty cũng như lịch sử công ty, bạn sẽ có khả năng ứng phó với các tình huống xấu nhất có thể xảy ra. Người quản lý của bạn chắc chắn sẽ hỏi một số chi tiết.

Thứ bảy, 25/08/2018 - 07:37

Giả danh quân nhân lừa hơn 3 tỷ, 3 bị cáo bị phạt 53 năm tù
Giả danh quân nhân lừa hơn 3 tỷ, 3 bị cáo bị phạt 53 năm tù

Giả danh cán bộ Quân đoàn 3, Hùng cùng đồng phạm đi các tỉnh Tây Nguyên khoe mẽ “có mối quan hệ với các cơ quan chức năng, quen biết nhiều cán bộ và có khả năng xin việc, xin đi học trong các ngành Quân đội, Công an” để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhiều người.

Thứ bảy, 25/08/2018 - 07:34

Food stylist - Nghề mới của giới trẻ
Food stylist - Nghề mới của giới trẻ

Món ăn không chỉ đẹp mắt, kích thích vị giác mà còn có tính nghệ thuật. Đấy chính là những tác phẩm của các bạn trẻ làm nghề Food stylist.

Thứ bảy, 25/08/2018 - 07:29

"Tôi tìm kiếm sự tò mò, khám phá ở ứng viên khi tuyển dụng"
"Tôi tìm kiếm sự tò mò, khám phá ở ứng viên khi tuyển dụng"

Đó là chia sẻ của Phạm Kim (tên thường gọi của Phạm Kim Cương) - một trong 100 trí thức người Việt trở về để tham gia chuỗi sự kiện Kết nối mạng lưới Đổi mới sáng tạo 2018 diễn ra trong tuần.

Thứ sáu, 24/08/2018 - 02:31