4.989 tin tức, video về "

rút lui khỏi danh sách

"
Việt Nam có thêm cơ hội

Việt Nam có thêm cơ hội

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt">Việc hai đối thủ nặng ký Thái Lan và <?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" /><st1:country-region w:st="on">Singapore</st1:country-region> xin rút lui khỏi danh sách ứng viên khiến cơ hội chiến thắng của Việt <st1:country-region w:st="on"><st1:place w:st="on">Nam</st1:place></st1:country-region> trong cuộc đua tay tư trở nên rọng mở hơn.</P>