Thứ hai, 26/04/2021 - 06:37

Đời sống văn hóa tuần qua:

Kỷ lục mới của tranh Việt và sự ra đi đột ngột của nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm

Dân trí

Trong tuần qua, giới văn nghệ sĩ và công chúng thương tiếc sự ra đi của nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm, còn giới hội họa chứng kiến kỷ lục mới về giá trả cho tác phẩm của họa sĩ Việt.

Đáng quan tâm