2.502 tin tức, video về "

lung lay

"
Bộ trưởng Thăng và lời cảnh báo: “Ghế của ông lung lay…!”

Bộ trưởng Thăng và lời cảnh báo: “Ghế của ông lung lay…!”

Hãy đến với dân, hãy lắng nghe dân, hãy cảm thông, chia sẻ với dân và quan trọng hơn, hãy tin vào dân. Khi đã được dân tin thì chắc chắn sẽ thành công bởi như lời Nhà thơ Thanh Tịnh: “Dễ vạn lần không dân cũng chịu – Khó vạn lần dân liệu cũng xong”. Còn làm ăn quan liêu, tắc trách, coi thường lợi ích của dân thì chỉ có một biện pháp như lời cảnh cáo của Bộ trưởng Thăng: “Ghế của ông lung lay rồi đấy!”.