81.632 tin tức, video về "

uỷ ban tài chính ngân sách

"
Đại biểu Quốc hội kỳ vọng gì vào tân Tổng Thanh tra Chính phủ?

Đại biểu Quốc hội kỳ vọng gì vào tân Tổng Thanh tra Chính phủ?

Đại biểu Quốc hội Lê Thanh Vân- Uỷ viên Thường trực Uỷ ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội - cho rằng người đứng đầu Thanh tra Chính phủ phải là người có trí minh, tâm sáng. “Cơ thể” của cơ quan hành chính, hệ thống hành chính có khỏe được hay không chính là nhờ “thăm bệnh”, “hỏi bệnh”, “bốc thuốc” của Thanh tra Chính phủ.
Điều chỉnh giá theo thị trường là cần thiết, nhưng phải có bước đi phù hợp

Điều chỉnh giá theo thị trường là cần thiết, nhưng phải có bước đi phù hợp

Sáng ngày 8/11, trả lời báo chí trong giờ giải lao họp tổ Quốc hội, TS Hoàng Quang Hàm, Uỷ viên Thường trực Uỷ ban Tài chính- Ngân sách của QH cho rằng, giá cả nhiều dịch vụ: Viện phí, học phí, giá điện...sẽ phải tiệm cận theo giá thị trường nhưng cần phải có bước đi phù hợp để đảm bảm phát triển bền vững.