Thứ hai, 16/11/2020 - 07:08

Đời sống văn hóa tuần qua:

Quyền lực của anti-fan và truyền hình thực tế đối với ngôi sao