Bộ trưởng Đào Ngọc Dung: Đẩy mạnh giáo dục nghề nghiệp giúp tăng năng suất lao động

Dân trí “Lao động ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm tới 38,6%, chủ yếu là giản đơn, việc làm không ổn định. Nhóm này chỉ tạo ra 15,34% GDP, dẫn đến năng suất lao động thấp. Từ góc độ của ngành LĐ-TB&XH, việc đẩy mạnh giáo dục nghề nghiệp được coi là giải pháp nhằm tăng năng suất lao động“.
>>Bộ LĐ-TB&XH: Đẩy mạnh quảng bá hình ảnh về giáo dục nghề nghiệp
>>Bộ trưởng Đào Ngọc Dung: Nhiều doanh nghiệp lớn đã tham gia giáo dục nghề nghiệp
>>Cơ hội hợp tác giáo dục nghề nghiệp giữa Việt Nam và Singapore


Bộ trưởng Đào Ngọc Dung

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung

Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung trả lời chất vấn của Đại biểu Quốc hội Trần Kim Yến (Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hồ Chí Minh) về thực trạng chất lượng nhân lực đại học, cao đẳng chưa cao cũng nhưng các giải pháp nhằm nâng cao năng suất lao động.

Theo đó, đại biểu Trần Kim Yến đặt vấn đề:

Trong nhiều báo cáo, chúng ta hay đánh giá năng suất lao động của người Việt Nam chưa cao, thậm chí là thấp hơn một số nước trong khu vực.

Báo cáo của Bộ cũng nêu chất lượng của các trường đại học, cao đẳng chưa cao và không đáp ứng được nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp; chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục nghề nghiệp còn thấp, thực hiện phân luồng học sinh sau tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông chưa hiệu quả; doanh nghiệp chỉ muốn tuyển dụng lao động không qua đào tạo.

Như vậy, trách nhiệm của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các Bộ, ngành khác như thế nào để nâng cao năng suất lao động, chứ không thể dựa vào sự nỗ lực tự bơi hay năng khiếu của người lao động”.

Về vấn đề này, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đã có những phân tích cụ thể như sau:

Điều gì khiến năng suất lao động thấp?

Theo Bộ trưởng Đào Ngọc Dung, qua nghiên cứu, Bộ LĐ-TB&XH cho rằng nguyên nhân khiến năng suất lao động của Việt Nam thấp so với các nước tiên tiến trong khu vực và trên thế giới, bởi nhiều nguyên nhân:

Sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế của Việt Nam tuy theo hướng tích cực nhưng còn chậm, khoảng cách khá xa so với yêu cầu của một nước công nghiệp. Các ngành công nghiệp, xây dựng và dịch vụ, nhất là những ngành dịch vụ mang tính chất “động lực” của nền kinh tế như tài chính, tín dụng còn chiếm tỷ lệ thấp so với các nước trong khu vực.

So với các nước trong khu vực, tỷ trọng lao động trong khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản của nước ta còn khá cao, đến hết tháng 4/2018 là 38,6% lao động của cả nước.

Mặt khác, phần lớn lao động làm việc trong khu vực này là lao động giản đơn, có tính thời vụ, việc làm không ổn định nên giá trị khu vực này tạo ra không cao, dẫn đến năng suất lao động thấp (chỉ tạo ra 15,34% GDP).

Lao động làm việc trong khu vực phi chính thức chiếm một tỷ lệ lớn (khoảng 70%) là một trong những yếu tố chủ yếu làm cho năng suất lao động của nền kinh tế thấp.

Theo Bộ trưởng Đào Ngọc Dung, để nâng cao năng suất lao động thì cần phải giải quyết đồng bộ các bất cập hiện nay trên cơ sở sự tham gia của nhiều cơ quan, từ trung ương đến địa phương, bao gồm cả nhiệm vụ của Bộ LĐ-TB&XH và Bộ Giáo dục và Đào tạo trong việc nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực.

Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo của nước ta hiện nay chủ yếu là hoạt động sơ chế, gia công có hàm lượng giá trị kết tinh trong sản phẩm thấp. Mặt khác, ngành công nghiệp chủ yếu sử dụng công nghệ sản xuất ở mức thấp và trung bình (chiếm tới trên 80% số doanh nghiệp) dẫn đến năng suất lao động thấp.

Chất lượng lao động, cơ cấu nhân lực và hiệu quả sử dụng lao động qua đào tạo thấp. Đây là rào cản lớn cho việc cải thiện năng suất lao động.

Trình độ tổ chức, quản lý trong sản xuất kinh doanh và hiệu quả sử dụng các nguồn lực còn thấp cũng là yếu tố làm năng suất lao động thấp.

Đẩy mạnh giáo dục nghề nghiệp

Theo Bộ trưởng Đào Ngọc Dung, việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa về chất lượng và hiệu quả giáo dục nghề nghiệp cũng chính là cách nhằm nâng cao năng suất lao động.

Để thực hiện điều này, Bộ LĐ-TB&XH đã và đang triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, cụ thể là:

Chuẩn hóa các điều kiện bảo đảm chất lượng nhất là các điều kiện về chương trình, về nhà giáo, cán bộ quản lý; về cơ sở vật chất, thiết bị phù hợp với đặc thù Việt Nam và tiếp cận các chuẩn khu vực ASEAN-4 và các nước phát triển trong nhóm G20.

Gắn kết giáo dục nghề nghiệp với thị trường lao động, việc làm bền vững và tăng cường sự tham gia của hiệp hội nghề nghiệp, doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp; nâng cao chất lượng hoạt động dự báo ngắn hạn, trung hạn và dài hạn về nhu cầu nguồn nhân lực, việc làm và nhu cầu đào tạo.

Trao quyền tự chủ cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp gắn với trách nhiệm giải trình, cơ chế đánh giá độc lập, sự kiểm soát của nhà nước, giám sát của xã hội;

Đổi mới và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp, trong đó tập trung hoàn thiện đồng bộ hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục nghề nghiệp; xây dựng các chiến lược, chương trình, đề án phát triển giáo dục nghề nghiệp;

Hoàn thiện quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp, theo đó rà soát, sắp xếp cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo hướng chuẩn hóa, giảm đầu mối, tăng quy mô tuyển sinh và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động;

Phát triển hệ thống quản lý và bảo đảm chất lượng giáo dục nghề nghiệp, triển khai mô hình quản lý/quản trị nhà trường theo hướng hiện đại, tinh gọn, chuyên nghiệp, ứng dụng công nghệ thông tin; nâng cao năng lực đội ngũ về quản lý và bảo đảm chất lượng;

Phát triển hệ thống đánh giá và cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia cho người lao động;

Tăng cường công tác truyền thông, hướng nghiệp, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế.

Chất lượng giáo dục nghề nghiệp đã có những bước cải thiện đáng kể.

Nhận định về lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp thời gian qua, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho rằng: Trong những năm qua, được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, sự phối hợp chặt chẽ của các Bộ, ngành, địa phương, Bộ LĐ-TB&XH đã có nhiều nỗ lực trong việc nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục nghề nghiệp.

Giáo dục nghề nghiệp có bước chuyển biến tích cực, đào tạo nghề cơ bản đã gắn với sử dụng lao động; kỹ năng nghề của học sinh tốt nghiệp các trường nghề đã được nâng lên; tỷ lệ học sinh, sinh viên tốt nghiệp trình độ cao đẳng và trung cấp có việc làm ngay sau tốt nghiệp bình quân hàng năm đều đạt trên 70%.

"Theo đánh giá của các doanh nghiệp cho thấy 80% - 85% số lao động qua đào tạo được sử dụng đúng trình độ đào tạo, 30% có kỹ năng nghề từ khá trở lên. Đặc biệt, lao động kỹ thuật Việt Nam qua giáo dục nghề nghiệp đã đảm đương được nhiều vị trí công việc quan trọng mà trước đây phải thuê lao động nước ngoài“ - Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nói.

