21.923 tin tức, video về "

giấc mơ trung hoa

"
“Giấc mơ Trung Hoa” hay Giấc mơ “thiên triều, thuộc quốc”!

“Giấc mơ Trung Hoa” hay Giấc mơ “thiên triều, thuộc quốc”!

Chúng ta mong muốn hòa bình là hòa bình thực sự chứ không phải là thứ hòa bình chót lưỡi, đầu môi mà trong lòng tham lam, hiểm độc, luôn rắp tâm tranh giành lãnh thổ, biên cương. Chúng ta muốn hữu nghị dựa trên sự bình đẳng, biết tôn trọng chân lý, tôn trọng lẽ phải và biết tôn trọng lẫn nhau chứ không phải là thứ “hữu nghị” bá quyền, kẻ cả, ban ơn và lệ thuộc kiểu thiên triều với chư hầu thuộc quốc…