Hình ảnh Bác Hồ và những ngày lịch sử ở Việt Bắc trong “Nhà tiên tri”

(Dân trí) - Bộ phim điện ảnh “Nhà tiên tri” đã tái hiện giai đoạn lịch sử từ năm 1947-1950 khi Bác Hồ đang “nằm gai nếm mật” ở Việt Bắc. Thời điểm này, Mỹ viện trợ cho Pháp tăng cường sức mạnh tại cuộc chiến ở Đông Dương.

Hình ảnh Bác Hồ và những ngày lịch sử ở Việt Bắc trong “Người tiên tri”

Hình ảnh Bác Hồ và những ngày lịch sử ở Việt Bắc trong “Người tiên tri”

Hình ảnh Bác Hồ và những ngày lịch sử ở Việt Bắc trong “Người tiên tri”

Hình ảnh Bác Hồ và những ngày lịch sử ở Việt Bắc trong “Người tiên tri”

Hình ảnh Bác Hồ và những ngày lịch sử ở Việt Bắc trong “Người tiên tri”
Hình ảnh Bác Hồ và những ngày kháng chiến ở Việt Bắc (từ năm 1947-1950) trong bộ phim điện ảnh "Người tiên tri". Đây là những ngày kháng chiến đầy gian khổ, vất vả nhưng thấm đẫm tình quân dân. Trong bài thơ Việt Bắc của nhà thơ Tố Hữu, nhà thơ từng viết "Nhớ chân người bước trên đèo/ Người đi rừng núi trông theo bóng Người".

Hình ảnh Bác Hồ và những ngày lịch sử ở Việt Bắc trong “Người tiên tri”

Hình ảnh Bác Hồ và những ngày lịch sử ở Việt Bắc trong “Người tiên tri”

Hình ảnh Bác Hồ và những ngày lịch sử ở Việt Bắc trong “Người tiên tri”

Hình ảnh Bác Hồ và những ngày lịch sử ở Việt Bắc trong “Người tiên tri”

Hình ảnh Bác Hồ và những ngày lịch sử ở Việt Bắc trong “Người tiên tri”

Hình ảnh Bác Hồ và những ngày lịch sử ở Việt Bắc trong “Người tiên tri”

Hình ảnh Bác Hồ và những ngày lịch sử ở Việt Bắc trong “Người tiên tri”
Những ngày kháng chiến gian khổ ở Việt Bắc là bước ngoặt quan trọng trong lịch sử của cuộc kháng chiến trường kỳ chống Pháp, Mỹ của dân tộc Việt Nam. Thời kỳ này, Mỹ viện trợ cho Pháp tăng cường sức mạnh tại cuộc chiến tranh Đông Dương, trong đó có cuộc chiến tại Việt Nam.

Hình ảnh Bác Hồ và những ngày lịch sử ở Việt Bắc trong “Người tiên tri”

Hình ảnh Bác Hồ và những ngày lịch sử ở Việt Bắc trong “Người tiên tri”

Hình ảnh Bác Hồ và những ngày lịch sử ở Việt Bắc trong “Người tiên tri”
Cuộc kháng chiến đã từng được viết trong bài thơ Việt Bắc của Tố Hữu: "Mình về có nhớ chiến khu/ Miếng cơm chấm muối mối thù nặng vai...?"

Từ cuộc chiến trường kỳ đầy gian khổ, đau thương ấy...
Từ cuộc chiến trường kỳ đầy gian khổ, đau thương ấy...

Cùng với niềm tin chắc thắng của Người...
Cùng với niềm tin chắc thắng của Người...

Cùng với niềm tin chắc thắng của Người...
Năm 1954, quân ta đã tiến về Thủ đô trong giai âm chiến thắng của trận Điện Biên "chấn động địa cầu". Chiến thắng này đã nằm trong tiên đoán của Bác từ năm 1948.
 


H.H