Hoàng Mạnh

MỚI NHẤT
Chi 1,8 tỉ đồng khám chữa bệnh BHYT cho một học sinh ở Hải Phòng
Chi 1,8 tỉ đồng khám chữa bệnh BHYT cho một học sinh ở Hải Phòng

(Dân trí) - “Một học sinh ở Quận Lê Chân (Hải Phòng) vừa được Quỹ BHYT chi trả 1,8 tỷ đồng chi phí khám chữa bệnh xuất huyết giảm tiểu cầu, trong đó riêng tiền thuốc Kedrigamma chiếm khoảng 720 triệu đồng”.

Thứ tư, 29/08/2018 - 06:45

Bảo hiểm nhân thọ cho nhân viên: Tuyệt chiêu giữ chân nhân tài
Bảo hiểm nhân thọ cho nhân viên: Tuyệt chiêu giữ chân nhân tài

(Dân trí) - Việc thu hút và giữ chân nhân tài trong thời đại mới luôn là một bài toán khiến các nhà tuyển dụng đau đầu. Khi những chính sách đãi ngộ thông thường vẫn chưa đủ tạo sức hấp dẫn, việc mua bảo hiểm nhân thọ cho nhân viên là một lợi ích đặc biệt có thể tạo điểm nhấn cho doanh nghiệp.

Thứ tư, 29/08/2018 - 01:32

5 kiểu nhân viên văn phòng những ngày tinh thần bóng đá sôi sục
5 kiểu nhân viên văn phòng những ngày tinh thần bóng đá sôi sục

Giờ đây, deadline công việc hay bạn có bị sếp dí đi chăng nữa cũng không còn quan trọng trước cơn bão của những trận cầu hấp dẫn đã đổ bộ.

Thứ tư, 29/08/2018 - 07:35

Việc chấp nhận chứng chỉ ngoại ngữ thuộc quyền đơn vị tuyển dụng
Việc chấp nhận chứng chỉ ngoại ngữ thuộc quyền đơn vị tuyển dụng

Ông Trần Thanh Duy là giáo viên THCS tại tỉnh Sóc Trăng. Vừa qua, hiệu trưởng trường ông yêu cầu giáo viên phải đăng ký học ngoại ngữ B1 châu Âu theo địa chỉ Trung tâm ngoại ngữ Toàn Thịnh liên kết với Đại học Trà Vinh.

Thứ tư, 29/08/2018 - 07:32

9X trộm trăm triệu của chủ cửa hàng giày
9X trộm trăm triệu của chủ cửa hàng giày

“Hoa mắt” vì tiền bán hàng, nữ quản lý đã dùng mánh khóe, trộm trăm triệu đồng của chủ cửa hàng giày nơi cô ta làm việc trong thời gian dài.

Thứ ba, 28/08/2018 - 08:16

Nghề... "mót" than trôi ở Quảng Ninh
Nghề... "mót" than trôi ở Quảng Ninh

Hằng năm vào mùa mưa, hàng trăm người dân sống gần khu suối Hóa Chất, phường Cẩm Phú (TP Cẩm Phả) lại đổ xô đi mót than trôi. Bất chấp nguy hiểm, dầm mình cả ngày dưới dòng nước lẫn than đen kịt, thế nhưng nhiều người vẫn ngày đêm mưu sinh với công việc cực nhọc này...

Thứ ba, 28/08/2018 - 07:51

Góc khuất nghề mẫu livestream bán hàng trên Facebook: Thu nhập “khủng”, bị gạ tình
Góc khuất nghề mẫu livestream bán hàng trên Facebook: Thu nhập “khủng”, bị gạ tình

Nghề mẫu livestream có thể đem đến thu nhập hàng chục triệu đồng/tháng cho những cô gái trẻ, xinh đẹp và hoạt ngôn. Tuy vậy, áp lực công việc cao và kèm theo đó là không ít cám dỗ.

Thứ ba, 28/08/2018 - 07:34

Việt kiều Mỹ thu về 15 triệu USD/năm từ sản xuất đậu phụ
Việt kiều Mỹ thu về 15 triệu USD/năm từ sản xuất đậu phụ

Công ty sản xuất đậu phụ của doanh nhân gốc Việt đạt doanh thu 15 triệu USD/năm.

