10 tin tức, video về "

cỏ vetiver

"
Ô nhiễm kênh nước thải: Báo động đỏ!

Ô nhiễm kênh nước thải: Báo động đỏ!

Ở Việt Nam, nước thải đô thị bao gồm nước thải sinh hoạt, nước thải vệ sinh và nước thải sản xuất thường được cho chảy thẳng vào các cống, rãnh, kênh thoát nội đô. Do nước thải đô thị bị ô nhiễm nặng nề nên nguồn nước sinh hoạt chắc chắn bị nhiễm bẩn theo. Bài viết phân tích khoa học về vệ sinh môi trường liên quan đến vấn đề đang nổi cộm này…