140.902 tin tức, video về "

quy hoạch hà nội

"
Phương tiện nào là tối ưu trong phát triển quy hoạch Hà Nội?

Phương tiện nào là tối ưu trong phát triển quy hoạch Hà Nội?

Việt Nam đang là một quốc gia có tốc độ phát triển nhanh và mạnh mẽ: mức độ tăng trưởng kinh tế duy trì ở mức gần 7%/ năm, dân số đô thị dự kiến tăng từ ~30% lên ~ 50% vào năm 2025. Trong đà phát triển đó, thủ đô Hà Nội đang tiến tới thành một thủ đô có quy mô mô lớn, tầm cỡ quốc tế, là trung tâm chính trị – hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hoá, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế, cũng là đầu mối giao thông quan trọng của cả nước.