Thứ ba, 28/08/2018 - 07:02

Cứ 9 người dân nuôi 1 người hưởng lương, phụ cấp từ ngân sách
Cứ 9 người dân nuôi 1 người hưởng lương, phụ cấp từ ngân sách

Bình quân 9 người dân Việt Nam phải nuôi 1 người làm việc, hưởng lương hoặc phụ cấp từ ngân sách.

Thứ ba, 28/08/2018 - 06:51

Tại sao nhân viên đòi tăng lương?
Tại sao nhân viên đòi tăng lương?

Khi một nhân viên ở doanh nghiệp yêu cầu được tăng lương thì lãnh đạo công ty đặt ra câu hỏi cho mình là liệu nhân viên đó có được đối xử công bằng không?

Thứ ba, 28/08/2018 - 06:48

Thực tập sinh bỏ trốn tại Nhật Bản: Vì sao?
Thực tập sinh bỏ trốn tại Nhật Bản: Vì sao?

Tình trạng thực tập sinh bỏ hợp đồng, cư trú bất hợp pháp tại Nhật Bản làm ảnh hưởng đến quan hệ hợp tác lao động mà chính phủ hai nước đã ký kết.

Thứ hai, 27/08/2018 - 08:09

Doanh nghiệp Hàn kiến nghị chẻ nhỏ bậc lương
Doanh nghiệp Hàn kiến nghị chẻ nhỏ bậc lương

Các doanh nghiệp Hàn Quốc kiến nghị nên thay đổi thang bảng lương theo hướng khoảng cách giữa các bậc nhỏ hơn, thay vì khoảng cách giữa các bậc là 5% như hiện nay.

Thứ hai, 27/08/2018 - 07:58

ĐÁNG QUAN TÂM
10 tín hiệu cho biết bạn nên tìm việc mới ngay lập tức
10 tín hiệu cho biết bạn nên tìm việc mới ngay lập tức

Nếu phát hiện bản thân có những dấu hiệu này, chắc chắn bạn cần phải suy nghĩ về vấn đề nhảy việc.

Chủ nhật, 26/08/2018 - 07:51

Thị trường việc làm Hàn Quốc có dấu hiệu suy giảm
Thị trường việc làm Hàn Quốc có dấu hiệu suy giảm

Số liệu thống kê mới nhất của Chính phủ Hàn Quốc cho thấy nền kinh tế lớn thứ 4 châu Á trong tháng 7/2018 chỉ tạo thêm 5.000 việc làm so với cùng kỳ năm 2017.

Chủ nhật, 26/08/2018 - 07:42

Lương đi làm Ngày Quốc khánh, tăng 400 giờ làm thêm, đề xuất 4 vùng lương mới …
Lương đi làm Ngày Quốc khánh, tăng 400 giờ làm thêm, đề xuất 4 vùng lương mới …

(Dân trí) - Nghiên cứu điều chỉnh giờ làm thêm lên tối đa 400 giờ/năm, cách tính tiền lương khi làm việc vào ngày Quốc khánh, đề xuất lương tối thiểu vùng năm 2019, doanh nghiệp ngoài quốc doanh chiếm tới 65 % nợ BHXH…là những thông tin nổi bật trong lĩnh vực LĐ-VL tuần qua.

Chủ nhật, 26/08/2018 - 07:19

Tâm tư của người “trong ngành” trước đề xuất quản lý dịch vụ đòi nợ thuê
Tâm tư của người “trong ngành” trước đề xuất quản lý dịch vụ đòi nợ thuê

Theo chia sẻ của những người làm công việc đòi nợ thuê, việc Bộ Công an quản lý dịch vụ đòi nợ thuê để ngăn chặn biến tướng là hợp lý nhưng đừng quá cứng khiến họ thấy mình như đối tượng bị theo dõi.

