169.794 tin tức, video về "

sự tự chủ

"
Sự tự chủ nửa vời?

Sự tự chủ nửa vời?

Với việc cho phép các trường ĐH được <a href="http://www12.dantri.com.vn/giaoduc-khuyenhoc/2007/1/162625.vip">tự chủ quyết định chỉ tiêu tuyển sinh</a> nhưng lại “treo” một “barem” tiêu chí để Bộ duyệt, liệu “chiếc bánh” chỉ tiêu có thoát khỏi tình trạng xin - cho? Và phương thức để các trường tự quyết chỉ tiêu liệu có rơi vào trong tình trạng đổi mới mà như không?