Chủ nhật, 26/08/2018 - 06:05

Khám bệnh ở tỉnh khác có được quyền lợi BHYT như đúng tuyến?
Khám bệnh ở tỉnh khác có được quyền lợi BHYT như đúng tuyến?

Ông Alain Nguyễn Văn (tỉnh Lâm Đồng) mua BHYT tự nguyện liên tục trên 6 năm tại nơi đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu là Trung tâm Y tế huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng.

Chủ nhật, 26/08/2018 - 06:03

Mọi thành công của tôi đều đến từ những trải nghiệm đau đớn nhất
Mọi thành công của tôi đều đến từ những trải nghiệm đau đớn nhất

Đôi khi, cuộc sống sẽ giáng xuống đời bạn những cú đánh đau đớn, nhưng điều đó cũng không hẳn là tồi tệ. Chỉ cần bạn có cách nhìn nhận đúng đắn, mọi kinh nghiệm đều ẩn chứa những cơ may.

Chủ nhật, 26/08/2018 - 06:02

Trường hợp nào phải ký hợp đồng không xác định thời hạn
Trường hợp nào phải ký hợp đồng không xác định thời hạn

Ông Đặng Đức Thành (Bắc Giang) ký hợp đồng tập sự năm 2013 với Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện, hưởng 85% lương, hệ số 2,34. Năm 2014, 2015, 2016, ông được ký hợp đồng 1 năm/lần, lương bậc 1, hệ số 2,34 và được hưởng hệ số thu nhập tăng thêm.

Thứ bảy, 25/08/2018 - 07:50

“Ông gù” sáng chế xe ba bánh, thang máy
“Ông gù” sáng chế xe ba bánh, thang máy

Bị liệt hai chân, phải đi bằng đôi tay, nhưng ông Trang đã gầy dựng được cơ sở sửa chữa máy móc, chế tạo xe ba bánh cho người khuyết tật. Chưa hết, người đàn ông này còn sáng chế ra chiếc thang máy hữu ích trước sự trầm trồ, nể phục của nhiều người.

Thứ bảy, 25/08/2018 - 07:45

8 điều ghi nhớ nếu muốn có ngày đầu tiên làm việc hoàn hảo
8 điều ghi nhớ nếu muốn có ngày đầu tiên làm việc hoàn hảo

Yếu tố này vô cùng quan trọng. Khi bạn biết nhiều về công ty cũng như lịch sử công ty, bạn sẽ có khả năng ứng phó với các tình huống xấu nhất có thể xảy ra. Người quản lý của bạn chắc chắn sẽ hỏi một số chi tiết.

Thứ bảy, 25/08/2018 - 07:37

Giả danh quân nhân lừa hơn 3 tỷ, 3 bị cáo bị phạt 53 năm tù
Giả danh quân nhân lừa hơn 3 tỷ, 3 bị cáo bị phạt 53 năm tù

Giả danh cán bộ Quân đoàn 3, Hùng cùng đồng phạm đi các tỉnh Tây Nguyên khoe mẽ “có mối quan hệ với các cơ quan chức năng, quen biết nhiều cán bộ và có khả năng xin việc, xin đi học trong các ngành Quân đội, Công an” để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhiều người.

Thứ bảy, 25/08/2018 - 07:34

Food stylist - Nghề mới của giới trẻ
Food stylist - Nghề mới của giới trẻ

Món ăn không chỉ đẹp mắt, kích thích vị giác mà còn có tính nghệ thuật. Đấy chính là những tác phẩm của các bạn trẻ làm nghề Food stylist.

Thứ bảy, 25/08/2018 - 07:29

"Tôi tìm kiếm sự tò mò, khám phá ở ứng viên khi tuyển dụng"
"Tôi tìm kiếm sự tò mò, khám phá ở ứng viên khi tuyển dụng"

Đó là chia sẻ của Phạm Kim (tên thường gọi của Phạm Kim Cương) - một trong 100 trí thức người Việt trở về để tham gia chuỗi sự kiện Kết nối mạng lưới Đổi mới sáng tạo 2018 diễn ra trong tuần.

Thứ sáu, 24/08/2018 - 02:31